• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr Figura: W ciągu ostatnich 20 lat w Rosji nie było takiego zainteresowania Polską

  19.04.2010. 03:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Takiej liczby informacji z Polski, o Polsce i o Polakach nie było w Rosji od 20 lat - powiedział PAP dr Marek Figura z Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu. Jego zdaniem, należy docenić otwarcie rosyjskich władz w sprawie wyjaśnienia katastrofy w Smoleńsku.

  Zdaniem Figury, jeśli nawet działania rosyjskich władz wynikają w pewnym stopniu z politycznego wyrachowania, nie można traktować tego jako naganne. Jak stwierdził, to, na ile zamiary poprawy relacji i zmiany stosunku do stalinowskiej przeszłości są szczere, pokaże przyszłość.

  "Dziś nie jesteśmy w stanie określić, co złożyło się na takie, a nie inne postępowanie władz rosyjskich, a zwłaszcza premiera Putina w sprawie katastrofy, na ile jest tam politycznego wyrachowania. W polityce jest ono stale obecne i sądzę, że tu ten element też ma miejsce. Trudno jednak sobie wyobrazić, by politycy kierowali się tylko emocjami" - powiedział.

  Jak stwierdził, można przyjąć tezę, że władze rosyjskie, a szczególnie premier Putin, chcą zrobić jak najwięcej, żeby wyjaśnić wszystkie przyczyny katastrofy.

  "Dominuje opinia, że Rosja działa w sposób odkryty, w pełni włącza się w sprawę wyjaśnienia okoliczności katastrofy - widać to chociażby po liczbie zaangażowanych w to osób. Pojawiają się jednak głosy, w Polsce i na świecie: wśród republikanów w USA, w Gruzji, państwach bałtyckich, a także w środowiskach rosyjskich opozycjonistów, że Rosja prowadzi nieczystą grę, że za katastrofą w jakiś sposób stoi Moskwa. Są to jednak opinie marginalne" - dodał.

  Figura powiedział, że do tej pory w rosyjskich mediach Lech Kaczyński był prezentowany jako wróg wszystkiego co rosyjskie, teraz ten ton wyraźnie się zmienił.

  "W rosyjskich gazetach ilość informacji z Polski, o Polsce i o Polakach jest taka, jakiej nie było przez ostatnie 20 lat. W gazecie +Komsomolskaja Prawda+ ukazał się np. duży artykuł o Lechu i Marii Kaczyńskich jako przykładnym małżeństwie. Informacje pojawiają się również w tych mediach, które do tej pory nie zajmowały się Polską bądź też pisały o niej w negatywny sposób" - powiedział.

  Zdaniem naukowca, należy docenić wagę ostatniej wypowiedzi prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który jednoznacznie i ostro potępił Stalina i uznał go winnym nie tylko zbrodni w Katyniu, ale i ogromu zbrodni na obywatelach radzieckich.

  "To nie jest tylko okazjonalna wypowiedź. Miedwiediew już wcześniej krytycznie wypowiadał się w sprawie stalinowskiej spuścizny. To dowodzi, że w Rosji następuje jakieś przewartościowanie i są próby szukania nowego sposobu spojrzenia na bardzo tragiczna historię tego kraju" - powiedział.

  "Nie należy oczekiwać, że świadomość historyczna Rosjan nagle się zmieni, jest to proces obliczony na lata. Proces nowego odczytania własnej historii nie będzie łatwy - wkrótce mamy rocznicę 9 maja, ona będzie skłaniała ku akcentowaniu wyłącznie heroicznej strony działań Armii Czerwonej i władz radzieckich" - dodał dr Figura.

  Jego zdaniem, należy sprzyjać procesom w Rosji. Ułatwi to polsko-rosyjskie kontakty, choć nie zlikwiduje szeregu rozbieżności w spojrzeniu na historię i na współczesne interesy obu państw. Da jednak możliwość mówienia o tym spokojniej i zbliżonym językiem. RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, ros. Российско-польская группа по сложным вопросам – zespół polskich i rosyjskich ekspertów i naukowców wyznaczonych przez oba państwa do omawiania najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, które wynikają z zaszłości historycznych. Grupa ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji. Prehistoria ziem rosyjskich to okres dziejów ziem rosyjskich od pojawienia się na nich pierwszych człowiekowatych i samego człowieka współczesnego (Homo sapiens sapiens) do pojawienia się pisma. Ze względu na zróżnicowanie kulturowe ziem rosyjskich w okresie prehistorycznym (np. pojawienie się pisma następowało po upływie wielu lat w różnych regionach Rosji) wyróżnia się cztery zasadnicze obszary badań: Rosję europejską, Północny Kaukaz, Syberię i Daleki Wschód. Za koniec prehistorii europejskiej części Rosji przyjmuje się tradycyjnie VIII wiek naszej ery. Wywrotek smoleński (gracz) – rasa gołębia z grupy lotnych. Pochodzi z Rosji, ale dalsza historia nie jest znana. Zaliczany do grupy krótkodziobych wywrotków rosyjskich. Jest delikatny i trudny w hodowli.

  Wikipedystka:Ilmatar/Archiwum/03: Wiesz nie za bardzo zrozumiałem co starasz się mi przekazać :P Może więc wyjaśnię, jakie jest moje stanowisko w sprawie umedalowienia tego artykułu. Według mnie - nie nadaje się na medal. Jest powiedzmy sobie rzetelnie opisany, ale nie na tyle, aby zagościł do strefy medalowej, w niektórych momentach co rażą krótkie zdania i inne pierdoły, ale to zawsze można dopieścić. Moja odpowiedź do Lucasa to stwierdzenie, że mnie nie obchodzi jak są opisane inne dzielnice Katowic czy innych miast i jak na ich tle wypada Załęże (choć obiektywnie mówiąc - wypada nieźle). Medal jest dla artykułu wybitnego i prezentującego wybitny poziom samym sobą - a nie tylko w porównaniu do innych haseł z tej kategorii. Nasze opinie jednak nie są takie różne :P marcin.otorowski 13:54, 9 gru 2005 (CET) Izostenia (gr. ισοσθενεια) – koncepcja równosilności sądów, tj. - równowagi argumentów. Pogląd obecny m.in. w filozofii starożytnych sofistów, wedle którego każdemu twierdzeniu można przeciwstawić inne twierdzenie z nim równosilne. O określonym przedmiocie dyskusji można sformułować dwa wykluczające się sądy i oba będą posiadały taką samą wagę. Zdaniem Protagorasa nie można wyróżnić żadnego obiektywnego kryterium prawdziwości sądów, stąd też należy zachować daleko posuniętą ostrożność w wygłaszaniu twierdzeń. Stanowisko to wiąże się bezpośrednio ze sformułowaną przez Protagorasa zasadą "człowiek jest miarą wszechrzeczy". Istnieje jednak alternatywne kryterium wartościowania sądów, mianowicie użyteczność, której można przypisać status o wiele bardziej obiektywny. Można bowiem z dużą dozą obiektywizmu stwierdzić, że coś jest dla kogoś szkodliwe lub korzystne. Zdaniem Protagorasa twierdzenia, które należy przyjąć (analogiczne do "prawdziwych") to twierdzenia opisujące to, co korzystne dla podmiotu, natomiast twierdzenia, które należy odrzucić (analogiczne do "fałszywych") opisują to, co jest dla podmiotu szkodliwe.

  Akwarium (Аквариум) – jeden z najbardziej znanych rosyjskich zespołów muzycznych, działający od 1972 roku do dziś. Grupa jest bardzo popularna w Rosji, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Reformy Piotra Wielkiego: W czasie swojego panowania cesarz Piotr I Wielki wprowadził w Rosji szeroko zakrojony program reform, którego celem była modernizacja kraju i społeczeństwa w oparciu o wzorce zachodnioeuropejskie, adaptowane jednak do specyficznych warunków rosyjskich. Chociaż cesarz nie zdołał zrealizować wszystkich swoich planów, lub też musiał wycofać się z najbardziej radykalnych projektów, a jego działania nie zawsze były spójne i konsekwentne, przeprowadzona przez niego modernizacja nieodwracalnie zmieniła strukturę państwa rosyjskiego i wprowadziła daleko idące zmiany w społeczeństwie kraju.

  Nauka pomocnicza – rodzaj dziedziny naukowej, stanowiącej samoistną całość, będący jednak uzupełnieniem wiedzy innej dziedziny. Dziedzin tych nie można jednak określić jako nadrzędna i podrzędna. Nauka korzysta z informacji gromadzonych w ramach nauki pomocniczej do wyjaśniania zjawisk objętych własnym przedmiotem badania. W przypadku pedagogiki naukami pomocniczymi jest socjologia czy psychologia. Liczne przykłady dziedzin pomocniczych posiada historia. Tymczasowe regulacje dotyczące Żydów (znane również jako Prawa majowe) – restrykcje wobec żydowskich mieszkańców Rosji, wniesione przez ministra spraw wewnętrznych Rosji Nikołaja Ignatjewa i zatwierdzone 15 maja 1882 roku przez cara Aleksandra III Romanowa. Pierwotnie ustawy te miały mieć charakter tymczasowy aż do rewizji prawodawstwa dotyczącego rosyjskich Żydów, jednak pozostały w mocy przez ponad 30 lat.

  Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 – stowarzyszenie, którego członkowie stawiają sobie za cel upowszechnianie i zachowanie pamięci o osobach tragicznie zmarłych w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 oraz podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które doprowadziły do katastrofy.

  Klub 100 rosyjskich strzelców – nazwa grupy rosyjskich piłkarzy, którzy podczas swojej kariery strzelili minimum sto goli w rozgrywkach Wyższej Ligi ZSRR, Rosyjskiej Premier Ligi, Pucharu ZSRR, Pucharu Rosji, europejskich Pucharów oraz oficjalnych i towarzyskich meczach narodowej reprezentacji ZSRR, WNP i Rosji. Nazwę klubu zaproponowała redakcja gazety "Sport-Ekspress", i oni prowadzą statystykę. Oprócz Klubu strzelców rosyjskich istnieje również Klub Grigorija Fiedotowa - dla piłkarzy, którzy strzelili minimum 100 goli dla piłkarzy rosyjskich i radzieckich.

  Pożar w klubie nocnym w Permie – największy pod względem liczby ofiar pożar we współczesnej Rosji, który miał miejsce 5 grudnia 2009 w klubie nocnym "Kulawy Koń" (ros. Chromaja łoszad) w mieście Perm przy ul. Kujbyszewa 9. W wyniku wybuchu i pożaru zginęło 155 osób, a około 132 odniosło obrażenia. Katastrofa wywołała silny rezonans społeczny i ostrą reakcję rosyjskich władz. Dochodzenie w sprawie wypadku doprowadziło do zwolnienia szeregu urzędników i funkcjonariuszy ochrony przeciwpożarowej, а rząd Kraju Permskiego podał się w pełnym składzie do dymisji. O – oznaczenie serii rosyjskich parowozów towarowych o układzie osi D, budowanych masowo w kilku wariantach przez liczne fabryki w latach 1890 − 1907, a w mniejszych seriach do 1928 roku. Był to podstawowy typ rosyjskich parowozów towarowych na początku XX wieku i pierwszy typ rosyjskich znormalizowanych parowozów towarowych, zbudowany łącznie w liczbie 9129 sztuk. Oznaczenie O od osnownoj (pol. "podstawowy") nadano im dopiero od 1912 roku, wcześniej lokomotywy te nosiły różne oznaczenia na poszczególnych kolejach. Najliczniejszymi wariantami były O i O, używane również w Polsce jako serie Tp104 i Tp102.

  Klub 100 lub Klub Grigorija Fiedotowa – potoczna nazwa grupy radzieckich i rosyjskich piłkarzy, którzy podczas swojej kariery strzelili minimum sto goli w rozgrywkach Wyższej Ligi ZSRR, Rosyjskiej Premier Ligi, Pucharu ZSRR, Pucharu Rosji, europejskich Pucharów oraz oficjalnych i towarzyskich meczach narodowej reprezentacji ZSRR, WNP i Rosji. Grigorij Fiedotow pierwszy osiągnął ten cel. Oprócz Klubu Grigorija Fiedotowa istnieje również Klub strzelców rosyjskich - dla piłkarzy, którzy strzelili minimum 100 goli tylko w rozgrywkach dla Rosji od 1992. Siły Zbrojne Południa Rosji (ros. Вооружённые силы Юга России, ВСЮР) – oficjalna nazwa antybolszewickich (białych) wojsk rosyjskich, działających jako formacja od 8 stycznia 1919, gdy doszło do formalnego połączenia Armii Ochotniczej z Armią Dońską (do których przyłączyły się inne związki operacyjne białych Rosjan) do 10 maja 1920, gdy zostały formalnie przemianowane na Armię Rosyjską. Określane popularnie jako Armia Ochotnicza, zarówno przez współczesnych, jak i w historiografii.

  Dodano: 19.04.2010. 03:20  


  Najnowsze