• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr hab. Marcinkowska nagrodzona w konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN

  13.07.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr hab. Monika Marcinkowska, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości Banków na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała nagrodę w konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w zakresie finansów.

  Nagrodę - 6 tys. zł - przyznano dr hab. Marcinkowskiej za książkę "Standardy banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych". W recenzji tej książki dr hab. Leszek Pawłowicz z Uniwersytetu Gdańskiego pisze: "Jest to wspaniała książka dla studentów napisana w sposób prosty i przyjazny, opatrzona wieloma przykładami, a także swojego rodzaju instrukcja dla praktyków bankowych. Z jednej strony stanowi krytyczne studium regulacji bankowych, a z drugiej praktycznie usystematyzowany podręcznik wdrażający postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej." 

  Konkurs Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk jest organizowany, by promować wybitne prace naukowe z zakresu finansów, przyczyniające się do rozwoju teorii finansów i systemu finansowego w Polsce.

  Konkurs był skierowany do wszystkich osób zajmujących się problematyką szeroko rozumianych finansów. Najważniejszymi kryteriami oceny prac był wkład w rozwój nauki finansów, oryginalność tematyki badawczej i metodyki badań oraz przydatność osiągniętych rezultatów dla praktyki gospodarczej. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Grażyna Borys (ur. 1947) – profesor zw. dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista od finansów publicznych i ekologicznych; autorka licznych prac naukowych z zakresu finansów i bankowości, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu. Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na bankowości, rynkach kapitałowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Wydział Finansów i Statystyki). W 2000 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej (nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kariera w Szkole Głównej Handlowej: wicedyrektor Instytutu Ekonometrii (1985-91), prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999), dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005). Autor ponad 180 publikacji naukowych (w tym książki, podręczniki, monografie, w których występuje głównie jako współautor). Promotor 25 prac doktorskich (finanse i bankowość). W 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu uhonorował „Bankowość – podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej nagrodą zespołową – wśród zespołu nagrodzonych znalazł się także prof. J. Nowakowski. Alina Majchrzycka-Guzowska (ur. 1942) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, kierownik Zakładu Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania. Jest kierowniczką Katedry Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz profesorem Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w dziedzinie finansów, prawa finansowego i podatkowego. Jest autorką ponad 100 prac z zakresu szeroko rozumianych finansów i prawa podatkowego.

  Jan Wojciech Skupiński (ur. 16 kwietnia 1938 r. w Warszawie) - prawnik, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki.

  Urszula Płowiec (ur. 2 stycznia 1933 w Chełmie, zm. 7 grudnia 2011 w Warszawie) – polska ekonomistka, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, wykładowca Akademii Finansów w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1995–2005 członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Finansista (czasami finansowiec) - człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, w nauce finansów (nauce o finansach), rzeczoznawca w sprawach finansowych. Potocznie również określenie dla kapitalisty, bankiera, posiadacza kapitału finansowego. Obecnie w terminologii ekonomicznej jest to określenie dla szeregu stanowisk związanych z finansami, między innymi:

  Józef Kolonko – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). W swojej działalności naukowej skupia się przede wszystkim na ekonometrii i statystyce oraz finansach. 1981-87 – dyrektor Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie – kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz kierownik Zakładu Statystycznej Analizy Danych w Katedrze Statystyki AE. Założyciel NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor wielu publikacji naukowych (w tym książek – przede wszystkim jego najważniejsza pozycja: „Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowanie w ekonomii”) Menedżer finansów – kategoria oprogramowania użytkowego przeznaczonego do zarządzania finansami osobistymi za pomocą komputera. Menedżery finansów zwykle pozwalają na rejestrowanie operacji na różnych kontach, w tym rachunkach bankowych, w perspektywie budżetu domowego oraz na analizowanie struktury dochodów i wydatków przy pomocy systemu kategorii, raportów i wykresów.

  Deficyt ekonomiczny – jest to jeden z terminów używanych przez Ministerstwo Finansów do określania deficytu sektora finansów publicznych. Jego celem jest ukazanie ostatecznego wpływu deficytu finansów publicznych na poziom oszczędności w gospodarce.

  Teresa Krystyna Lubińska (ur. 17 września 1952 w Księginicach Wielkich) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, polityk, w latach 2005–2006 minister finansów.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula – uczelnia niepubliczna powstała z połączenia Uczelni Vistula oraz Akademii Finansów. Księgowy roku: Księgowy Roku to ogólnopolski konkurs rozgrywany rok rocznie od 1998 do 2009r. Jego celem było wyróżnianie najlepszych finansistów w Polsce oraz promowanie ich jako liczących się partnerów w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W czterech ostatnich edycjach, przy okazji konkursu dla praktyków rozgrywana była także studencka edycja Konkursu. To prestiżowe wydarzenie integrujące środowisko księgowych i specjalistów w dziedzinie finansów, realizowane przez Grupę Wydawniczą INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz producentów oprogramowania branżowego (Matrix.pl zastąpiony w 2005r przez Sage Symfonia). Cieszył się uznaniem Uczestników oraz osób reprezentujących kręgi biznesowe, władze lokalne i centralne, środowiska opiniotwórcze i media. Niestety, w związku z rezygnacją głównego sponsora, od 2010r konkurs nie jest przeprowadzany.

  Dodano: 13.07.2010. 03:17  


  Najnowsze