• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyskusja z matką przygotuje nastolatka, by dać odpór równieśnikom

  27.12.2011. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nastolatki, które bardziej otwarcie wyrażają swoje poglądy w rozmowach z matkami (nawet, jeśli ich zdania się różnią) - częściej niż inni potrafią oprzeć się presji ze strony rówieśników, nakłaniających np. do narkotyków lub alkoholu - stwierdzili badacze z USA.

  Naukowcy z University of Virginia zbadali ponad 150 nastolatków i ich rodziców. Uczniów badano w momencie, gdy mieli po 13, 15, a potem po 16 lat. Za każdym razem naukowcy zbierali informacje na temat stosowania używek, ich relacji z matkami, społecznych umiejętności i przyjaźni. Korzystali nie tylko z informacji uzyskanych od uczniów, przepytywali również rodziców i kolegów. Jednocześnie obserwowali relacje pomiędzy samymi badanymi nastolatkami, członkami rodziny i równieśnikami.

  Stwierdzili, że młodzi ludzie, którzy włączają się w rodzinne dyskusje, skuteczniej opierają się wpływowi równieśników, związanemu z używaniem narkotyków i piciem alkoholu. Najbezpieczniejsi pod tym względem byli uczniowie, którzy w rozmowach z własnymi matkami nauczyli się dyskutować m.in. na temat stopni, pieniędzy, panujących w domu zasad oraz przyjaźni. "Dyskutowanie" zdefiniowano jako próbę przekonania mamy do swoich racji raczej za pomocą przemyślanych argumentów, niż próśb, gróźb czy cichych dni.

  "Wydaje się że zdrowa autonomia, jaka się u nich utrwaliła w domu, przenosi się na ich relacje z rówieśnikami" - sugerują autorzy badania, psychologowie z University of Virginia, Joseph P. Allen i Hugh P. Kelly, publikujący na łamach "Child Development".

  Naukowcy stwierdzili też, że młodzi ludzie, którzy stworzyli dobre relacje z rodzicami i rówieśnikami, potrafią częściej oprzeć się wpływowi kolegów związanemu ze stosowaniem używek. Możliwe, że nastolatki czujące, że w obliczu różnych nacisków mogą się bezpiecznie zwrócić do matki, rzadziej czują się całkiem zależne od znajomych. Przez to maleje ryzyko, że będzie na nich wpływać zachowanie przyjaciół - także to negatywne - tłumaczy Allen.

  PAP - Nauka w Polsce

  zan/ ula/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria relacji z obiektem - grupa teorii traktujących o rozwoju relacji między obiektem (zazwyczaj matką) a dzieckiem. Bardziej istotne niż faktyczny stan tych relacji jest rozwój wyobrażeń dziecka na temat siebie (self) w relacji z wyobrażonym obiektem. Późny okres dzieciństwa (okres szkolny) – (dziewczęta 7-10, chłopcy 7-12 lat), w okresie wczesnoszkolnym, w miejsce zabawy wchodzi stopniowo nauka. Następuje szybki rozwój mowy, pamięci, która staje się trwała. Kształtuje się umiejętność myślenia logiczno - abstrakcyjnego i rozwija się wiedza o świecie. W tym okresie dziecko staje się częścią grupy formalnej, jaką jest szkolna klasa. Pod wpływem rówieśników, rodziców, nauczycieli przedszkola i nauczania początkowego następuje socjalizacja. Dziecko uczy się uczestnictwa w życiu zbiorowym i przygotowuje się do samodzielnego odgrywania ról społecznych, oraz rozmaitych zabaw i gier wspomagający rozwój dziecka. Następuje wymiana zębów mlecznych na stałe. Okres ten niesie ze sobą wiele nowych zadań i zmian rozwojowych, które dziecko musi zrealizować, aby poradzić sobie z oczekiwaniami nauczycieli oraz rodziców. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

  Efekt wiedzy po fakcie (ang. hindsight bias), nazywany też efektem "wiedziałem-że-tak-będzie" oraz pełzającym determinizmem (ang. creeping determinism), to tendencja do oceniania przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych, niż rzeczywiście były. Prawdopodobnie wynika z tego, że wiedza na ich temat jest lepiej dostępna niż wiedza na temat możliwości, które się nie zdarzyły. Ludzie mają tendencję również do pamiętania swoich własnych przewidywań jako dokładniejszych i celniejszych, niż rzeczywiście były. Abstynencja (łac. abstinentia – powściągliwość) – powstrzymywanie się od czegoś, najczęściej od przyjmowania substancji psychoaktywnych (psychotropowych, powodujących czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania), często skutkującego uzależnieniem – tzw. używek (np. alkoholu, narkotyków, papierosów), także leków.

  Informatyk (łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nauk komputerowych, posiadającego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znającego budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiącego tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne.

  PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Transactional sex – termin określający relacje seksualne powiązane z wymianą dóbr ekonomicznych (głównie usług lub podarunków). Takie relacje mogą być jednorazowe lub trwałe, mogą też łączyć się z zaangażowaniem emocjonalnym. Kobieta lub mężczyzna mogą być jednocześnie zaangażowani w wiele związków opartych na tego typu transakcjach.

  David Baldacci (ur. 1960roku w Richmond, stan Virginia) – prawnik i pisarz. Urodził się w Wirginii w 1960 roku, gdzie obecnie mieszka. Baldacci otrzymał licencjat z Virginia Commonwealth University oraz wyższe wykształcenie prawnicze na University of Virginia. Praktykował prawo przez dziewięć lat w Washingtonie, zarówno procesowe jak i korporacyjne. W przeciwieństwie do Johna Grishama nie pisuje thrilerów typowo prawniczych, a raczej książki typowo sensacyjne. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 45 językówi sprzedane w ponad 80 krajach, a łączny nakład jego powieści to ponad 100 milionów egzemplarzy, wiele z nich ukazało się na listach bestsellerów. Książka Władza absolutna została przeniesiona na ekran przez Clinta Eastwooda, a główne role zagrali Clint Eastwood, Gene Hackman i Ed Harris.

  Botellón - zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery i plaże. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w Hiszpanii. Nazwa Botellón pochodzi od hiszpańskiego słowa la botella (butelka) i oznacza dużą butelkę. W Botellón uczestniczą zazwyczaj młodzi ludzie, którzy spotykają się aby porozmawiać, spożywać alkohol i posłuchać muzyki. Na południu Hiszpanii szczególnie charakterystyczne jest, że takie - w dużej mierze - spontaniczne spotkania łączą pokolenia młodszych i dużo starszych, a nawet całych rodzin. Alkohol kupowany jest w supermarketach ze względu na niskie koszty. Podobnie z napojami i lodem do drinków i wina, który jest tam dostępny w supermarketach i specjalnych sklepach. Zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych ma także zwolenników w innych krajach, jednak nie wszędzie prawo pozwala na taki proceder.

  "Pantograf" – pismo wydawanego przez Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Każdy numer zawiera liczne materiały dotyczące komunikacji miejskiej i komunikacji podmiejskiej w Łodzi, relacje z imprez itp. KMST nie prowadzi jego sprzedaży, pismo, otrzymują wyłącznie członkowie Klubu. Dzieciństwo – jeden z okresów rozwojowych w życiu człowieka. Osobnika ludzkiego w tym okresie nazywa się dzieckiem. Dokładne granice tego okresu są trudne do określenia, ponieważ przechodzenie z okresu dziecięcego w dorosłość jest bardzo powolne i brak tu gwałtownych zmian, które mogłyby stanowić granicę. Według S. Baleya dzieciństwo to okres od ukończenia pierwszego roku życia do około 14 lat. Wtedy pamięć dziecka jest coraz lepsza, zaczyna odczuwać chęć kontaktu z rówieśnikami. Ma ogromną chęć poznawania świata przez co zadaje nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności, które będą mu niezbędne w dalszym życiu. W tym czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka.

  Paradoks wszechmogących - paradoks, który powstaje przy próbie odpowiedzi na pytanie: "Czy może istnieć więcej niż jedna istota wszechmogąca?". Jeśli tak jest, to każda z nich miałaby możliwość ograniczenia woli innej, w wyniku czego ta nie byłaby już wszechmogącą. Wszechmogący nie mogliby ograniczyć woli wszystkich pozostałych, gdyż ten, który by to zrobił, zostałby jedynym wszechmogącym. Z drugiej strony jeśli którakolwiek z istot wszechmogących chciałaby się ustrzec przed takim działaniem ze strony pozostałych, to sprawiłaby, że wszystkie z nich nie byłyby już wszechmogące, gdyż nie mogłyby wpływać na nią. Pierwsza istota wszechmogąca, która uniemożliwi innym wpływanie na nią samą, stanie się jednocześnie jedyną wszechmogącą. Jeśli wszystkie istoty uzgodniły między sobą, że nie będą na siebie wpływać, to żadna z nich nie byłaby wszechmogąca, gdyż nie mogłaby naruszyć warunków uzgodnienia. Z tego wynika, że nie może istnieć więcej niż jedna istota wszechmogąca. Człowiek zabawy (ludzie zabawy) – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które w dzieciństwie i młodości podlegały głównie grupom rówieśniczym, w kręgach zabawy z małą kontrolą osób starszych. W życiu dorosłym tego typu osoby związane są z polityką, prowadzeniem "życia towarzyskiego", czy także wojen. Wojna i politykazracjonalizowanymi formami zabaw dziecięcych.

  Szklany zamek (oryg. ang. The Glass Castle) – opublikowana po raz pierwszy w 2005 roku autobiograficzna powieść amerykańskiej dziennikarki Jeannette Walls. Autorka emocjonalnie opisuje swoje dzieciństwo, w którym cierpiała głód, nędzę, a nawet bezdomność. Z winy własnych rodziców, którzy uparcie odmawiali ustabilizowania się i zapewnienia dzieciom godziwych warunków życia, Jeannette Walls przeszła gehennę w szkole i środowisku, w którym się wychowała. Tylko dzięki własnej determinacji osiągnęła sukces zawodowy oraz szczęście w życiu osobistym. Ojciec Jeannette, Rex Walls, był nieuleczalnym alkoholikiem, wizjonerem, pasjonatem fizyki i nieschematycznych rozwiązań matematycznych, typem Don Kichota, walczącego z nieistniejącymi wiatrakami, groteskowo przeceniającym swój wpływ na losy świata. Matka, Rose Mary Walls, uważała się za artystkę i rzeczywiście obdarzona była talentem malarskim. Jako żona i matka czworga dzieci była jednak osobą skrajnie nieodpowiedzialną i egocentryczną. Rodzeństwo Wallsów: najstarsza Lori, Jeannette, Brian i Maureen, wychowywani byli więc przez ludzi, którzy mogliby stworzyć im bezpieczny dom w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdyby nie byli obsesyjnie zajęci sobą i swoimi wizjami. Matka była nauczycielką, gruntownie wykształcona, ale rzadko zatrudniała się na stałym etacie w szkole. Spędzała czas malując, pisząc wiersze, opowiadania, spisując swoje "złote myśli" i zbierając w literacką całość swoja filozofię życiową. Nie przejmowała się czy dzieci mają co jeść, jak są ubrane, kiedy się myły, za to nieustannie wpajała im pompatyczne idee równości międzyludzkiej, tolerancji, namawiała do bycia kreatywnym. Dom Wallsów był ruiną, wielkim wysypiskiem śmieci i pośmiewiskiem. Nawet w ubogich miasteczkach górniczych, w których nikt nie był bogaty, Wallsowie byli uważani za najgorszych. Rex Walls był marzycielem,ogarniętym nierealnymi fantazjami, typu "złoty zamek" - idealny dom dla niego i jego rodziny, którego nigdy nie zaczął tak naprawdę budować. Mimo swoich nałogów - alkoholizmu, hazardu, regularnych wizyt w domach publicznych i barach, ojciec bardziej przejmował się dziećmi niż matka, która na co dzień przebywała z nimi w domu. Rex zazwyczaj pracował, nieregularnie, dorywczo, ale jednak przynosił do domu minimalne zarobki, z których większą część przepijał lub przegrywał w pokera. Mimo to znajdował czas na opowiadanie dzieciom o konstelacjach gwiezdnych, matematyce, biologii, fizyce. Szczególne silne było przywiązanie Jeannette do ojca, jej starsza siostra Lori była bliższa matce, z którą łączyła ją fascynacja malarstwem. Z koszmaru dzieciństwa udało się Wallsom uciec tylko dzięki wielkiej determinacji Jeannette i Lori. Jako nastolatki imały się każdej pracy - opieki nad dziećmi, asystowania w sklepie, sprzątania - aby uzbierać pieniądze na wyjazd do Nowego Jorku. Wierzyły, że tylko tam może im się udać. Lori spełniła swoje marzenie w wieku 17 lat, Jeannette dołączyła do niej rok później. Z rodzinnego miasteczka zabrały ze sobą świadectwa z najlepszymi ocenami. Lori posiadała ponadto imponujące portfolio z własnymi rysunkami, Jeannette natomiast doświadczenie w lokalnej gazecie, które zaowocowało w Nowym Jorku dobrą pracą i zdeterminowało wybór szkoły. Siostry uczyły się i jednocześnie pracowały. Jeannette zatrudniona została w prestiżowej gazecie, zaczęła prowadzić spokojne, dostatnie życie. Brian przybył do Nowego Jorku wkrótce po nich, został policjantem. Małą Maureen rodzeństwo kształciło w dobrych szkołach na Manhattanie, jednak ona już jako nastolatka uzależniła się od narkotyków, cierpiała na przewlekłe depresje, mieszkała z rodzicami w opuszczonych budynkach, w końcu wyjechała do Kalifornii i nigdy już nie dała znaku życia. Rex i Rose również sprowadzili się do Nowego Jorku i z własnej woli zostali bezdomnymi. Mieszkali w opustoszałych blokach, brudni, Rex zawsze pijany (matka nigdy nie piła alkoholu). Nigdy nie przyjęli żadnej pomocy od dzieci, sporadycznie pozwalali się tylko zaprosić na obiad. Ich życie było ich wyborem. Ironią losu, którą Jeannette odkryła już jako kobieta niezależna, zamężna i ustatkowana jest, że matka pochodząca z tak zwanej "dobrej" rodziny przez cały czas była właścicielką ziemi w Teksasie. Nikt nigdy nie przywiązywał do tego wagi, kiedy jednak zmarł brat matki, wyszło na jaw ile warta była ta ziemia. Znajdowały się na niej złoża ropy naftowej i matka raz w roku otrzymywała pewną kwotę za dzierżawę, ale gdyby sprzedała swoją ziemię, otrzymałaby nawet milion dolarów. Nigdy tego nie zrobiła, mimo że rozwiązałoby to wszystkie problemy finansowe jej rodziny. Deprywacja snu - czyli jego niedobór, którego konsekwencjami są zaburzenia funkcji poznawczych, rozdrażnienie i ogólny spadek sił witalnych. Zbyt mała ilość snu może być także przyczyną nadwagi, nadmiernego pobudzenia lub cukrzycy, a nawet prowadzić do śmierci w ekstremalnych przypadkach. Do innych potencjalnych skutków należy zaliczyć depresję, niską samoocenę społeczną oraz choroby nowotworowe. Ciekawostką jest też fakt, iż grupa naukowców z Uniwersytetu w Warwick oraz University College of London dowiodła, dając na to wiele argumentów, iż brak snu może więcej niż dwukrotnie zwiększyć ryzyko śmierci na skutek chorób serca.

  Polemika (gr. pólemos – wojna, spór; także od przymiotnika polemikós – wojowniczy, wrogi) – dyskusja (pisemna lub słowna) na sporny dla jej stron temat, najczęściej na temat związany z polityką, sportem, religią, socjologią, sztuką, literaturą itp. Efekt Cantillona – nazywany również efektem „pierwszej rundy”; w teorii ekonomii jest to twierdzenie dotyczące skutków zwiększania podaży pieniądza. Nowe pieniądze oznaczają efekty redystrybucyjne – przynoszą korzyści tym, którzy działają w sektorze promowanym przez inflację podaży pieniądza. Ekspansja pieniężna nawet w sytuacji rosnących i dostosowujących się cen nie będzie mogła zostać zneutralizowana zmianami nominalnymi. Każdy dopływ środka wymiany oznacza dodatkową potencjalną siłę nabywczą, zdobytą kosztem reszty posiadaczy pieniądza, bez względu na to, czy wszystkie ceny rosną jednocześnie lub rosną szybko.

  Polaryzacja grupowa – to tendencja grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż początkowe upodobania czy skłonności członków. Jej działanie można zaobserwować np. w decyzjach ławy przysięgłych, którzy po dyskusji byli skłonni wydać wyrok znacznie wyższy lub znacznie niższy, niż którykolwiek z nich proponował przed debatą.

  Dodano: 27.12.2011. 07:47  


  Najnowsze