• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziennikarze wybierają Twittera

  29.09.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Media społecznościowe szturmem zdobyły świat, łącząc ludzi, idee i działania. Narzędzia społecznościowe, takie jak poczta elektroniczna i wiadomości błyskawiczne, są dzisiaj normą. Jedną z grup społecznych, która najchętniej korzysta z tych mediów, są dziennikarze. Nowe hiszpańskie badanie dowodzi, że najbardziej popularnym medium komunikacji sieciowej jest serwis Twitter. Wyniki badania przedstawiono na ostatniej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Mediami i Komunikacją (IAMCR) 2011 w Stambule.

  Naukowcy z hiszpańskiego Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) pokazali, że dziennikarze korzystający z popularnych mediów społecznościowych najchętniej sięgają po Twittera. Narzędzie to służy im przede wszystkim do rozpowszechniania informacji. Badanie "Dołącz do rozmowy: używanie serwisu Twitter przez hiszpańskich dziennikarzy" przeprowadzili naukowcy z grupy LAB…PART (Medium to laboratorium) na UC3M, którzy przeanalizowali odpowiedzi 50 dziennikarzy posiadających aktywne profile na Twitterze, dotyczące sposobu korzystania z serwisu, opinii o nim i oczekiwań użytkowników.

  LAB…PART jest stałym laboratorium badań nad komunikacją i mediami społecznościowymi, zajmującym się analizą uczestnictwa w lokalnych mediach informacyjnych, a także najnowszych internetowych narzędziach sieciowych. Naukowcy współpracują także z projektem "Dziennikarstwo i analiza społeczna: ewolucja, skutki i tendencje" (PASEET).

  "Pierwszym krokiem było przeanalizowanie sytuacji uczestnictwa w mediach w odniesieniu do dziennikarstwa" - opowiada Pilar Carrera z Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Audiowizualnej UC3M, która jest szefem LAB…PART.

  Zgromadzone dane pokazują, że badani dziennikarze, posiadający średnio 15 lat praktyki zawodowej, często korzystają z serwisu Twitter w celu publikowania i rozpowszechniania informacji (95%), określania tendencji (86%), wyszukiwania informacji (82%), rozsyłania "wirali" dotyczących swoich macierzystych mediów (86%) oraz budowania lojalnej grupy odbiorców (78%). Należy jednak zauważyć, że tylko jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że używa Twittera w dziennikarstwie śledczym.

  Tuż za Twitterem uplasował się Facebook (41%), blogi (26%) i YouTube (8%). Twitter prześcignął Facebooka pod względem rozsyłania "wirali" dotyczących macierzystych mediów (82% do 66%), a także "wirali" pochodzących z innych mediów (67% do 45%).

  Naukowcy zwracają uwagę, że dziennikarze korzystają z mediów społecznościowych w sposób, który nie musi polegać na wykorzystaniu specyficznej logiki tych sieci, służącej do tworzenia treści.

  "Dziennikarze wykorzystują te sieci przede wszystkim jako mechanizmy do rozsyłania "wirali", to znaczy jako systemy rozpowszechniania treści, które są w większości tworzone poza logiką mediów społecznościowych" - zauważa prof. Carrera.

  Wyniki badania rzucają także nieco światła na to, w jakim stopniu media dysponują wytycznymi lub przyjętymi normami dotyczącymi korzystania z sieci społecznościowych. Dane pokazują, że 13% ankietowanych potwierdziło istnienie takich wytycznych u swojego pracodawcy, a 54% mówiło o braku określonych norm. Dalsze 33% stwierdziło, że ich pracodawca właśnie opracowuje takie wytyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  Vine – aplikacja mobilna i serwis społecznościowy, którego właścicielem jest Twitter, umożliwiający publikowanie krótkich filmów. Można je udostępniać w innych portalach, jak Twitter czy Facebook. Charakterystyczną cechą takich filmów jest ich bardzo niewielka długość, która wynosi maksymalnie 6 sekund. Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych aplikacji.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). ulike.net (dawniej: u-lik.com) - serwis społecznościowy, w ramach którego użytkownicy oceniają, a także korzystają z rekomendacji dotyczących wszelkiego rodzaju twórców, ich dzieł oraz innych zagadnień związanych z kulturą. Serwis jest współtworzony przez jego użytkowników, którzy mogą edytować już istniejące, a także dodawać nowe "kluby", reprezentujące poszczególnych artystów, czy ich dzieła. Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Media społecznościowe (ang. Social Media) – określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów – jedna z najstarszych na rynku, polska firma specjalizująca się w monitoringu mediów (wyszukiwaniu i analizie informacji z prasy, Internetu, social media radia i telewizji).

  e-PR to działania Public Relations w głównej mierze skupiające się na narzędziach dostępnych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Dzięki nim można kształtować wizerunek, komunikować się z mediami (głównie elektronicznymi), rozwijać bazę dziennikarzy oraz portali internetowych. Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności.

  Dodano: 29.09.2011. 17:49  


  Najnowsze