• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekonomiści o Polsce i sytuacji makroekonomicznej w 2010 r.

  03.11.2010. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy polityki antykryzysowe w Polsce i na świecie były sukcesem czy porażką? Na to pytanie odpowiedzą 4 listopada w Warszawie ekonomiści z Polskiej Akademii Nauk i eksperci uczelni wyższych. Podczas otwartego seminarium Instytutu Nauk Ekonomicznych (INE) PAN zostanie zaprezentowany najnowszy raport "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie".

  Jak zapowiada dyrektor INE PAN prof. dr hab. Leszek Jasiński, podczas seminarium dr Stanisław Kubielas z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego omówi sytuację makroekonomiczną w 2010 r., zaś dr Jerzy Mycielski z INE PAN przedstawi najbliższe prognozy ekonomiczne.

  W dyskusji "Polityki antykryzysowe w Polsce i na świecie - sukces czy porażka?" wezmą udział pracownicy INE PAN: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Bugaj i prof. dr hab. Jerzy Osiatyński oraz prof. dr hab. Andrzej Sławiński ze Szkoły Głównej Handlowej.

  17 numer raportu "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie" zawiera prognozy rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych 4 kwartałach a także analizy i opinie dotyczące jej obecnego stanu. Jest dostępny tutaj.

  Seminarium rozpocznie się 4 listopada o godz. 10.30 w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72).

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski, krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych (m.in. tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, stopę bezrobocia, inflację) oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki. Jerzy Kleer (ur. 7 marca 1929 w Bielski-Białej) – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza. Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zbigniew Hockuba (ur. 1952 w Niebylcu) - prof. nadzw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, obecnie profesor na Wydziale Zarządzania UW.W latach 1999-2005 dyrektor INE PAN. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2007-2011. W 2011 roku mianowany na stanowisko dyrektora wykonawczego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Sławomir Jan Szwedowski h.Korwin (ur. 1928, zm. 21 marca 2000) — prof. zw. dr hab. - polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Leszek Jerzy Jasiński (ur. 1952 w Lęborku) - prof. zw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Politechniki Warszawskiej. Były dyrektor INE PAN. Pracownik Centrum Europejskiego w Natolinie. Prowadzi badania nad ekonomią międzynarodową, integracją europejską, finansami i podstawami ekonomii. W 2011 roku Laureat konkursu „Książka historyczna roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego za „Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku”. Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw.

  Prognoza pogody - przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery. Prognozy pogody można sklasyfikować w zależności od czasu prognozy, obszaru, i sposobu prognozy. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się badaniami w zakresie problematyki gospodarki surowcami mineralnymi. Zakres badań obejmuje szerokie spektrum problematyki: od prognozy możliwości pozyskania surowców, ich udokumentowanie, zagospodarowanie, procesy przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.

  Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na bankowości, rynkach kapitałowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Wydział Finansów i Statystyki). W 2000 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej (nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kariera w Szkole Głównej Handlowej: wicedyrektor Instytutu Ekonometrii (1985-91), prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999), dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005). Autor ponad 180 publikacji naukowych (w tym książki, podręczniki, monografie, w których występuje głównie jako współautor). Promotor 25 prac doktorskich (finanse i bankowość). W 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu uhonorował „Bankowość – podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej nagrodą zespołową – wśród zespołu nagrodzonych znalazł się także prof. J. Nowakowski.

  Jerzy Franczak (ur. 1978) – poeta, prozaik, dr nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył polonistykę na UJ, tutaj się doktoryzował pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza. Tytuł pracy doktorskiej: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Jerzy Ryszard Handschke (ur. 1948, zm. 13 grudnia 2013) – polski ekonomista, prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Specjalista finansów i ubezpieczeń gospodarczych.

  Krystyna Łyczkowska (ur. 1933) – prof. dr hab. asyrologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką wielu tłumaczeń tekstów sumeryjskich i akadyjskich, oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. Jan Karol Dziewulski (ur. 11 stycznia 1928, Warszawa - zm. 22 listopada 2010, Warszawa) - polski ekonomista i historyk myśli ekonomicznej, profesor i były kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Studia ekonomiczne odbył w SGH/SGPiS w Warszawie, gdzie w 1952 uzyskał magisterium. W 1968 r. uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie a habilitację na Uniwersytecie Warszawskim w 1978.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  Dodano: 03.11.2010. 10:33  


  Najnowsze