• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekspert: 20. proc mężczyzn Himba wybiera kobiety wyższe od nich

  29.11.2011. 08:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy mężczyzna w roli partnerki zawsze widzi kobietę niższą od siebie? Niekoniecznie. Ponad 20 proc. mężczyzn z afrykańskiego plemienia Himba chce, by była ona wyższa od nich - wynika z badań dr. Piotra Sorokowskiego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowanych niedawno w "Journal of Cross-Cultural Psychology".

  "Gdy w Europie podczas badań prosi się ankietowanych o wskazanie idealnego wzrostu partnera: niższego od siebie, takiego samego czy wyższego, to kobiety preferują mężczyzn o wzroście wyższym niż one. Mężczyźni wskazują zazwyczaj na kobiety trochę niższe od nich. Taki wynik uzyskano w niemal wszystkich dotychczasowych badaniach" - powiedział PAP dr Sorokowski.

   

  Jak wynika z poprzednich badań, prowadzonych m.in. przez antropologa prof. Bogusława Pawłowskiego czy dr. Bernharda Finka, w naszym kręgu cywilizacyjnym kobietę wyższą od siebie preferuje niecałe pół procenta mężczyzn, w zależności od państwa, w którym prowadzone są badania. "Taki wynik mieści się w zasadzie w okolicach błędu statystycznego" - zaznaczył rozmówca PAP.

  Tymczasem badania prowadzone w koczowniczo-pasterskim plemieniu Himba, zamieszkującym północną Namibię, pokazały, że reguła, którą łatwo potwierdzić w społeczeństwach zachodnich wcale nie jest tak uniwersalna. "Wynik, który tam uzyskaliśmy był o tyle zadziwiający, że ponad 20 proc. mężczyzn wybierało kobiety wyższe do siebie. A zatem reguła wyższy mężczyzna - niższa kobieta w tej populacji nadal występuje, ale nie jest tak silna jak w kulturze zachodniej" - powiedział dr Sorokowski.

  Badając preferencje tamtejszych mężczyzn i kobiet naukowiec wraz ze swoją grupą badawczą wykorzystał - stosowane już wcześniej przez innych antropologów - wizerunki ośmiu par. Od pary gdzie kobieta jest znacznie niższa od mężczyzny, przez parę, w której kobieta ma wzrost identyczny ze wzrostem partnera, aż do wizerunku pary, w której to mężczyzna jest nieco niższy. Badani przy pomocy tych obrazków wskazywali parę, w której wzrost partnera najbardziej odpowiadałaby ich oczekiwaniom.

  "Prawdopodobnie mężczyźni preferują wyższe kobiety, ponieważ sądzą, że są one silniejsze i zdrowsze od tych niższych. Wzrost może być dobrym wskaźnikiem zdrowia. Jak pokazały badania prowadzone w wielu krajach rozwijających, choroby przebyte w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania mogą negatywnie wpływać na ostateczną wysokość ciała człowieka" - zaznaczył rozmówca PAP.

  O ile mężczyźni Himba częściej niż Europejczycy wybierali partnerki wyższe od nich, to tamtejsze kobiety wskazywały bardzo różne sylwetki. Najczęściej za atrakcyjnych uznawały mężczyzn o wzroście takim samym, jak one.

  "Możliwe, że wśród kobiet Himba ścierają się dwie różne preferencje. Pierwsza to taka, że lepiej mieć partnera wyższego, bo jest silniejszy, zdrowszy, co powinno mieć ułatwiać mężczyźnie ochronę swojej partnerki czy zdobywanie pożywienia. Z drugiej strony w tego typu populacjach, kobiety mogą uznawać wysokich partnerów za zbyt dominujących fizycznie, takich, którzy mogą być dla nich zagrożeniem na przykład w przypadku sprzeczki rodzinnej" - wyjaśnił badacz.

  Jednak o wyborze dużo niższego lub wyższego partnera mogą decydować i inne względy. "Wraz z prof. Mariną Butovskayą, która prowadzi badania w Tanzanii, sprawdzamy obecnie, czy w małych populacjach ludzie wybierają partnerów o możliwie najbardziej odmiennym genotypie od ich własnego. Mówiąc potocznie, skoro nie wiadomo dokładnie, który z potencjalnych partnerów jest naszym dalszym czy bliższym kuzynem, to bezpieczniej jest wybrać kogoś o odmiennym wzroście, który jest przecież silnie odziedziczalny" - powiedział dr Srokowski.

  Badając wskaźniki atrakcyjności w plemieniu Himba dr Sorokowski pod lupę wziął również długość nóg. "W tej dziedzinie też uzyskaliśmy wyniki inne niż w Europie Zachodniej" - powiedział.

  Jak pokazały wcześniejsze badania w kulturze zachodniej podobają się nogi nieco dłuższe - o ok. pięć proc. - niż przeciętna w populacji. "U nas mniej więcej takiej samej długości nogi są atrakcyjne dla kobiet i mężczyzn. Natomiast wśród Himba to kobietom bardziej podobają się długie nogi u mężczyzn, niż mężczyznom u kobiet" - wyjaśnił dr Sorokowski.

  Taką tendencje - zdaniem naukowca - można wytłumaczyć koczowniczym trybem życia badanych. "Głównym zajęciem mężczyzn jest często trwające kilka tygodni wypasanie kóz i bydła. Co więcej, w tego typu populacjach, patrząc pod kątem doboru naturalnego, długie nogi są więc bardziej adaptacyjne dla mężczyzn. Dlatego długonodzy są dla kobiet atrakcyjniejsi" - powiedział badacz.

  Badacz podkreślił, że właściwie każdy wskaźnik atrakcyjności człowieka jest związany z czynnikami biologicznymi i przystosowaniem do życiem w danym środowisku.

  "Są jednak cechy, które podobają się wszędzie na świecie tak samo, niezależnie od kultury czy miejsca wychowania. Taką cechą jest na przykład symetria twarzy. Nie jest to jednak niespodzianką, ponieważ zaburzenia symetrycznego rozwoju twarzy są wynikiem zaburzeń genetycznych, jak i tzw. stresu środowiskowego w okresie rozwoju człowieka, czego wynikiem może być choćby niższy poziom odporności na pasożyty" - powiedział.

  Uniwersalna okazuje się również tendencja kobiet do strojenia się. "Kobiety z plemienia Himba są na co dzień bardzo zadbane. Mówiły nam, że codziennie rano na strojenie się poświęcają godzinę do dwóch" - opisał dr Sorokowski. Część ozdób ma u nich znaczenie sygnalizacyjne: pokazują, ile kobieta ma dzieci, czy przeszła już inicjację seksualną. "Jednak mają też bardzo dużo ozdób, które z racjonalnego punktu widzenia wydają się nieprzydatne i są ubierane tylko w celach estetycznych" - podkreślił.

  Badania wśród Himba dr Sorokowski prowadził we wrześniu i październiku 2008 roku wraz z Agnieszką Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego i Marą Mberirą z University of Namibia. Badania te były finansowane w ramach programu Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Uniwersytet Wrocławski. Obecnie badacz wraz z grupą amerykańskich i hiszpańskich antropologów planuje wyjazd do jednego z plemion w boliwijskiej części Amazonii.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Herero – grupa etniczna należąca do grupy ludów Bantu zamieszkująca południową część Afryki (głównie Namibię oraz w niewielkiej liczbie Botswanę i Angolę). Jej liczebność szacowana jest na około 100 tys. Są blisko powiązani z Himba, posiadają m.in. wspólny język. Herero to bardzo dumny naród farmerski. Miarą ich zamożności jest liczba posiadanych krów. W ich kulturze człowiek bez zwierząt jest niczym. To, jak ważne jest dla nich posiadanie stada, uwidacznia się w tradycyjnym stroju kobiet. Ślepota barw – zwana też zaburzeniem rozpoznawania barw (często ogólnie i mylnie nazywana daltonizmem), u ludzi jest niezdolnością do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego też powodu znacznie częściej dotyczy mężczyzn (ok. 1,5%) niż kobiet (ok. 0,5%). Ponieważ mężczyźni nie przekazują swojego chromosomu X swoim męskim potomkom, zatem mężczyzna ze ślepotą barw nie przekaże jej swojemu synowi. Kobieta, mając dwa chromosomy X może być nosicielką genu ślepoty barw nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli po stronie rodziny matki jest mężczyzna, który ma ślepotę barw, to jest duża szansa, że jej dziecko odziedziczy jego gen. Przyczyni się to do ślepoty barw zazwyczaj w przypadku, gdy dziecko będzie płci męskiej. W bardzo rzadkich przypadkach matka sama będzie miała tę wadę. Oznaczać to będzie, że posiada dwa „ślepe na barwy” chromosomy X. Fakt, że gen ślepoty barw jest w chromosomie X, jest przyczyną, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u mężczyzn jest od 10 do 20 razy większe niż u kobiet. Femme fatale, kobieta fatalna – związek frazeologiczny oznaczający kobietę przynoszącą mężczyźnie porażkę i zgubę. Zwrot femme fatale jest zwyczajowo używany do opisania kobiet, za których przyczyną rozpadają się małżeństwa, a także kobiet wykorzystujących swoją pozycję społeczną lub cechy osobiste do wykorzystywania mężczyzn na różne sposoby ze szkodą dla nich. Kobieta świadomie zdobywająca, wykorzystująca i porzucająca mężczyznę.

  Żigolak – męska prostytutka bądź mężczyzna do towarzystwa, który jest opłacany (wspierany finansowo w zakresie odbiegającym od przyjętych norm społecznych) przez kobietę, przede wszystkim starszą, w zamian za kontynuowanie znajomości. Często mieszka w mieszkaniu kobiety i jest obecny na jej każde skinienie. Oczekuje się od niego zapewnienia towarzystwa, znajomości dobrych manier, umiejętności społecznych, zabawiania kobiety dowcipem, prowadzenia rozmów towarzyskich na różne tematy. Nierzadko wymaga się również znajomości tańców towarzyskich oraz dotrzymywania towarzystwa kobiecie także w tym zakresie. Otrzymuje on nierzadko wiele prezentów o różnym charakterze, takich samochód czy drogie ubrania. Są one prezentowane przez kobietę także celem podkreślenia pozycji społecznej - zarówno jej samej, jak i partnera, którego wspiera finansowo. Relacja między żigolakiem a kobietą może, aczkolwiek nie musi, obejmować usługi seksualne. Nierzadko taki mężczyzna jest jedynie "utrzymankiem", dotrzymującym towarzystwa kobiecie. Himba (Ovahimba) – grupa etniczna, zamieszkująca północno-zachodnią część Namibii (region Kunene, dawniej Kaokoland). Jej liczebność szacowana jest na ok. 20-50 tys.. Himba są blisko powiązani z Herero, posiadają m.in. wspólny język. Prowadzą koczowniczy tryb życia, zajmują się głównie pasterstwem. Hodują głównie kozy i bydło.

  Język herero – język z południowo-zachodniej grupy rodziny bantu, używany w Namibii i Angoli, liczba mówiących wynosi ok. 237 tys. (Hererowie i Himba). Owłosienie ciała – potoczne określenie dojrzałych włosów na ciele człowieka, rozwijających się w okresie dojrzewania i po nim, w odróżnieniu od włosów na głowie i mało widocznych włosów meszkowych. Rozwój owłosienia zależy przede wszystkim od poziomu androgenówhormonów płciowych występujących u mężczyzn, a także w małym stopniu u kobiet. Różnica poziomu androgenów jest przyczyną większego owłosienia u mężczyzn i mniejszego u kobiet, co jest jedną z cech dymorfizmu płciowego u ludzi. Specyficzne owłosienie ciała, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest trzeciorzędową cechą płciową.

  Pożądanie – stan silnego pragnienia posiadania czegoś lub odbycia stosunku płciowego. Występuje najczęściej pod wpływem bodźców wzrokowych (w przypadku mężczyzn), bądź też słuchowych (kobiety). Choć nie jest to regułą; jest wielka różnorodność i ilość impulsów, czy też sytuacji mogących wywołać pożądanie. U mężczyzn objawia się ono wzwodem prącia i obfitym ślinieniem, u kobiet jest to wzwód łechtaczki, sutków, wilgoć w ustach, a także w pochwie. U niektórych osób pożądanie (seksualne lub inne) może być niezwykle silne, może to prowadzić do aktów przemocy, ale bywa też motorem ambicji, zwłaszcza męskiej, co związane jest z wysokim poziomem testosteronu w organizmie. Seksizm (z ang. sexism, sex – „płeć”) – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet”.

  Kunene – znany również jako Kaokoland – jeden z 13 regionów administracyjnych Namibii, ze stolicą w Opuwo. Zamieszkały przez grupę etniczną Himba. Jego nazwa pochodzi od rzeki Kunene.

  Paradoks wszechmogących - paradoks, który powstaje przy próbie odpowiedzi na pytanie: "Czy może istnieć więcej niż jedna istota wszechmogąca?". Jeśli tak jest, to każda z nich miałaby możliwość ograniczenia woli innej, w wyniku czego ta nie byłaby już wszechmogącą. Wszechmogący nie mogliby ograniczyć woli wszystkich pozostałych, gdyż ten, który by to zrobił, zostałby jedynym wszechmogącym. Z drugiej strony jeśli którakolwiek z istot wszechmogących chciałaby się ustrzec przed takim działaniem ze strony pozostałych, to sprawiłaby, że wszystkie z nich nie byłyby już wszechmogące, gdyż nie mogłyby wpływać na nią. Pierwsza istota wszechmogąca, która uniemożliwi innym wpływanie na nią samą, stanie się jednocześnie jedyną wszechmogącą. Jeśli wszystkie istoty uzgodniły między sobą, że nie będą na siebie wpływać, to żadna z nich nie byłaby wszechmogąca, gdyż nie mogłaby naruszyć warunków uzgodnienia. Z tego wynika, że nie może istnieć więcej niż jedna istota wszechmogąca.

  Wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) - określa, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Analogicznym współczynnikiem jest współczynnik maskulinizacji.

  Dodano: 29.11.2011. 08:19  


  Najnowsze