• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emocje internautów kluczem do zarobku na giełdzie?

  16.08.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy kluczem do tajemnicy giełdy jest emocjonalny wydźwięk wypowiedzi inwestorów, czyli zawarty w nich smutek lub radość? Bartosz Baziński z Politechniki Gdańskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), wraz ze studentem tej uczelni Michałem Brzezickim chcą przewidywać kursy spółek giełdowych poprzez analizę wypowiedzi internautów na temat rynków finansowych. Projekt THIVERA zakłada stworzenie narzędzia wspomagającego decyzje inwestycyjne. Będzie można je wdrożyć zarówno w polskich, jak i w zagranicznych funduszach inwestycyjnych.

   "Dotychczas wykonywane przez ekonomistów badania pokazały, że w czasach niepewności inwestorzy na rynkach finansowych podejmują decyzje kierując się bardziej emocjami niż racjonalną analizą sytuacji. Dzięki internetowi możemy zmierzyć te emocje i przewidzieć następujące po nich decyzje" - tłumaczy PAP Baziński.

  Opracowane przez doktoranta narzędzie rozpozna nastrój inwestorów i poprzez zastosowanie technik sztucznej inteligencji będzie prognozować zmiany kursów spółek. Laureat programu VENTURES FNP otrzyma na badania 65,5 tys. złotych.

  Do prognozowania zmian kursów badacze użyją "uczących się" algorytmów sztucznej inteligencji. Jak wyjaśnia stypendysta FNP, takie algorytmy na podstawie danych wejściowych (historii zmian emocji wśród internautów) oraz danych wyjściowych (historii zmian kursów spółek) nauczą się przewidywać zmiany.

  "Jak pokazują wstępne badania w tym temacie, można oczekiwać, że wzrost niepokoju i napięcia wśród internautów będzie zwykle skutkował spadkiem kursu, a nastrój spokojny i radosny będzie stymulował wzrosty wartości akcji" - zapewnia pomysłodawca projektu.

  Wynikami prac Bazińskiego i Brzezickiego już teraz interesują się przedstawiciele kilku funduszy. Zdaniem stypendysty, projekt można skomercjalizować również w formie automatycznego algorytmu inwestycyjnego, który będzie samodzielnie podejmował decyzje inwestycyjne opierając się na wynikach analizy wypowiedzi.

  Projekt "Thivera" ( http://www.thivera.pl/ ) jest rozwinięciem badań prowadzonych w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej Bazińskiego. Badał w niej możliwości wykonania systemu, który dokonywałby analizy wypowiedzi internautów i oceniał ich stosunek do badanych obiektów na skali pozytywny-negatywny. Projekt zakończył się sukcesem, wykonany system jest owocem roku prac i zbiera wypowiedzi z całego Internetu. Można go użyć do zbadania opinii na temat dowolnych firm, produktów lub instytucji.

  "Ideą projektu "Thivera" jest rozbudowanie tego systemu. Dzięki temu będziemy w stanie analizować wypowiedzi z setek źródeł, co pozwoli na przeprowadzenie kompleksowych badań. Właśnie wielość źródeł i możliwa dzięki temu ocena wypowiedzi oddzielnie dla każdej spółki giełdowej będzie najważniejszym czynnikiem odróżniającym nasze badanie od innych" - podkreśla rozmówca PAP. Dodaje, że dotychczas w mocno ograniczonym zakresie podobne badania prowadzone były na Indiana University w Stanach Zjednoczonych oraz University of Manchester w Wielkiej Brytanii.

  Wsparcie z programu VENTURES otrzymują projekty mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  bsz

   


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  LC Corp S.A. – Spółka holdingowa kontrolująca grupę spółek, których podstawowym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska polegająca na nabywaniu nieruchomości i budowaniu obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym, biurowym, handlowym lub usługowym, a następnie sprzedaży lub najmie lokali położonych w tych obiektach. Od 29 czerwca 2007 r. LC Corp SA jest spółką giełdową, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne. Od 23 września 2013 do indeksu dołączy 10 nowych spółek tworząc WIG30, jednocześnie WIG 20 nadal będzie publikowany do 31 grudnia 2015 r. Tatry Mountain Resorts AS – słowacki operator usług turystycznych działający w Europie Środkowo-Wschodniej, największy dostawca usług turystycznych w tym regionie, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdzie Papierów Wartościowych w Bratysławie (notowania Spółki są elementem tamtejszego indeksu SAX).

  TECHWIG – indeks giełdowy obejmujący spółki giełdowe zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Krach giełdowy, panika giełdowa, szok giełdowy – nagły, gwałtowny spadek kursów akcji większości spółek notowanych na giełdzie. Krach spowodowany jest nagłym pogorszeniem nastrojów inwestorów prowadzącym do paniki i nagłej wyprzedaży walorów.

  Avia Solutions Group – litewska grupa spółek powiązanych z lotnictwem, świadczących usługi w zakresie infrastruktury dla linii lotniczych, firm branży turystycznej oraz instytucji państwowych. Jest to największa grupa tego typu w Krajach Bałtyckich i jedna z największych na obszarze Europy Wschodniej i WNP. Avia Solutions Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od marca 2011 r. To pierwsza litewska firma, notowana na WGPW i pierwsza firma zagraniczna, odnotowana na giełdzie w roku 2011. Rajd św. Mikołaja lub efekt grudnia to, w żargonie inwestorów giełdowych, nazwa okresu od początku do końca grudnia charakteryzującego się wzrostami kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek. Calatrava Capital S.A. – Spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (WSE: CTC, sWIG80 Index) o strukturze holdingu, prowadząca działalność nadzorczą i zarządczą nad szeregiem spółek zależnych. Inwestuje w projekty o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Zajmuje się analizą sektorową spółek, ich restrukturyzacją i ewentualnie dokapitalizowaniem, upublicznieniem lub sprzedażą.

  Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  BUX to indeks giełdowy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie (Budapesti Értéktőzsde).

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Echo Investment S.A. – polska spółka akcyjna zajmująca się działalnością deweloperską. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Dodano: 16.08.2011. 00:11  


  Najnowsze