• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska platforma ekspertów ma się zająć mierzeniem ludzkich emocji

  21.11.2011. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przedyskutowanie najlepszych sposobów mierzenia ludzkich uczuć i emocji jest celem nowej europejskiej platformy ekspertów. Uczestnicy nowego projektu finansowanego ze środków UE uważają, że wyniki prac platformy FEEL EUROPE pomogą stworzyć podstawy dla nowatorskich tematów badawczych, technologii, współpracy i innowacji w różnych zastosowaniach i branżach przemysłowych.

  W najbliższych miesiącach ponad 30 naukowców, inżynierów i innych ekspertów z 10 europejskich krajów będzie nie tylko dyskutować o sposobach mierzenia ludzkich emocji, ale także próbować przewidzieć konkretne zastosowania techniczne. Jednak zamiarem partnerów aktualnego projektu nie jest jeszcze znalezienie rozwiązań, mówi profesor Klaus-Peter Hoffmann z Instytutu Techniki Biomedycznej im. Fraunhofera (IBMT) w Niemczech, który koordynuje projekt wraz z profesorem Eduardo Fernandezem z Uniwersytetu im. Miguela Hernandeza w Elche w Hiszpanii.

  W pierwszym etapie uczestnicy będą starali się zebrać informacje na temat dotychczasowego stanu wiedzy i opracować wizje na przyszłość. Materiały te zostaną opublikowane w Białej księdze w 2008 r., wyjaśnia profesor Hoffmann. - To może następnie stać się podstawą pomysłów na nowe projekty w siódmym programie ramowym (7PR). Takie projekty mogłyby zajmować się badaniem nowatorskich kognitywnych systemów technicznych, takich jak interfejsy człowiek-komputer (HCI), systemy edukacji emocjonalnej, a w końcu możliwość wyposażenia robotów w zdolność wyrażania emocji.

  Jednak uczucia i emocje z definicji są drażliwym obszarem. Wobec tego platforma zajmie się także kwestiami płci, różnorodności i etnicznymi, jedno z pytań to: czy wszystkie systemy robotów powinny być w stanie wyrażać emocje? Warsztaty inauguracyjne w Niemczech wyraźnie wykazały, że należy zachować emocjonalną odmienność człowieka i robota. - Pomyśleliśmy o dzieciach i nastolatkach: proszę sobie je wyobrazić wyrastające w otoczeniu robotów, które uśmiechają się, kiedy kopnie się je w nogę. To mogłoby poważnie zahamować rozwój ich kompetencji społecznych - wskazuje profesor Hoffmann.

  Ponieważ uczucia i emocje mają korelaty fizjologiczne, istnieją różne metody pomiarów, które mogą pomóc w wykrywaniu ich , takie jak rozpoznawanie głosu, obserwacja ciśnienia krwi, tętna, oddechu, współczulnej reakcji skórnej. Jednak chociaż "zasady pomiarów są dzisiaj dobrze znane, a organizm biologiczny można badać metodami elektrycznymi, magnetycznymi, termicznymi, mechanicznymi, optycznymi, akustycznymi i chemicznymi, do mierzenia emocji potrzebne są nowe połączenia tych metod z nowymi algorytmami przetwarzania sygnałów", czytamy w dokumencie przedstawiającym wizję projektu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria emocji Plutchika. W latach 1960-1980 amerykański psycholog Robert Plutchik opracował teorię emocji, w której zaproponował istnienie ośmiu podstawowych emocji, ewolucyjnie naturalnie rozwiniętych. Emocje te są wrodzone i bezpośrednio odnoszą się do zachowań adaptacyjnych, które mają na celu pomoc w przetrwaniu. Z nich wynikają wszystkie inne emocje. Antropologia emocji – subdyscyplina antropologii kulturowej zajmująca się badaniem fenomenów związanych z ludzkimi emocjami w konkretnych kontekstach kulturowych. Dziedzina ta skupia się na różnorodności zachowań emocjonalnych w różnych kulturach i ich znaczeniu. Bada rolę emocji w politycznym dyskursie oraz tożsamości społeczno-kulturowej, jej związki z pamięcią, porusza także kwestie dotyczące emocji pojawiających się w tzw. terenie. Rozwój emocjonalny- to kolejne etapy wzrostu emocji w poszczególnym stadium wiekowym, które powodują , że wewnętrzne i społeczne przystosowania, przechodzą na coraz to wyższe poziomy.

  Aleksytymia (łac. alexithymia, z gr./łac. stgr. λεξις, θυμος, a – przedrostek negujący, lexis – słowo, thymos – emocja) – niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania. Doprowadza to do braku rozładowania napięć i niepokoju. Aleksytymicy nie potrafią odróżniać pobudzenia emocjonalnego od fizjologicznego, skupiają się na fizjologicznych objawach towarzyszących przeżywaniu emocji i przypisują im zewnętrzne źródła (np. dreszcz wywołany podnieceniem jako efekt przeciągu). Nie rozumieją, że odczuwane przez nich doznania fizjologiczne są przejawem doznawanych przez nich emocji. Często jest to dla nich źródłem troski o ich zdrowie, gdyż sądzą, że te wrażenia cielesne są objawami choroby somatycznej. Osoby te nie potrafią scharakteryzować swoich uczuć i wyrazić ich słowami, mają ograniczone słownictwo określające emocje. Termin wprowadził do medycyny Peter Sifneos w 1973 roku. Markery somatyczne – rodzaje uczuć generowanych na podstawie wtórnych emocji. Stanowią one fizjologiczny sygnał dla jednostki o przewidywanych skutkach podjęcia decyzji. To pewnego rodzaju alarm, który wytwarza nasz mózg na podstawie uprzednich doświadczeń. Twórcą tego pojęcia jest António Rosa Damásio.

  Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia (ang. Emotional Freedom Techniques, EFT) – narzędzie medycyny alternatywnej oparte na teorii, iż negatywne emocje są spowodowane zaburzeniami pola energetycznego człowieka, a podczas opukiwania meridianów czyli punktów energetycznych na ciele człowieka oraz myśląc o negatywnej emocji, sprowadzamy ją do poziomu „neutralnego”. Są dwie szkoły, z których jedna mówi, że stosowanie tej metody przynosi pozytywne rezultaty, druga zaś mówi, iż jest to raczej efekt placebo. Krytycy opisują EFT jako technikę pseudonaukową, uważając ją za pożyteczne narzędzie z uwagi na jej tradycyjne składniki kognitywistyczne, takie jak zakłócenia spowodowane bardziej negatywnymi myślami, aniżeli manipulowaniem meridianów energetycznych. Odreagowywanie – technika służąca klientowi w uzewnętrznianiu przeżytych emocji, polegająca na wysłuchaniu, towarzyszeniu w płaczu, krzyku czy innym wyrażaniu odczuć. Ma na celu doświadczenie poczucia ulgi.

  Teoria Cannona-Barda, talamiczna teoria uczuć – jedna z centralnych teorii emocji. Jako podstawę emocji teoria ta wskazuje zmiany w obszarze mózgu zwanej jądrami wzgórza (łac. thalamus). Karambo (nazwa pochodzi od pierwszych liter imion/pseudonimów muzyków grających w początkowym składzie) – polski zespół wykonujący muzykę rockową, powstały w 2009 roku w okolicach Rybnika. Utwory grane przez zespół są połączeniem klasycznego brzmienia rocka ze współczesnymi trendami tego gatunku. W warstwie tekstowej, często opisują emocje,uczucia oraz własny sposób postrzegania świata.

  Dyssemia (gr. dys - trudność, semia - znak, sygnał) - zaburzenie polegające na niemożności odczytania przekazów niewerbalnych i niemożności odpowiedniego zachowywania się w sytuacjach społecznych. Objawia się między innymi nieadekwatną komunikacją niewerbalną, nieodpowiednim śmiechem czy trudnościami w ubieraniu się i dbaniu o fryzurę, utrudnia rozumienie emocji. Może przejawiać się brakiem kontaktu wzrokowego, niewłaściwą intonacją głosu czy nawet charakterystycznym dla autyzmu trzepotanie rękami w chwili zadowolenia. Osoby mające ten problem często są wyśmiewane i odrzucane przez środowisko.

  Hipoteza mimicznego sprzężenia zwrotnego (facial feedback hypothesis) głosi, że własny wyraz mimiczny może wpływać na aktualnie doświadczane emocje. Została sformułowana w ramach teorii spostrzegania siebie, zgodnie z którą informacje na temat siebie (swoich postaw, preferencji, emocji i innych stanów wewnętrznych) uzyskujemy przez obserwację własnego zachowania i sytuacji, w jakich się ono pojawia.

  Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym (upośledzenie umysłowe umiarkowane, dawniej imbecylizm - niestosowana z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym) – funkcjonowanie intelektualne dorosłego człowieka na poziomie 9. roku życia. W okresie przedszkolnym istnieją trudności z nabywaniem reguł społecznych (lojalność, współdziałanie), a także niezręczność fizyczna, powolny rozwój motoryczny. Poza tym do 9. roku życia rozwój jest prawidłowy. Osoby takie mogą nabywać umiejętności samoobsługowe, nie gubią się w dobrze znanym terenie, mogą pracować w zakładach pracy chronionej. Nie powinny zakładać rodzin. Zażenowanie - rodzaj silnej emocji podobnej do wstydu z tą różnicą że odczuwana jest w momencie niestosownego zachowania lub wypowiedzenia niestosownych słów przez drugą osobę, najczęściej przez kogoś po kim takiego zachowania nie należałoby się spodziewać, choć nie jest to konieczne. Np. niestosowny ubiór, wypowiadanie się na tematy, których w danym momencie należy unikać, złe przyjęcie dowcipu.

  Robocode – to opensourcowa gra programistyczna stworzona przez Mathewa Nelsona. Obecnie rozwijana jest głównie przez Flemminga N. Larsena oraz Pavla Šavarę. Została zaprojektowana jako aplikacja pomagająca w nauce programowania w Javie. Zadaniem gracza jest napisanie przy użyciu tego właśnie języka wirtualnego robota, który następnie bierze udział w walce ze stworzonymi przez innych pojazdami. Początkujący użytkownicy mogą skorzystać z dostępnych, między innymi na stronie projektu, gotowych robotów, a bardziej zaawansowani programiści mają wręcz nieograniczone możliwości jeśli chodzi o wzbogacanie ich o nowe funkcje.

  Dodano: 21.11.2011. 18:26  


  Najnowsze