• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Finansowanie inwestycji w formule PPP - seminarium eksperckie BGK

  24.01.2011. 14:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O makroekonomicznych korzyściach przedsięwzięć, w których zadania, odpowiedzialność i ryzyko rozkłada się między publicznego zleceniodawcę i prywatnego wykonawcę, będzie mówił 26 stycznia w Warszawie prof. Witold Orłowski. Seminarium poświęcone finansowaniu inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  Korzyści z właściwego przygotowania transakcji omówi Jan Dziekański, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa w BGK. Kluczowe czynniki sukcesu na rynku PPP w Polsce przedstawi jego zastępczyni, Alina Sarnacka. Głos zabiorą także prezes zarządu BGK Tomasz Mironczuk i dyrektor banku Anna Żmigrodzka-Szymańska.

  Alina Sarnacka jest członkiem zespołu roboczego Fundacji Centrum PPP zajmującego się nauką i edukacją. W ramach upowszechniania modelu PPP planowane jest zaangażowanie środowisk akademickich poprzez wsparcie dla specjalistycznych programów badawczych, studiów podyplomowych i doktoranckich.

  Projekty PPP wymagają specjalistycznego kształcenia osób zaangażowanych w ich przygotowanie i realizację. Na wielu polskich uczelniach tematyka PPP pojawia się w programach akademickich, prowadzone są badania naukowe i studia. Specjaliści PPP kształceni są np. w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim.

  "Wykorzystanie formuły PPP może przynieść ogromne korzyści jednostkom administracji terytorialnej. Dzięki realizacji części zadań publicznych przez partnerów prywatnych, samorządy mogą skupić się na innych zadaniach" - powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas panelu na temat partnerstwa publiczno-prywatnego zorganizowanego przez BGK we wrześniu w Warszawie.

  W ocenie prezes Fundacji Centrum PPP Ireny Herbst, partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne współczesnego świata, m.in. w obszarze dostępu do szerokopasmowego Internetu czy ochrony środowiska.

  Najbliższe seminarium eksperckie odbędzie się w Sali London hotelu Sheraton (ul. Bolesława Prusa 2) w Warszawie.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Model Porównawczy Sektora Publicznego (ang. Public Sector Comparator – PSC) jest wykorzystywany przy realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego lub Koncesji na roboty budowlane lub usługi.

  Model współpracy PPP – model współpracy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesje na roboty budowlane lub usługi określa stopień prywatnej kontroli nad projektem i stopień zaangażowania finansowego partnerów.

  Prywatne więzienie – termin używane na określenie zakładu karnego prowadzonego przez prywatne przedsiębiorstwo na podstawie porozumienia z odpowiednimi organami władzy państwowej (na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego). Prywatne więzienia funkcjonują m.in. w Stanach Zjednoczonych.

  Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private partnership) – współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.

  Andrzej Dorosz (ur. 28 maja 1943 we Lwowie) – dr hab. Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, absolwent SGPiS w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych w London School of Economics, stypendysta British Council. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. W latach 1996–1998 prezes zarządu Banku Pekao S.A., w latach 2004–2006 prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, od 2004 roku profesor nadzwyczajny Akademii Finansów w Warszawie.

  Partnerstwo terytorialne – dobrowolne otwarte porozumienie co najmniej trzech, zachowujących autonomię, partnerów, reprezentujących co najmniej dwa sektory (z trzech: publicznego, prywatnego i pozarządowego), którzy wspólnie realizują długoterminowe działania na rzecz określonego terytorium (zwykle wyznaczonego granicami zaangażowanych samorządów lokalnych), doskonaląc je i monitorując oraz zachowując zasadę równości w dzieleniu zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści.

  Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private partnership) – współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.

  Dodano: 24.01.2011. 14:19  


  Najnowsze