• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Humaniści w biznesie - Dni Przedsiębiorczości UJ

  04.11.2010. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Humaniści w biznesie" to hasło szóstej edycji Dni Przedsiębiorczości, które Uniwersytet Jagielloński organizuje w Krakowie od 16 do 18 listopada. Przez trzy dni poloniści, historycy i filozofowie będą się mogli przekonać, że ich wykształcenie nie jest przeszkodą, ale szansą na zrobienie biznesowej kariery.

  Organizatorem przedsięwzięcia jest CITTRU przy współpracy Wszechnicy UJ oraz Neolution.

  "Absolwenci polonistyki, filozofii czy socjologii w powszechnej opinii uważani są za mniej poszukiwanych na rynku pracy. Tymczasem headunterzy przekonują, że sukces zawodowy to nie tylko wykształcenie, ale również indywidualne predyspozycje i determinacja do osiągnięcia założonych celów. Poza tym istnieje jeszcze własny biznes - możliwość realizacji osobistych pasji i ambicji zawodowych w swojej firmie. Polscy biznesmeni - humaniści są tego najlepszym dowodem" - przekonują organizatorzy imprezy.

  W czasie Dni Przedsiębiorczości odbędą się spotkania pt. "Biznesowa kawa z humanistyczną pianką", w trakcie których przedsiębiorcy, absolwenci kierunków humanistycznych będą opowiadali o swojej drodze do sukcesu, a publiczność będzie mogła zadać im pytania. Gośćmi będą: Piotr Wilam - współzałożyciel portalu Onet.pl oraz Tadeusz Winkowski - współtwórca drukarni QuadWinkowski. Spotkania odbędą się w krakowskiej Cafe Gazeta (ul. Bracka 14).

  W programie Dni Przedsiębiorczości 2010 znalazł się również cykl szkoleń aktywizujących twórcze myślenie, pobudzających potencjał przyszłych biznesmenów i uczących przydatnych metod prezentacji i sprzedaży.

  Dni Przedsiębiorczości UJ to cykliczna impreza, której celem jest promocja innowacyjnej przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów uczelni krakowskich.

  Na spotkania i szkolenia można się zarejestrować do 14 listopada wchodząc na stronę: www.cittru.uj.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

  ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków. Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA.

  ERENET Profile - naukowy periodyk z zakresu przedsiębiorczości, wydawany kwartalnie od stycznia 2006 roku przez Środkowoeuropejską Sieć Edukacji Przedsiębiorczości i Badań nad Przedsiębiorczością z siedzibą w Budapeszcie. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych. Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – wydarzenie studenckie odbywające się w Polsce od 2004 roku. Podczas VI Edycji w 2009 roku, studenci z 21 miast organizują szkolenia z umiejętności menedżerskich, spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, politykami i dziennikarzami. Dodatkowo w ramach festiwalu można zobaczyć i usłyszeć twórczość studencką podczas organizowanych imprez w klubach studenckich oraz w centrach handlowych. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorczość – rozwój – praca – strategia rozwoju gospodarczego stworzona w styczniu 2002 roku przez koalicję SLD-UP-PSL. Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną (studenci, nauczyciele akademiccy), którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości.

  Wskaźnik rentowności sprzedaży (również rentowność netto, ang. return on sales, ROS) – w przedsiębiorczości, wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży.

  Dodano: 04.11.2010. 13:04  


  Najnowsze