• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jubileusz 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego

  12.01.2012. 07:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  11 stycznia minęło dokładnie 75 lat od rozpoczęcia pierwszych zajęć ze studentami na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczelnia na początku była placówką prywatną, w której uczyło się 57 studentów, obecnie na czternastu kierunkach studiuje 15 tys. osób.
  Formalnie uczelnia zaistniała 3 grudnia 1936 roku jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych z inicjatywy dr. Józefa Lisaka, który 11 stycznia 1937 roku wygłosił pierwszy wykład dla studentów wydziału organizacji przemysłowej.

  Na początku uczelnia była placówką prywatną z kilkoma wykładowcami i 57. studentami. "Dziś mury licznych budynków wypełnia gwar ponad 15 tys. studentów, a na korytarzach usłyszeć można wszystkie współcześnie ważne języki świata. (...) Natomiast po drugiej stronie katedry staje pięciuset nauczycieli akademickich" - powiedział PAP rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego Marcin Baron.

  Inne ważne wydarzenia w dziejach uczelni, to: po ujednoliceniu kształcenia w kraju - przekształcenie uczelni w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, przemianowanie w 1974 roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną, a w październiku 2010 roku powołanie Uniwersytetu Ekonomicznego.

  Jest to jedna z niewielu uczelni, która mimo niżu demograficznego nie narzeka na brak zainteresowania studiami ze strony absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Co roku liczba kandydatów na studia dzienne "znacznie przekracza możliwości kształcenia w uczelni (liczbę miejsc - PAP)".

  Studenci mają również możliwość uzyskania wspólnych dyplomów - Uniwersytetu Ekonomicznego oraz renomowanych uczelni, z którymi uczelnia współpracuje. Są to m.in.: Uniwersytety w Nottingham, Clermont-Ferrand, Wiladu, Quebecu, Wiedniu, Brnie.

  Uczelnia stworzona przez dr. Lisaka jako "ośrodek wspierający rozwój gospodarczy ówczesnego Śląska" prowadzi także szereg projektów naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Była i nadal jest jednym z liderów przedsięwzięć związanych z rozwojem małych i średnich firm, oraz rozwojem gospodarczym na styku Polski, Czech i Słowacji.

  W ramach współpracy transgranicznej - kilka tygodni temu - uczelnia zawarła porozumienie w sprawie powołania konsorcjum uczelni polskich, czeskich i słowackich o nazwie Progres 3. Jego zadaniem będzie "nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego.

  Obecnie uczelnia realizuje trzy duże inwestycje. W semestrze letnim nastąpi uruchomienie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej - wspólnego przedsięwzięcia realizowanego wraz z Uniwersytetem Śląskim. Rozpoczęła się także modernizacja budynku rektoratu oraz budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI), które powstaje nad rzeką Rawą w Katowicach.

  W Centrum powstaną: laboratoria komputerowe, biblioteka multimedialna z dostępem do baz danych i specjalistycznego oprogramowania, aula na 200 miejsc. W obrębie centrum znajdzie się także kilkaset stacjonarnych i mobilnych stanowisk komputerowych.

  W ramach obchodów 75 rocznicy powstania uczelni odbędzie się także uroczystość nadania doktoratu honoris causa francuskiemu ekonomiście i politykowi, który przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Europejskiej - Jacques'owi Delors. Uniwersytet jest pierwszą uczelnią w Polsce, która uhonoruje go tym tytułem. Jak poinformował PAP rzecznik uczelni data uroczystości, która odbędzie się we Francji nie jest jeszcze znana.

  Jubileusz był także okazją do podsumowania dokonań minionego roku. W trakcie uroczystości 66 pracownikom wręczone zostały odznaczenia państwowe. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał kanclerz uczelni Włodzimierz Mitoraj.

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uniwersytet Leicester (University of Leicester) - uniwersytet w mieście Leicester w Wielkiej Brytanii. Uczelnia założona w 1921 r., status uniwersytetu dokonany w 1957 r. Uczelnia jest wiodącą szkołą, w rankingu plasowała się na 15 miejscu według Times Higher Education z 2008 r. Obecnie zajmuje 9 miejsce według Thomson Scientific brytyjskich uczelni. Szkoła prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie. Na tej uczelni odkryto m.in. DNA. Uczelnia jest szkołą publiczną. Szkoła prowadzi wiele badań naukowych na światowym poziomie. Na uniwersytecie znajduje się wiele kierunków kształcących studentów m.in.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie (WSPZNPW) – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 53, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego założona w 31 marca 1995 r.. Uczelnia powstała z inicjatywy osób związanych z czasopismem Ruch Pedagogiczny i została otoczona patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego, kształcąc studentów na kierunkach pedagogicznych oraz z zakresu pracy socjalnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w 2012 r., po raz ósmy została wyróżniona Certyfikatem „WIARYGODNA SZKOŁA", a także otrzymała wyróżnienie Certyfikatem „DOBRA UCZELNIA-DOBRA PRACA". Uczelnię ukończyło dotychczas ok. 11 tys. absolwentów (stan na 2012 r.). Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.

  Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku jest uczelnią niepaństwową. Powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Władze uczelni postawiły sobie za nadrzędny cel kształcenie młodego pokolenia Polaków zdolnych poprzez realizację ambitnych zamierzeń współtworzyć nowy wymiar społeczeństwa europejskiego. Uczelnia wydaje wiele pozycji skryptowych przydatnych dla studentów na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i marketingu oraz bankowości i finansów, zeszyty naukowe oraz Słupskie Studia Regionalne. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu.

  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 62, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zezwolenia z dnia 24-07-1995 r. nr DSW 3-0145-184/2/AM/95. Jej założycielem jest "Gaudeamus" Sp. z o.o. WSEiZ. Uczelnia ma strukturę wydziałową, na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 3,5 tys. studentów. Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.

  Unia Akademicka – porozumienie 9 (początkowo 10) polskich uczelni niepublicznych mające na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami członkowskimi. Celem tej współpracy ma być powstanie pierwszego niepaństwowego uniwersytetu sieciowego. Szkoły wyższe w Polsce: W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Université du Mans jest to francuski publiczny uniwersytet mający swoją siedzibę w mieście Le Mans. Uczelnia jest czescią Akademii Nantes. Obecnie na uczelni studiuję ponad 9 000 studentów wszystkich wydziałów i kierunków wspartych ponad 800 osobową kadrą naukową. Uczelnia została założona w 1977 roku a jedna z uczelni powstałych w ramach reformy oświaty wyższej która została przeprowadzona w 1969 roku.

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Dodano: 12.01.2012. 07:33  


  Najnowsze