• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarz roku szkolnego 2008/2009

  29.08.2008. 10:00
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Harmonogram roku szkolnego 2008/2009

  1


  Rozpoczęcie rocznych zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych


  1 września 2008 r.
  2


  Zimowa przerwa świąteczna  22 - 31 grudnia 2008 r.
  3


  Pisemne egzaminy dojrzałości
  w sesji zimowej:
   - język polski
   - drugi przedmiot

  12 stycznia 2009 r.
  13 stycznia 2009 r.
  4


  Ferie zimowe:


  19 stycznia - 1 lutego 2009 r.:
  Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

  26 stycznia - 8 lutego 2009 r.:
  Podlaskie, Łódzkie, Śląskie

  2 - 15 lutego 2009 r.:
  Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
  Warmińsko-Mazurskie

  16 lutego - 1 marca 2009 r.:
  Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
  5


  Wiosenna przerwa świąteczna


  9 - 14 kwietnia 2009r.
  6


  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
  a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  b) w pozostałych szkołach podstawowych

  c) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach


  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


  7  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego
  b) dodatkowy termin w gimnazjach:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego
  c) w pozostałych gimnazjach:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego
  d) dodatkowe terminy w gimnazjach:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  8


  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
   - w szkołach ponadpodstawowych:


   - w szkołach ponadgimnazjalnych
     (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):  2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
  24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

  2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
  24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)  9


  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych


  9 stycznia 2009 r.
  lub
  12 czerwca 2009 r.  10
  Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
   - język polski
   - drugi przedmiot
   - język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
     z ojczystym językiem nauczania mniejszości
     narodowej

  5 maja 2009 r.,
  6 maja 2009 r.,
  7 maja 2009 r.  11


  Egzamin maturalny:
   - część- ustna
   - część- pisemna


  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  12Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowegoustalają kuratorzy oświaty
  13


  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  a) sesja zimowa
      - etap pisemny
      - etap praktyczny
  b) sesja letnia
      - etap pisemny
      - etap praktyczny  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  14


  Dni wolne od zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych:
  a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a

  b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.6c

  c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a

  d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c

  e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
      - w sesji zimowej
      - w sesji wiosennej

  f) w szkołach, w których przeprowadzana
      jest pisemna część egzaminu maturalnego
      z języka polskiego

  g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach
  kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  zawodowe

  h) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy


  Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


  15


  Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
  w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
  może być po odpracowaniu:


  10 listopada 2008 r. i 2 stycznia 2009 r.
  16Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6-dniowym tygodniem pracy jest:10 listopada 2008 r. i 2 maja 2009r.
  17Zakończenie rocznych zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych
  19 czerwca 2009 r.
  18Ferie letnie20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 29.08.2008. 10:00  


  Najnowsze