• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kampania społeczna Postaw na zdrowie i odporność na stres

  01.04.2010. 12:43
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Zwiększona odporność na stres i promocja zdrowego stylu życia - to główne hasła kampanii edukacyjno-informacyjnej "Postaw na zdrowie i odporność na stres". Organizatorem jest Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


  Zainaugurowana 30 marca akcja skierowana jest do osób przeżywających kryzys emocjonalny i potrzebujących porady psychologicznej. Jest też odpowiedzią na rosnącą falę samobójstw Polaków, którzy ostatnio coraz gorzej radzą sobie z brakiem pracy, kłopotami w związkach, problemami w rodzinie i uzależnieniami.

  Celem inicjatywy jest rozpowszechnianie idei codziennego dbania o kondycję psychofizyczną, jak również podejmowania profilaktycznych aktywności w okresach przesileń pogodowych, spadku formy i osłabienia organizmu. Walka ze stresem i promocja zdrowego stylu życia - oto główne hasła kampanii.

  W otwierającej ją konferencji udział wzięli dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, profesor Jerzy Mellibruda, propagatorka zdrowego stylu życia - Mariola Bojarska-Ferenc, kierownik Centrum Pomocy Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia - Renata Durda oraz specjalista ds. substancji pomocniczych i aktywnych w suplementach dr inż. Dariusz Lipiak.

  "Główną ideą kampanii jest zmiana w sposobie myślenia o stresie. Większość ludzi traktuje stres jako chorobę - w dodatku chorobę zaraźliwą. Według nich stres jest gdzieś na zewnątrz i dopada ludzi, którzy albo sobie z nim radzą, albo nie. To nie jest w stresie najważniejsze. Jest on nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Ale nie pojawia się w postaci jakichś napadów zewnętrznych, lecz wtedy, kiedy trudne sytuacje życiowe wymagają od nas radzenia sobie. Dokuczliwy stres angażuje zasoby (w psychologii społecznej zasoby to konsekwencje przynależności człowieka do społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb w trudnych sytuacjach przez osoby znaczące i grupy odniesienia - PAP), które są niewystarczające. Szkodliwy stres pojawia się w momencie dysproporcji między zasobami a wymogami sytuacji" - tłumaczy Jerzy Mellibruda.

  "To, do czego dążymy, czyli odporność na stres, to sytuacja, w której zasoby są wystarczające. Gdy wyczerpują się zasoby, a trudne sytuacje nie znikają, pojawiają się poważne kłopoty jak choroby somatyczne, zaburzenia depresyjne-lękowe. Ludzie sięgają po środki chemiczne jako sposoby łagodzenia dotkliwych odczuć. Klucz do radzenia sobie ze stresem to obszary, w których zgromadzone są nasze zasoby. Posiadanie bliskich osób jest czymś na wagę złota. Ostatnia sprawa to organizm - fundament naszej psychiki. Oprócz dobrego stanu zdrowia ważne jest odżywanie, które też może łagodzić lub wzmacniać stres" - mówi profesor.

  Osobą, która od 20 lat namawia Polaków do wzmacniania zwłaszcza tej ostatniej strefy związanej z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, jest Mariola Bojarska-Ferenc.

  "Nie jestem tu osobą przypadkową. Byłam prekursorką w dziedzinie lansowania zdrowego stylu życia. Robię to od ponad 20 lat. Na początku myślałam, że ta szufladka będzie na chwilę, ale spędziłam tak całe życie. Myślę, że taka kampania jest nam bardzo potrzebna. Wszyscy jesteśmy narażeni na stres. Ja jestem zestresowana codziennie, ale nauczyłam się z tym radzić. Stres mnie mobilizuje do działania. Ale niestety są osoby, które nie potrafią sobie z nim radzić i czasem doprowadza to nawet do sytuacji, w której wyłączają się z życia" - mówi dziennikarka.

  "Na szczęście ludzie coraz częściej zwracają się ku sportom i fitnessowi już nie tylko po to, by dbać o sylwetkę, ale także o zdrowie psychiczne. Świadomość stylu życia określanego jako wellness jest coraz większa. A to on prowadzi nas do sukcesu - to jak się odżywiamy, dbamy o siebie, jak potrafimy się odstresować i jakie relacje budujemy. Jestem bardzo zadowolona, że zmieniło się podejście lekarzy, którzy kiedyś wskazywali, że to odżywanie się jest najważniejszym elementem zdrowego stylu życia, a teraz pomału zwracają się w stronę ruchu, czyli stanęło na moim" - dodaje Mariola Bojarowska-Ferenc.

  W ramach akcji każda osoba szukająca wsparcia i pomocy psychologa może zadzwonić na bezpłatny numerem telefonu 116 123, pod którym dyżurują wolontariusze Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest to pierwsza bezpłatna ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

  "Część tej kampanii zwrócona jest do osób, które nie radzą sobie ze stresem i muszą szukać pomocy na zewnątrz. Nasza poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym wystartowała w połowie stycznia i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14-22. Codziennie przeprowadzanych jest od 40 do 50 rozmów (średni czas trwania rozmowy 30-40 minut) i jest to zaledwie 2-3 proc. osób, które w tym samym czasie usiłują się dodzwonić. Ponad 60 proc. dzwoniących to kobiety. Przeważają - 72 proc. - +młodzi dorośli+, czyli osoby w przedziale od 18 do 25-30 roku życia. Najczęściej rozmowy dotyczą problemów rodzinnych (ok. 35 proc.)i zaburzeń nastrojów (23,4 proc.). Co piąta osoba zgłasza przemoc w rodzinie. Kolejne tematy to rozstania i rozwody, poczucie samotności i problemy z pracą" - mówi Renata Durda, kierownik Centrum Pomocy Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia.

  W ramach kampanii zaplanowano 8 paneli tematycznych, podczas których omówione zostaną zagadnienia: stresu i kryzysów samobójczych (kwiecień), stresu w pracy (maj), seksu a stresu (czerwiec), stresu w szkole (wrzesień), depresji (październik), stresu jako konsekwencji problemów zdrowotnych (listopad). Zakończenie i podsumowanie kampanii będzie miało miejsce w grudniu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odporność roślin na czynniki środowiskowe – mechanizmy obronne pozwalające przetrwać roślinom w warunkach stresu. Odporność na stres może mieć charakter konstytutywny albo indukowany. W pierwszym przypadku mechanizmy obronne występują trwale przez całe życie rośliny. Odporność indukowana to zespół mechanizmów obronnych pojawiających się na skutek działania czynnika stresowego, stresora. Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi.

  Ewa Agnieszka Pisula (ur. 14 grudnia 1964) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej. Zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie autystycznym spektrum zaburzeń, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem i radzeniem sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Stres w pracy to stan dyskomfortu psychicznego wywołany rozbieżnością pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi a jego możliwościami poradzenia sobie z nimi w danym momencie. Pracownik dostrzega ten rozdźwięk jako zagrożenie swego zdrowia, życia lub własnej integralności.

  Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu. Efektywność adaptacji określa dostosowanie. Osobowość typu A, WZA (wzór zachowania A), zachowanie typu A to typ osobowości, charakteryzującej się wysokim poziomem stresu, wywołanym presją czasu, tendencją do zachowań rywalizacyjnych, wysokim poziomem ambicji, agresywnością i wrogością wobec innych. Osoba z WZA postrzega otoczenie jako zagrażające i żyje w nieustannej reakcji alarmowej (fazie stresu). W kategoriach psychologicznych konstruktów teoretycznych WZA charakteryzuje neurotyczna ekstrawersja (EPQ-R) i niski poziom ugodowości (NEO-FFI).

  Kenneth I. Pargament (ur. 3 listopada 1950 w Waszyngtonie) - profesor psychologii na Uniwersytecie Stanowym w Bowling Green. Jego główne zainteresowanie naukowe to badanie roli, jaką religijność i duchowość odgrywają w procesie radzenia sobie ze stresem i traumą. Starania Pargamenta ukierunkowane są na stworzenie ugruntowanych poglądów w kwestii religijności i duchowości, aby mogły stać się one przedmiotem uwagi naukowców i profesjonalistów z różnych dziedzin. Badacz religijności i jej związków ze zdrowiem psychicznym, autor książek i artykułów o tej tematyce, praktykujący psycholog kliniczny. Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem.

  Twierdzenie W okopach nie ma ateistów (od ang. There are no atheists in foxholes; foxhole to typowy dla wojsk amerykańskich jednoosobowy okop) to aforyzm twierdzący, że w czasie skrajnego stresu i strachu, jak np. występującego w czasie uczestnictwa w działaniach wojennych, większość osób będzie wierzyć lub mieć nadzieję na istnienie siły wyższej. Aforyzm ten odbierany jest przez wielu ateistów jako obraźliwy.

  Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska (zob. stres). Składają się na nią procesy akomodacji i asymilacji. W terminologii biologii i psychologii ewolucyjnej adaptacja oznacza mechanizm biologiczny lub psychiczny, który powstał w toku ewolucji danego gatunku. Podkreśla się jego funkcjonalność, to znaczy, że efektem działania tego mechanizmu jest przystosowywanie się organizmu do określonego układu warunków środowiska.

  Karōshi (albo karoushi, karoshi; jap. 過労死; śmierć z przepracowania) – zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu. Pierwszy przypadek karōshi odnotowano w Japonii w 1969. Dotyka nagle ludzi w pełnym zdrowiu, w okresie wielkiej aktywności. Szacuje się, iż rocznie z przepracowania umiera nawet 30 tys. Japończyków. Zaburzenia adaptacyjne - zaburzenia psychiczne powstałe pod wpływem trudności z dostosowaniem się do znacząco nowych okoliczności życiowych (np: pójście do szkoły, rodzicielstwo, brak sukcesów osobistych, przejście na emeryturę, utrata obiektu o wartości emocjonalnej): stany stresu, napięcia, niepokoju, przygnębienia i rozstroju emocjonalnego, które w podobnym nasileniu u dorosłych zdrowych jednostek w takich sytuacjach nie występują.

  Dodano: 01.04.2010. 12:43  


  Najnowsze