• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kielecki Park Technologiczny przeszkoli studentów

  08.02.2012. 23:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  28 świętokrzyskich studentów chcących podjąć działalność gospodarczą wyjedzie na szkolenie biznesowe, żeby dowiedzieć się, jak założyć firmę. Kielecki Park Technologiczny zorganizował dla nich bezpłatne turnusy szkoleniowe w ośrodku narciarskim na Słowacji. 

  Kierowani na kurs studenci-przedsiębiorcy chcieliby zajmować się w przyszłości m.in. projektowaniem wnętrz, promocją i reklamą oraz handlem. Spośród kilkudziesięciu pomysłów, które zgłosili do udziału w konkursie premiowanym wyjazdem na darmowe przeszkolenie, prawie 30 zakwalifikowanych zostało do rozwinięcia na warsztatach - poinformowała Anna Roży z Kieleckiego Parku Technologicznego.

  Warsztaty na Słowacji odbędą się w ramach programu "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przydzieliło Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu na sfinansowanie szkolenia ponad 40 tys. zł. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z wyższych uczelni, m.in. specjaliści w dziedzinie marketingu.

  Studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki bezpośrednim kontaktom z trenerami, rozwiną swoje pomysły na biznes, a także założą wirtualną firmę w preferowanej branży. Autorzy najlepszych projektów zdobędą tytuł ,,lidera biznesu", który może być ewentualnie rekomendacją w kontakcie z pracodawcą.

  Pierwszy turnus szkoleniowy odbędzie się w dniach 9-12 lutego, kolejny 16-19 lutego. Zdobywaniu wiedzy o zakładaniu, rozwijaniu i promowaniu własnego biznesu towarzyszyć ma aktywny wypoczynek w zimowej scenerii.

  Kielecki Park Technologiczny, zbudowany za 85 mln zł przy pomocy unijnej, jest włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice". Do końca marca br. ma powstać w nim Centrum Technologiczne, czyli budynek biurowo-laboratoryjno-produkcyjny o powierzchni 4,2 tys. m kw., dla krajowych i zagranicznych inwestorów bądź firm wychodzących z inkubatora.

  W otwartym w połowie listopada inkubatorze Kieleckiego Parku Technologicznego prowadzi działalność ponad 30 firm. Większość świadczy usługi internetowe oraz oferuje usługi związane z grafiką i modelowaniem komputerowym. Według pomysłodawców przedsięwzięcia, inkubator ma pobudzić przedsiębiorczość w środowisku uczelni wyższych.

  PAP - Nauka w Polsce

  mch/ mki/ bsz/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Coaching biznesowy - jeden z rodzajów coachingu, wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów; skierowany jest do: właścicieli i menedżerów w małych firmach, firm rozpoczynających swoją działalność, specjalistów pracujących na prywatnej praktyce, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących założyć własny biznes. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny — powstający na terenie gminy Zielona Góra park technologiczny będący wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz województwa lubuskiego, miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mający na celu wspieranie rozwoju gospodarki regionu woj. lubuskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów oraz połączenie sfery nauki i biznesu.

  Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis – park technologiczny utworzony 2006 r. Obejmuje obszar 70 ha, w miejscowości Jasionka na północ od Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, około 10 km od centrum Rzeszowa. Druga część Parku zostanie utworzona we wsi Rogoźnica koło Głogowa Małopolskiego. W skład parku wchodzi też preinkubator przedsiębiorczości zlokalizowany w Politechnice Rzeszowskiej. Centrum zarządzania Parkiem znajduje się w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

  Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Poznański Park Naukowo-Technologiczny – pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny, utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oferowane są usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, akustyki i informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. PPNT wspiera również relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz zapewnia przedsiębiorcom wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe i pomoc w pozyskiwaniu środków na innowacyjny rozwój. Decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu podjęto na spotkaniu grupy przedsiębiorców w kwietniu 1992 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu prezesów zarządów największych polskich firm i działających w Polsce firm zagranicznych. Podstawę tej decyzji stanowiło przekonanie, iż najpoważniejszym przedsiębiorcom i pracodawcom potrzebna jest reprezentacja będąca wiarygodnym i liczącym się partnerem w kontaktach z administracją państwową. Postanowiono, iż Stowarzyszenie będzie miało charakter apolityczny, a jego członkami mogą zostać właściciele lub prezesi zarządów dużych prywatnych przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce firm zagranicznych, którzy spełnią kryteria członkostwa i wyrażą gotowość osobistego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

  IVONA Software Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo informatyczne założone w 2001 r. w Gdyni przez Michała Kaszczuka i Łukasza Osowskiego. W styczniu 2013 roku przejęte przez Amazon.com. Siedziba firmy mieści się na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do roku 2011 firma działała pod nazwą IVO Software. Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Firma symulacyjna (nazywana też przedsiębiorstwem symulacyjnym, firmą treningową, wirtualnym przedsiębiorstwem, wirtualnym biznesem) – wirtualna firma działająca jak prawdziwe przedsiębiorstwo. Firma symulacyjna przypomina w swojej formie, organizacji i funkcjonowaniu prawdziwe przedsiębiorstwo. Każda firma handluje/prowadzi interesy z innymi firmami symulacyjnymi, stosując procedury handlowe zgodne z tymi obowiązującymi w ekonomicznym środowisku firm symulacyjnych.

  Dodano: 08.02.2012. 23:33  


  Najnowsze