• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. prawa przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech

  27.10.2010. 13:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O odpowiedzialności osobistej w polskim i niemieckim prawie spółek kapitałowych i zgodnym z prawem działaniu przedsiębiorstw będzie mowa podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się 4 listopada w Warszawie.

  Spotkanie pt. "Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw - Od odpowiedzialności osobistej po Compliance" organizują: Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników.

  "Tematyka odpowiedzialności osobistej w prawie spółek kapitałowych ma bardzo duże znaczenie praktyczne, jeśli weźmie się pod uwagę, że w obecnym stadium integracji prawnej UE, teoretycznie można założyć każdą formę spółki, każdego państwa członkowskiego i działać w tej formie w każdym innym państwie" - informuje PAP prof. dr Bartosz Makowicz z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

  Konferencję podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy odpowiedzialności osobistej, drugi - praktycznych aspektów Compliance w przedsiębiorstwie, gdzie Compliance oznacza zapewnienie zgodnego z prawem działania przedsiębiorstwa.

  Prof. Makowicz przypomina, że trend związany z Compliance pochodzi z USA. Stany Zjednoczone, lider na rynku globalnym, narzucają standardy Compliance koncernom z innych państw. W Niemczech dochodzi jeszcze czynnik ostatnich lat, kiedy to wiele koncernów niemieckich, działających na światowych rynkach, miało problemy korupcyjne i inne, które wynikły właśnie z braku dobrze funkcjonującego systemu Compliance.

  W konferencji wezmą udział eksperci naukowi z Polski i Niemiec, adwokaci, a także odpowiedzialni za Compliance członkowie międzynarodowych koncernów.

  Spotkanie rozpocznie się godz. 9.00. w Sali Balowej Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 32).

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (synonim anglojęzycznych terminów compliance i adherence) – w medycynie, w szerszym znaczeniu, oznacza stopień, do jakiego zachowanie pacjenta (w zakresie przyjmowania leków, przestrzegania diety i dokonywania zmian w stylu życia) jest zgodne z zaleceniami medycznymi. W znaczeniu węższym, odnosi się do zgodnego z zaleceniami stosowania odpowiedniej dawki i czasu przyjęcia leków. Przeciwieństwo przestrzegania zaleceń terapeutycznych określane jest jako non-compliance. Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. W prawie polskim, oprócz spółek kapitałowych, wyróżnia się również spółki osobowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Odpowiedzialność przebijająca jest odpowiedzialnością wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej. Niekiedy też nazwę "odpowiedzialność przebijająca" stosuje się w odniesieniu do odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek. Polski Holding Obronny sp. z o.o. (wcześniej Bumar) – polski koncern zbrojeniowy, polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot dominujący w grupie kapitałowej skupiającej 40 przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego.

  Centra odpowiedzialności (ośrodki odpowiedzialności) – związane są z decentralizacją przedsiębiorstw. Oznaczają przydzielenie odpowiedzialności za określone wyniki do konkretnego menedżera. Centra odpowiedzialności są kwalifikowane w zależności od stopnia swobody menedżerów w zakresie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności finansowej. Spółki osobowe opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. Spółki osobowe to:

  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (niem. Juristische Fakultät der Europa-Universität Viadrina) – jeden z trzech wydziałów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, największy z nich pod względem liczby pracowników naukowych i studentów.

  Ingenieurkontor Lubeck Prof Gabler Nachf GmbH (IKL) – niemieckie przedsiębiorstwo w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) z siedzibą w Lubece, spółka zależna Howaldtswerke-Deutsche Werft. Założone w 1958 roku przez profesora Ulricha Gablera biuro konstrukcyjne specjalizujące się w projektowaniu konstrukcji okrętów podwodnych dla niemieckiej marynarki wojennej oraz klientów zagranicznych.

  Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.

  Kaspar Frey (ur. 26 września 1957 w Düsseldorfie) – niemiecki profesor prawa, wykładowca Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, prodziekan tamtejszego wydziału prawa. Cywilista, specjalizuje się w prawie handlowym, szczególnie w prawie spółek.

  Dodano: 27.10.2010. 13:33  


  Najnowsze