• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs Komitetu Psychologicznego PAN dla wybitnych młodych psychologów

  14.01.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trwa konkurs o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego organizowany przez Komitet Psychologii PAN. Mogą w nim brać udział młodzi naukowcy o wybitnych osiągnięciach naukowych w dziedzinie psychologii. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 lutego.

  To już siódma edycja konkursu. Nagroda przyznawana jest naukowcom, którzy nie przekroczyli 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie teorii psychologicznej, badań psychologicznych, metodologii nauk społecznych albo badań interdyscyplinarnych, w których jedną z dyscyplin powinna być psychologia.

  Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy naukowiec polski co najmniej z stopniem doktora habilitowanego lub profesor zagraniczny. Zgłaszać mogą się także sami zainteresowani ubieganiem się o to wyróżnienie.

  W skład kapituły Nagrody im. Andrzeja Malewskiego wchodzą prof. prof.: Jerzy Brzeziński, Zdzisław Chlewiński, Janusz Grzelak (przewodniczący), Wiesław Łukaszewski, Grzegorz Sędek, Helena Sęk, Bogdan Wojciszke.

  Podstawą oceny kandydatów są: szczegółowy życiorys akademicki kandydata, kopie wszystkich jego publikacji naukowych oraz dwie recenzje jego wkładu w rozwój nauki napisane przez wskazanych przez kapitułę konkursu samodzielnych pracowników naukowych.

  W poprzednich edycjach konkursu nagrodę przyznano dr. Wojciechowi Draganowi, dr. Michałowi Bilewiczowi i dr Aleksandrze Łuszczyńskiej-Cieślak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Aleksandrze Gruszce z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dr. Wojciechowi Cwalinie ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Więcej o konkursie na stronie: www.knpsych.pan.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Ida (Idalia) Maria Kurcz (ur. 13 września 1930 w Łodzi) - psycholog, profesor zwyczajny doktor habilitowany. Od 1951 roku jest związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Również redaktor czasopism i podręczników. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery.

  Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu).

  Dodano: 14.01.2011. 00:40  


  Najnowsze