• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs NBP na prace z zakresu nauk ekonomicznych

  26.05.2010. 01:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  50 tys. złotych za najlepszą habilitację, 25 tys. zł za najciekawszy doktorat i 10 tys. dla autora najbardziej interesującej pracy magisterskiej - to główne nagrody w konkursach o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego organizowanych we współpracy z prezesem PAN oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Do 30 czerwca autorzy oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów mogą nadsyłać prace.

  Celem III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską jest wzbudzenie zainteresowania studentów tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

  W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Zwycięzca otrzyma 10 tys. złotych, laureaci drugiego i trzeciego miejsca odpowiednio 7 tys. zł i 5 tys. zł. Dwa wyróżnienia warte będą 3 tys. zł.

  W II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach.

  W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

  W kategorii "praca doktorska" zostanie przyznana nagroda w wysokości 25 tys. zł i trzy wyróżnienia w wysokości 10 tys. złotych. W kategorii "praca habilitacyjna" - nagroda 50 tys. złotych i trzy wyróżnienia po 20 tys. zł.

  Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są zamieszczone na stronach: www.nbp.pl/magisterska oraz www.nbp.pl/doktorska. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku. Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego – nagroda przyznawana od 1997 roku przez prezydenta Częstochowy osobom wyróżniającym się wybitną oraz znaczącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagrody przyznawane są w formie dyplomów, statuetek oraz gratyfikacji finansowej, Nagroda im. Biegańskiego dzieli się na trzy stopnie (I, II i III stopnia) oraz wyróżnienia.

  Nagroda za drugoplanową rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych: Nagroda za drugoplanową rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku i (od 1987 roku) w Gdyni jest przyznawana w konkursie głównym od jedenastej edycji festiwalu, czyli od 1986 roku. Najstarszą laureatką nagrody jest Danuta Szaflarska, która w 1993 roku miała siedemdziesiąt trzy lata, kiedy przyznano jej nagrodę za obraz Pożegnanie z Marią. Szaflarska, Anna Romantowska oraz Kinga Preis wygrywały dwukrotnie i jest to rekord w historii festiwalu. Tylko Szaflarska i Preis triumfowały zarówno w kategorii rola kobieca drugoplanowa, jak i pierwszoplanowa. W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia festiwalu w konkursie na najlepszą aktorkę drugiego planu ani razu nie zwyciężyła artystka zza granicy. Jest to jedyna kategoria aktorska, której laureatki pochodzą wyłącznie z Polski. Nagrodą dla zwycięzcy jest 12 tysięcy złotych. Nagroda Obojga Narodów – nagroda przyznawana przez Prezydium Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, organ powstały 2 lipca 1997 r. jako forum wspólnej polityki regionalnej, międzynarodowej i stosunków dwustronnych. Nagrodę otrzymują ludzie nauki, literatury i sztuki „za prace stanowiące znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy”. Zaliczają się też organizatorzy imprez ważnych dla obu krajów.

  Sopot Hit Festiwal – międzynarodowy festiwal muzyczny organizowany co roku w sierpniu w Polsce, odbywający się w Operze Leśnej w Sopocie. Od początku koncert składa się z dwóch konkursów - konkursu krajowego i zagranicznego. Zwycięzca konkursu na Polski i Zagraniczny Hit Lata wygrywa statuetkę i nagrodę pieniężną (w 2008 roku - 50 tys. złotych; w 2009 roku - 40 tys. złotych; w 2010 roku - 30 tys. złotych), a także występ podczas finałowego koncertu Hity Na Czasie, a zwycięzcę wybierają widzowie poprzez głosowanie SMS. Emisja festiwalu odbywa się na żywo w TVP2, TVP HD, Radiu Eska i TVP Polonia (a w 2008 również w Eska TV). Stefan Kubów (ur. 4 maja 1948) - doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, specjalność bibliotekoznawstwo, historia książki i bibliotek, pedagogika mediów , bibliotekarz, wykładowca w szkołach wyższych, autor książek m.in.Sylwetki polskich bibliologów oraz Książka Wielkiej Emigracji w Wielkopolsce (1831-1862):[praca doktorska] oraz licznych artykułów z zakresu współczesnego bibliotekarstwa.

  Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego − nagroda przyznawana od 1998 roku w kategoriach prasa, radio i telewizja za najlepsze prace dziennikarskie, które w obiektywny i rzetelny sposób informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego wręczenie nagrody. Nagrodzone zostaną prace w kategoriach prasa, radio, telewizja. Laureaci otrzymają trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 000 euro. Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) – jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, ustanowiony w grudniu 1991 roku Traktatem z Maastricht. Jej głównym przedsięwzięciem jest utworzenie wspólnej waluty europejskiej euro oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy.

  Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Normy pracy − według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy.

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w kategoriach prasa, radio i telewizja za najlepsze prace dziennikarskie, które w obiektywny i rzetelny sposób informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego wręczenie nagrody. Nagrodzone zostaną prace w kategoriach prasa, radio, telewizja. Laureaci otrzymają trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 000 euro.

  Nagroda Literacka Nike – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych. Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Socjologii UAM) – jednostka naukowo-dydaktyczna funkcjonująca w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi studia na kierunkach socjologia i praca socjalna, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prowadzone w Instytucie studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia otrzymały w 2013 r. ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na polskich uczelniach.

  Zyta Janina Gilowska z domu Napolska (ur. 7 lipca 1949 w Nowym Mieście Lubawskim) – polska polityk, profesor nauk ekonomicznych, minister finansów oraz wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2001–2005 i 2007–2008 posłanka na Sejm IV i VI kadencji, od 2010 do 2013 członkini Rady Polityki Pieniężnej. Lista nagród i nominacji Rihanny: Artykuł przedstawia listę nagród oraz nominacji zdobytych przez amerykańską piosenkarkę i twórcę tekstów piosenek Rihannę. Pierwszy singiel zafundował jej trzy nagrody. Dzięki albumowi Good Girl Gone Bad wokalistka zdobyła wiele nagród. Na American Music Awards w 2009 roku piosenkarka zdobyła statuetkę w kategorii Najlepszy Żeński Artysta - Soul/R&B oraz gramofonik za utwór "Umbrella" w kategorii Najlepsza kolaboracja rapowo-wokalna. W 2010 roku na Grammy Awards za utwór "Run This Town", który Rihanna nagrała wspólnie z Jayem Z oraz Kanye Westem Barbadoska otrzymała dwie nagrody w kategorii Najlepsza piosenka Rap oraz Najlepsza kolaboracja rapowo-wokalna. Od początku kariery Robyn uzyskała 92 statuetki, a w 185 kategoriach była nominowana.

  Dodano: 26.05.2010. 01:18  


  Najnowsze