• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leszek Balcerowicz zaprasza do Jesiennej Szkoły

  17.10.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Recepty na przywrócenie szybkiego wzrostu gospodarczego na świecie poszukają uczestnicy Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Bezpłatne zajęcia odbędą się między 18 a 20 listopada. Studenci, tegoroczni absolwenci i doktoranci swoje zgłoszenia mogą przesyłać do 30 października.

  Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza to trzydniowe seminarium organizowane już po raz piąty przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Uczestnicy tegorocznego spotkania poszukają odpowiedzi na pytanie: Jak przywrócić szybki wzrost gospodarczy na świecie?

   

  W ramach seminarium odbędą się spotkania i wykłady, które poprowadzą: przewodniczący Rady FOR - prof. Leszek Balcerowicz; główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu - Janusz Jankowiak; Ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości - Ignacy Morawski; przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich - Ryszard Petru; dyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów - Marek Rozkrut; członek Rady Polityki Pieniężnej - Andrzej Rzońca; ekonomista FOR, adiunkt Uczelni Łazarskiego - Piotr Stolarczyk.

  W zajęciach Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza mogą wziąć udział studenci wszystkich lat i kierunków studiów; tegoroczni absolwenci (do 26. roku życia) oraz doktoranci (do 32. roku życia), którzy interesują się sprawami polskiej i światowej gospodarki. W tegorocznym seminarium nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Wiosennej i Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza.

  Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach powinny napisać pracę pt. "Jak przywrócić szybki wzrost gospodarczy w krajach strefy euro?" i do niedzieli, 30 października, wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym przesłać ją na adres e-mail: [email protected]

  Autorzy najlepszych 30 prac wezmą udział w listopadowym seminarium. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach mailowo i telefonicznie do 11 listopada. Ponadto trzech najlepszych autorów otrzyma w nagrodę odpowiednio: 2 tysiące, tysiąc i 500 złotych. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają dyplomy.

  Udział w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, a osobom spoza Warszawy zwraca koszty dojazdu (do 100 zł) oraz zapewnia nocleg w hotelu, w którym będzie odbywało się seminarium.

  Szczegółowe informacje na temat seminarium, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie: http://www.for.org.pl/pl/Jesienna-Szkola-Leszka-Balcerowicza-2011

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ewa Balcerowicz (ur. 1953) − polska ekonomistka, przewodnicząca rady i była prezes zarządu fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Żona Leszka Balcerowicza. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów – książka wydana w 2012 roku przez wydawnictwo Zysk i S-ka. Jest zbiorem kilkudziesięciu esejów największych klasyków liberalnej myśli społecznej wybranych przez prof. Leszka Balcerowicza, który opatrzył je obszernym wstępem oraz współpracowników fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) – polska organizacja pozarządowa o statusie fundacji powstała w 2007 z inicjatywy Leszka Balcerowicza, byłego Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

  Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Jerzy Krzysztof Hausner (ur. 6 października 1949 w Świnoujściu) – polski polityk i ekonomista, poseł na Sejm IV kadencji, minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

  Balcerowicz musi odejść – slogan polityczny, używany w Polsce końca XX i początku XXI wieku przez przeciwników szeregu reform ustrojowych i gospodarczych, z którymi jest kojarzony Leszek Balcerowicz (zob. plan Balcerowicza). Plan Balcerowicza – potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przygotowanego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się w roku 1990. Nazwę tę utworzono od nazwiska głównego autora tych reform, ówczesnego wicepremiera i ministra finansów, Leszka Balcerowicza. Wraz z grupą ekspertów (wśród których byli m.in. prof. Jeffrey Sachs, prof. Stanisław Gomułka, dr Stefan Kawalec i dr Wojciech Misiąg) we wrześniu 1989 roku stworzył on plan reform, a 6 października jego zarys został przedstawiony publicznie przez Balcerowicza na konferencji prasowej transmitowanej przez TVP. Plan ów miał doprowadzić do stabilizacji makroekonomicznej (przede wszystkim do redukcji inflacji) oraz umożliwić transformację z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. Ze względu na swój gwałtowny charakter zwyczajowo jest określany jako terapia szokowa. Plan był jednym z pierwszych na świecie zrealizowanych programów strukturalnego dostosowania w ramach wyznaczonych przez Konsensus Waszyngtoński.

  Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie – protestanckie seminarium teologiczne należące do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, budynek szkoły znajduje się przy ul. Słonecznej 12 B w Konstancinie-Jeziornie, zaś biura szkoły przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie. Teoretyczne podstawy polityki strukturalnego dostosowania znajdują wyraz w programach stabilizacyjnych zalecanych przez MFW i Bank Światowy w ramach swoistego katalogu przedstawionego w postaci "Dokumentu ramowego polityki gospodarczej". Katalog ten prezentuje operacje stabilizacyjne mające na celu doprowadzenie gospodarki do stanu równowagi, a także działania o charakterze strukturalnym, które mają służyć wyeliminowaniu różnego rodzaju ograniczeń krępujących inicjatywę sektora prywatnego. W Polsce program strukturalnego dostosowania zrealizowany został pod nazwą Plan Balcerowicza. Treść programów dostosowawczych MFW przedstawia poniższa tabela.

  Webinarium (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie do dwóch celów: jako narzędzia szkoleniowe i do kontaktów biznesowych.

  Seminarium duchowne w Irkucku - prawosławne seminarium duchowne, średnia szkoła teologiczna z siedzibą w Irkucku, otwarta w 1779 i zlikwidowana w 1919.

  Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton - jedyne seminarium duchowne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego. Seminarium Duchowne we Lwowie (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach) - rzymskokatolickie seminarium duchowne założone we Lwowie w 1703 roku.

  Dodano: 17.10.2011. 00:04  


  Najnowsze