• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Cygan: algorytmika może być bliska sprawom rynku

  18.02.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Modelowanie zagadnień, które często pojawiają się przy optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, mogą ułatwić badania Marka Cygana z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego analizy obejmują podstawowe problemy kombinatoryczne. Doktorant został laureatem programu "Doktoraty dla Mazowsza".

  "Moim celem jest opracowanie algorytmów dla problemów, które w ogólności są trudne, ale przy dodatkowych założeniach możliwe jest stworzenie efektywnych rozwiązań" - tłumaczy PAP stypendysta.

  Tematyka jego pracy doktorskiej obejmuje wybrane części algorytmiki - nauki zajmującej się tworzeniem i analizą algorytmów, czyli sposobów rozwiązywania problemów obliczeniowych za pomocą komputera w możliwie efektywny sposób.

  Badania młodego naukowca otrzymały rekomendację programu stypendialnego "Doktoraty dla Mazowsza". Jest on realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  "Stypendium pozwala mi skupić się na wykonywanych badaniach bez konieczności wykonywania prac dorywczych, co w konsekwencji wpływa pozytywnie na jakość uzyskiwanych wyników naukowych" - ocenia Marek Cygan. Obecnie redaguje uzyskane przez siebie wyniki. Zamierza opublikować je na konferencjach naukowych.

  W przyszłości liczy na współpracę z sektorem gospodarki. Jego zdaniem, jest to korzystne dla obu stron - tak dla uczonych, jak i dla przedsiębiorców.

  Marek Cygan w 2009 r. zajął 3. miejsce w kategorii "Algorytm" międzynarodowego konkursu informatycznego TopCoder Open 2009. Finały tego największego na świecie indywidualnego konkursu dla programistów odbyły się w Las Vegas. Z ponad 4 tysięcy zawodników kategorii "Algorytm" do finału awansowało tylko osiemnastu.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Google Code Jam – corocznie realizowany przez Google konkurs programistyczny, polegający na rozwiązywaniu problemów algorytmicznych. Początkowym celem konkursu było wyłonienie kandydatów do pracy w Google. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku a pula nagród wynosiła 20000 dolarów, w tym 10000 dolarów za zajęcie pierwszego miejsca. Zwycięzcą pierwszej edycji był Szwed Jimmy Mardell. W 2004 roku triumfował Argentyńczyk Sergio Sancho. Kolejne edycje wygrywali Marek Cygan (2005), Petr Mitrichev (2006), Tiancheng Lou (2008), Tiancheng Lou (2009), Egor Kulikov (2010), Makoto Soejima (2011) (trzecie miejsce - Jakub Pachocki), Jakub Pachocki (2012).

  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku.

  Własność optymalnej podstruktury – jest własnością problemów, które można rozwiązywać za pomocą algorytmów. Mówi się, że dany problem ma własność optymalnej podstruktury, jeżeli jego optymalne rozwiązanie jest funkcją optymalnych rozwiązań podproblemów.

  Algorytmika to nauka o algorytmach. Jest działem informatyki, cybernetyki, a także, dla większości nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomii i techniki. Algorytmika zajmuje się badaniem algorytmów. Częścią algorytmiki jest algorytmizacja, czyli proces budowy konkretnego algorytmu.

  mks_vir – polski program antywirusowy, jego pierwsza wersja powstała w 1987. Twórcą programu był Marek Sell. Obecnie program ten rozwijany jest przez spółkę MKS, utworzoną przez Marka Sella w 1996. Produkt był laureatem III edycji konkursu "Teraz Polska".

  mks_vir – polski program antywirusowy, jego pierwsza wersja powstała w 1987. Twórcą programu był Marek Sell. Obecnie program ten rozwijany jest przez spółkę MKS, utworzoną przez Marka Sella w 1996. Produkt był laureatem III edycji konkursu "Teraz Polska".

  Algorytm z nawrotami (ang. backtracking) – ogólny algorytm wyszukiwania wszystkich (lub kilku) rozwiązań niektórych problemów obliczeniowych, który stopniowo generuje kandydatów na rozwiązanie jednak, gdy stwierdzi, że znaleziony kandydat c nie może być poprawnym rozwiązaniem, nawraca (ang. "backtracks") do punktu, gdzie może podjąć inną decyzje związaną z jego budową.

  Dodano: 18.02.2011. 00:25  


  Najnowsze