• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Matematyka nie kończy się w szkole - poznaliśmy zwycięzców konkursu

  03.12.2008. 17:43
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Konkurs "Matematyka nie kończy się w szkole" dobiegł końca. Głównym zadaniem uczestników, było udowodnienie za pomocą krótkiego filmu, iż matematyka jako dziedzina nauki przydaje się nam w codziennym życiu. W konkursie wzięło udział 130 projektów. Nagrodę główną, w postaci 10 tys. zł, otrzymał Damian Pawlikowski z Łodzi, autor filmu "Matma na Plus".

  Konkurs, którego organizatorem jest firma Zibi S.A., rozpoczął się w połowie lipca b.r. i cieszył się dużym zainteresowaniem. Celem filmowo-matematycznych zmagań, było zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania zastosowań dla królowej nauk, również poza szkolnymi murami. Liczba uczestników i zgłoszonych projektów przerosła oczekiwania organizatorów, choć zadanie konkursowe wcale nie było łatwe. Konkurs "Matematyka nie kończy się w szkole" zgromadził 130 małych projekcji filmowych. Jak się okazało twórcom nie zabrakło dobrych pomysłów, które niejednokrotnie były dla jury całkowitym zaskoczeniem. Zdarzały się zarówno filmy kontrowersyjne, jak również zabawne, zrealizowane przy wykorzystaniu aparatu, telefonu komórkowego czy profesjonalnej kamery.

  "Konkursowicze wykazali się wielką kreatywnością i pomysłowością. Każdy film prezentuje inny koncept na promocję matematyki. Jak się okazuję mamy pełen wachlarz zastosowań tej nauki poza szkołą. Udało nam się zainicjować interesującą akcję społeczną, która nie skończy się w momencie ogłoszenia wyników. Te filmy będą "żyły" w sieci i pracowały na dobry wizerunek matematyki" " powiedział Piotr Tomczak, przedstawiciel firmy Zibi S.A., organizator konkursu.

  Pierwsze miejsce i nagrodę w postaci 10 tysięcy złotych, otrzymał Damian Pawlikowski z Łodzi, autor filmu "Matma na Plus". Jury jednogłośnie oceniło jego produkcję jako najbardziej interesującą. Zwycięzca przedstawił matematykę w formie zabawnych, rysunkowych wstawek, prezentujących różne momenty w życiu człowieka, w których pojawia się temat tej dziedziny nauki. Poprzedzone były one sprytnymi a zarazem śmiesznymi wypowiedziami autora. Film ten, we wszystkich kategoriach zebrał najwyższe oceny. Drugie miejsce oraz nagrodę - wysokiej klasy aparat fotograficzny Casio Exilim F1, zdobył film pt. "Każdy liczy" nadesłany do konkursu przez Szymona Rybkę. Na podium znalazła się również projekcja zgłoszona przez Sebastiana Habeta "W czym pomaga mi matematyka?". Ten filmik, zasłużył na 3 miejsce i kalkulator graficzny CASIO ClassPad 330. Lista filmów nagrodzonych i wyróżnionych wraz z ich autorami, znajduje się na stornie konkursowej www.kalkulatory.pl

  W konkursie promującym matematykę brały udział filmy, nie krótsze niż minuta i nie dłuższe niż trzy. Praca mogła być przygotowana w dowolnej technologii. Aby zgłosić swój udział, wystarczyło zarejestrować się na stronie kalkulatory.pl, a potem za pomocą witryny lub bezpośrednio umieścić swoją propozycję na portalu YouTube.

  Jurorami w konkursie "Matematyka nie kończy się w szkole" byli dr. Agnieszka Herma, nauczycielka, metodyk, wykładowca Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku, dr. Krzysztof Nowakowski " nauczyciel matematyki, który wykładał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr Aleksandra Wróblewska " nauczycielka z Radomia oraz przedstawiciele patronów medialnych projektu: Grzegorz Trojan ze stacji radiowej Planeta FM oraz Paweł Gąsiorski z portalu Ciemna.com.pl. Dodatkowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki oraz czasopismo "Matematyka w szkole".

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Czysta matematyka - matematyka motywowana innymi celami niż jej praktyczne zastosowanie. Odróżnia się poprzez swój rygoryzm i abstrakcję. Jako odrębna dziedzina nauk matematycznych funkcjonowała od XIX w., czasem określano ją też jako matematykę spekulatywną, i przeciwstawiano koncepcji matematyki tworzonej dla usprawniania innych dziedzin nauki czy techniki, jak nawigacja, astronomia, fizyka itd. Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się ona na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki. Teoria modułów – dział algebry, którego przedmiotem badań są moduły. Dziedzina ta ma wiele ważnych zastosowań zarówno w algebrze, jak i w innych działach matematyki.

  Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka ubezpieczeniowa (aktuariat, nauki aktuarialne, matematyka aktuarialna) – dział matematyki stosowanej obejmujący zagadnienia m.in. rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, matematyki finansowej, metod numerycznych i koncentrujący się na zastosowaniach w dziedzinie ubezpieczeń.

  Jon Rogawski właściwie Jonathan D. Rogawski - amerykański profesor matematyki, autor książek matematycznych m.in. Wielozmienny rachunek różniczkowy (2008)

  Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań. Matematyka dyskretna - zbiorcza nazwa wszystkich działów matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych, to znaczy zawierających zbiory co najwyżej przeliczalne (czyli właśnie dyskretne).

  Fizyka matematyczna jest dziedziną wiedzy leżącą na pograniczu fizyki teoretycznej i matematyki. Zajmuje się rozwijaniem działów matematyki wykorzystywanych w fizyce oraz badaniem matematycznej struktury teorii i hipotez fizycznych.

  Dodano: 03.12.2008. 17:43  


  Najnowsze