• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe działania oświatowe fundacji Partners Polska

  03.12.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pracę ze środowiskami nauczycielskimi, zainteresowanymi unowocześnianiem metod nauczania przedmiotów przyrodniczych w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Tadżykistanie, Gruzji oraz Kenii prowadzi fundacja Partners Polska. Jej celem jest promowanie i popularyzacja nauki jako drogi do rozwoju społeczeństwa w biednych rejonach Polski oraz w krajach rozwijających się.

  Drogę do zwiększania szans na rozwój i poprawę warunków życia młodych ludzi stanowi modernizacja i demokratyzacja oświaty.

   

  Jak poinformowała PAP Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik, we współpracy z "Kopernikiem" w 2011 roku fundacja Partners Polska zrealizowała projekt rozwoju edukacji na terenach wiejskich prowincji Shida Kartli, Kvemo Kartli i Samtskhe Javakheti w Gruzji w ramach programu Pomoc zagraniczna 2011 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej oraz umożliwienie nauczycielom z małych miejscowości dostępu do nowoczesnych instrumentów metodycznych.

  Ponadto w 2011 r., wraz z Platformą Demokratycznego Rozwoju z Baku, rozpoczęto działania na rzecz przekazania interaktywnych metod nauczania do Azerbejdżanu. W języku azerskim wydano publikację metodyczną, która daje nauczycielom tego kraju dostęp do scenariuszy nowoczesnych lekcji doświadczalnych. Promowanie nowych metod nauczania odbywa się przez szkolenia grupy nauczycieli-multiplikatorów, którzy mają przekazywać zdobytą wiedzę dalej.

  Jak podkreśliła Fikus-Kryńska, współpraca w Gruzji wykroczyła poza skalę współpracy ze środowiskami nauczycielskimi. Fundacja i jej partnerzy zapraszani są do udziału w programach rządowych, np. programu Einstein, gruzińskiej wersji programu One Laptop per Child oraz współpracy ze środowiskami naukowymi. Z jej udziałem zorganizowano I Piknik Naukowy w Tbilisi, konsultacje dla twórców gruzińskiego centrum nauki, spotkania z naukowcami zainteresowanymi komunikacją naukową.

  Materiały dydaktyczne wypracowane w projektach gruzińskich są wykorzystywane w pracy agencji Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji. Należy do nich m.in. cykl publikacji w ogólnogruzińskim czasopiśmie "Nauczyciel".

  Ważnym zadaniem, zrealizowanym przez fundację w 2011 roku jest program edukacji zdrowotnej w Kenii. 18 nauczycieli z 6 szkół z biednych rejonów (także slumsów) w Nairobi wzięło udział w warsztatach z interaktywnych metod nauczania i podstaw mikrobiologii. Nauczyciele otrzymali publikację zawierającą opisy doświadczeń oraz niezbędne narzędzia do zrealizowania lekcji na temat zdrowia i fizjologii człowieka, mających na celu poprawę świadomości nauczycieli i uczniów co do zasad utrzymywania higieny oraz promocji zachowań zmniejszających ryzyko zakażeń chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK) – fundacja powstała w roku 1986 we Wrocławiu z inicjatywy szeregu wrocławskich firm przy współpracy z miejscowym środowiskiem naukowym. Celem Fundacji jest popularyzacja informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa. Fundacja specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół. Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fundacja Drosos – organizacja charytatywna założona w 2003 roku w Zurychu. Fundacja działa na rzecz oświaty, odżywiania oraz opieki zdrowia w rejonach biednych świata. Dalej Fundacja zaangażowana jest w celach ochrony klimatu i środowiska. Założenie Fundacji Drosos zostało umożliwione dzięki inicjatywie prywatnej.


  Wrocławska Fundacja Filmowa powstała w listopadzie 2012 r. z połączenia sił animatorów kultury filmowej, związanych z Fundacją Visionica i producentów filmowych, działających pod szyldem Centrala Film. Fundacja koncentruje się na wspieraniu rozwoju kina dokumentalnego, edukacji filmowej, na ułatwianiu pierwszych kroków młodym twórcom filmowym, a także na współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Wrocławska Fundacja Filmowa ma w swoim dorobku realizację następujących projektów: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był PGR. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych. Kolejnym celem nakazów pracy (wśród nauczycieli) była likwidacja gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów Polski. Natomiast wśród milicjantów miał zapobiegać korupcji.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 r. podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego celem promocji dialogu w regionie Europy i Morza Śródziemnego. Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który dąży do zbliżenia gospodarczego, politycznego i kulturowego państw Unii Europejskiej i Basenu Morza Śródziemnego, polityczno-ekonomicznej stabilizacji regionu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tej części świata, promowanie dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej.

  Dodano: 03.12.2011. 12:33  


  Najnowsze