• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe działania oświatowe fundacji Partners Polska

  03.12.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pracę ze środowiskami nauczycielskimi, zainteresowanymi unowocześnianiem metod nauczania przedmiotów przyrodniczych w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Tadżykistanie, Gruzji oraz Kenii prowadzi fundacja Partners Polska. Jej celem jest promowanie i popularyzacja nauki jako drogi do rozwoju społeczeństwa w biednych rejonach Polski oraz w krajach rozwijających się.

  Drogę do zwiększania szans na rozwój i poprawę warunków życia młodych ludzi stanowi modernizacja i demokratyzacja oświaty.

   

  Jak poinformowała PAP Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik, we współpracy z "Kopernikiem" w 2011 roku fundacja Partners Polska zrealizowała projekt rozwoju edukacji na terenach wiejskich prowincji Shida Kartli, Kvemo Kartli i Samtskhe Javakheti w Gruzji w ramach programu Pomoc zagraniczna 2011 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej oraz umożliwienie nauczycielom z małych miejscowości dostępu do nowoczesnych instrumentów metodycznych.

  Ponadto w 2011 r., wraz z Platformą Demokratycznego Rozwoju z Baku, rozpoczęto działania na rzecz przekazania interaktywnych metod nauczania do Azerbejdżanu. W języku azerskim wydano publikację metodyczną, która daje nauczycielom tego kraju dostęp do scenariuszy nowoczesnych lekcji doświadczalnych. Promowanie nowych metod nauczania odbywa się przez szkolenia grupy nauczycieli-multiplikatorów, którzy mają przekazywać zdobytą wiedzę dalej.

  Jak podkreśliła Fikus-Kryńska, współpraca w Gruzji wykroczyła poza skalę współpracy ze środowiskami nauczycielskimi. Fundacja i jej partnerzy zapraszani są do udziału w programach rządowych, np. programu Einstein, gruzińskiej wersji programu One Laptop per Child oraz współpracy ze środowiskami naukowymi. Z jej udziałem zorganizowano I Piknik Naukowy w Tbilisi, konsultacje dla twórców gruzińskiego centrum nauki, spotkania z naukowcami zainteresowanymi komunikacją naukową.

  Materiały dydaktyczne wypracowane w projektach gruzińskich są wykorzystywane w pracy agencji Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji. Należy do nich m.in. cykl publikacji w ogólnogruzińskim czasopiśmie "Nauczyciel".

  Ważnym zadaniem, zrealizowanym przez fundację w 2011 roku jest program edukacji zdrowotnej w Kenii. 18 nauczycieli z 6 szkół z biednych rejonów (także slumsów) w Nairobi wzięło udział w warsztatach z interaktywnych metod nauczania i podstaw mikrobiologii. Nauczyciele otrzymali publikację zawierającą opisy doświadczeń oraz niezbędne narzędzia do zrealizowania lekcji na temat zdrowia i fizjologii człowieka, mających na celu poprawę świadomości nauczycieli i uczniów co do zasad utrzymywania higieny oraz promocji zachowań zmniejszających ryzyko zakażeń chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK) – fundacja powstała w roku 1986 we Wrocławiu z inicjatywy szeregu wrocławskich firm przy współpracy z miejscowym środowiskiem naukowym. Celem Fundacji jest popularyzacja informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa. Fundacja specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół. Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fundacja Drosos – organizacja charytatywna założona w 2003 roku w Zurychu. Fundacja działa na rzecz oświaty, odżywiania oraz opieki zdrowia w rejonach biednych świata. Dalej Fundacja zaangażowana jest w celach ochrony klimatu i środowiska. Założenie Fundacji Drosos zostało umożliwione dzięki inicjatywie prywatnej.


  Wrocławska Fundacja Filmowa powstała w listopadzie 2012 r. z połączenia sił animatorów kultury filmowej, związanych z Fundacją Visionica i producentów filmowych, działających pod szyldem Centrala Film. Fundacja koncentruje się na wspieraniu rozwoju kina dokumentalnego, edukacji filmowej, na ułatwianiu pierwszych kroków młodym twórcom filmowym, a także na współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Wrocławska Fundacja Filmowa ma w swoim dorobku realizację następujących projektów: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był PGR. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych. Kolejnym celem nakazów pracy (wśród nauczycieli) była likwidacja gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów Polski. Natomiast wśród milicjantów miał zapobiegać korupcji.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 r. podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego celem promocji dialogu w regionie Europy i Morza Śródziemnego. Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który dąży do zbliżenia gospodarczego, politycznego i kulturowego państw Unii Europejskiej i Basenu Morza Śródziemnego, polityczno-ekonomicznej stabilizacji regionu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tej części świata, promowanie dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej.

  Dodano: 03.12.2011. 12:33  


  Najnowsze