• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na egzamin warto założyć coś cieplejszego - wynika z badań studentek SWPS

  10.01.2011. 07:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Człowiek podczas egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej może odczuwać większy chłód niż podczas spotkań towarzyskich - wynika z badań studentek psychologii z sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Jak informuje na swojej stronie SWPS, studentki sprawdziły, jaki wpływ na dokonywane oszacowania temperatury otoczenia ma to, czy skupiamy się na swoich cechach wspólnotowych, czy na cechach sprawnościowych.

  "Wybierając się na egzamin warto pomyśleć o cieplejszym stroju, natomiast podczas spotkań towarzyskich, gdzie kultywowane są wartości wspólnotowe, można pozwolić sobie na bardziej odkrytą odzież, nie obawiając się przy tym, że zmarzniemy" - stwierdzają autorki badania.

  W przeprowadzonym eksperymencie połowa badanych miała za zadanie przeczytać krótki tekst i wczuć się w rolę bohatera, którego dokonania były opisane z perspektywy jego cech sprawnościowych. Druga grupa respondentów otrzymywała tekst podkreślający jego cechy wspólnotowe. Następnie badani, pod pozorem wypełnienia ankiety dotyczącej remontu szkoły, odpowiadali na pytania dotyczące m.in. temperatury otoczenia.

  Badanie wykazało występowanie istotnych różnic w odczuwaniu zarówno subiektywnej (mierzonej na skali szacunkowej), jak i obiektywnej temperatury otoczenia (mierzonej za pomocą stopni Celsjusza) w zależności od aktywizowanych cech. Okazało się, że grupa skupiona na cechach sprawnościowych odczuwała znacznie niższą temperaturę otoczenia.

  Co więcej, rozpatrywanie cech wspólnotowych wywierało ocieplający wpływ nie tylko na jej postrzeganie, ale również na decyzje badanych.

  Taki wniosek sformułowano na podstawie ostatniej części badania, w ramach której uczestnicy mieli za zadanie dobrać kolor opakowań różnych produktów codziennego użytku. Po aktywizacji cech wspólnotowych badani znacznie częściej decydowali się na cieplejszy kolor opakowań (75 proc.), w porównaniu do tych badanych, których zadaniem było skupiać się na cechach sprawnościowych (35 proc.).

  W badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2010 r. uczestniczyło 80 studentów. Projekt zrealizowały studentki IV roku psychologii w sopockim wydziale SWPS: Magdalena Jędrzejewska i Ilona Reczek pod kierunkiem dr. Michała Parzuchowskiego i dr Aleksandry Szymków-Sudziarskiej. Badanie otrzymało III Nagrodę w konkursie psychologicznym (kategoria "Referat") podczas Studenckiej Sesji Naukowej w SWPS.

  ***

  Badania nad odczuwaniem ciepła a aktywacją umysłu badano już wcześniej. W 2008 r. na łamach magazynu "Science" ukazał się artykuł opisujący badania nad wpływem odczuwanej temperatury na ocenę osobowości innych ludzi. Okazało się, że chwilowe trzymanie w ręku zimnego kubka skutkowało niższymi ocenami na skalach związanych z wspólnotowością ocenianej osoby (odczuwanie zimna skutkowało wrażeniem, że oceniana osoba również jest zimna, Williams&Bargh, 2008).

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Teorie cech w psychologii osobowości - to podejście, zmierzających do opisania osobowości w kategoriach cech - względnie stałych, charakterystycznych dla jednostki, zgeneralizowanych tendencji do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha ma charakter latentny - nie można jej bezpośrednio zaobserwować, posiada status zmiennej pośredniczącej między bodźcem a reakcją. Teorie cech nastawione są na odkrywanie różnic indywidualnych, rezygnują natomiast z odkrywania mechanizmów osobowości. Badania w tym paradygmacie zmierzają do wyodręnienia za pomocą analizy czynnikowej podstawowych, nieredukowalnych czynników, stworzenia narzędzi do ich pomiaru (testy osobowości) oraz ustalenia korelatów z innymi cechami indywidualnymi.

  Teorie cech w psychologii osobowości - to podejście, zmierzających do opisania osobowości w kategoriach cech - względnie stałych, charakterystycznych dla jednostki, zgeneralizowanych tendencji do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha ma charakter latentny - nie można jej bezpośrednio zaobserwować, posiada status zmiennej pośredniczącej między bodźcem a reakcją. Teorie cech nastawione są na odkrywanie różnic indywidualnych, rezygnują natomiast z odkrywania mechanizmów osobowości. Badania w tym paradygmacie zmierzają do wyodręnienia za pomocą analizy czynnikowej podstawowych, nieredukowalnych czynników, stworzenia narzędzi do ich pomiaru (testy osobowości) oraz ustalenia korelatów z innymi cechami indywidualnymi.

  Teorie cech w psychologii osobowości - to podejście, zmierzających do opisania osobowości w kategoriach cech - względnie stałych, charakterystycznych dla jednostki, zgeneralizowanych tendencji do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha ma charakter latentny - nie można jej bezpośrednio zaobserwować, posiada status zmiennej pośredniczącej między bodźcem a reakcją. Teorie cech nastawione są na odkrywanie różnic indywidualnych, rezygnują natomiast z odkrywania mechanizmów osobowości. Badania w tym paradygmacie zmierzają do wyodręnienia za pomocą analizy czynnikowej podstawowych, nieredukowalnych czynników, stworzenia narzędzi do ich pomiaru (testy osobowości) oraz ustalenia korelatów z innymi cechami indywidualnymi.

  Potówki (łac. miliaria) – schorzenie gruczołów potowych powstające pod wpływem dużej wilgotności otoczenia i wysokiej temperatury otoczenia. Wyróżnia się potówki zwykłe (miliaria crystallina), które są wykwitami pęcherzykowymi bez cech zapalenia i czerwone (miliaria rubra), będące grudkami z cechami zapalnymi.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Potówki (łac. miliaria) – schorzenie gruczołów potowych powstające pod wpływem dużej wilgotności otoczenia i wysokiej temperatury otoczenia. Wyróżnia się potówki zwykłe (miliaria crystallina), które są wykwitami pęcherzykowymi bez cech zapalenia i czerwone (miliaria rubra), będące grudkami z cechami zapalnymi.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Dodano: 10.01.2011. 07:33  


  Najnowsze