• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda im. Solomona Ascha dla dr Julity Koszur

  21.12.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Julita Koszur z Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu została wyróżniona Nagrodą im. Solomona Ascha. Nagroda co roku przyznawana jest przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

  Nagroda im. Solomona Ascha przyznawana jest młodym naukowcom, którzy przed doktoratem lub do 3 lat po uzyskaniu stopnia doktora opublikowali swoje prace w piśmie "Psychologia Społeczna".

  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej nagrodziło badaczkę za artykuł pt. "O roli znawstwa politycznego w występowaniu efektu patrzenia wstecz" opublikowany w piśmie "Psychologia Społeczna".

  Dr Julita Koszur z Katedry Psychologii Historycznej i Politycznej WZ SWPS we Wrocławiu specjalizuje się w psychologii społecznej oraz w psychologii politycznej. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. problematyką deformacji w myśleniu politycznym, zachowaniami i postawami politycznymi, a także marketingiem politycznym.

  "Ta nagroda to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie. Doceniona została cała moja dotychczasowa praca, którą zajmowałam się podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej" - podkreśla dr Koszur. - "Nagrodę przeznaczę na realizację kolejnych celów badawczych" - uzupełnia.

  ***

  Solomon Asch był urodzonym w Warszawie amerykańskim psychologiem. Jedno z jego najsłynniejszych doświadczeń polegało na badaniu konformizmu społecznego. Badani mieli za zadanie rozpoznać, który z trzech odcinków przedstawionych na jednej tablicy jest najbardziej podobny do odcinka przedstawionego na innej tablicy. Kiedy badani wykonywali zadanie w samotności, nie mieli z nim dużych problemów i prawidłowo wskazywali odpowiedź. Jednak odpowiedzi zmieniały się, kiedy należało ich udzielić na forum grupy, w której podstawione osoby wskazywały zgodnie inny odcinek. W tej sytuacji większość prawdziwie badanych osób dostosowywała się do grupy i wskazywała błędny odcinek, o wyraźnie odmiennej długości. Asch zinterpretował ten wynik jako objaw konformizmu, którego przyczyną był lęk przed odrzuceniem przez grupę oraz chęć bycia akceptowanym przez członków grupy.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu).

  Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy.

  Piotr Sałustowicz (ur. 1944) - profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i w University of Applied Sciences, Bielefeld, doktor habilitowany, socjolog.

  Hanna Hamer – polska psycholog, doktor psychologii społecznej i klinicznej, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, konsultantka I i III programu Polskiego Radia, radia TOK FM oraz radia Bis. Współpracuje z Izbą Lekarską (szkolenia) i charytatywnie - z Fundacją "MaMa" Sylwii Chutnik. Zajmuje się też popularyzacją wiedzy psychologicznej w radiu i telewizji.

  Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości.

  Tomasz Franciszek Maruszewski (ur. 1946) – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii emocji, psychologii zarządzania oraz psychologii komunikowania.

  Dodano: 21.12.2010. 00:04  


  Najnowsze