• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Najaktywniejsi członkowie BEST wkrótce spotkają się w Warszawie

  21.04.2010. 02:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  250 najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Studentów BEST z 83 europejskich uczelni weźmie udział w kongresie stowarzyszenia - XXVIII General Assembly. Goście spotkają się między 29 kwietnia a 7 maja w podwarszawskiej Paprotni. Część wydarzeń otwierających spotkani odbędzie się również na Politechnice Warszawskiej. Jednym z patronów medialnych imprezy jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

  Oficjalna inauguracja odbędzie się 29 i 30 kwietnia na Politechnice Warszawskiej.

  W tym czasie odbędzie się spotkanie partnerskie - Round Table, debata poświęcona edukacji inżynierów w Europie i Międzynarodowe Targi Pracy - Company Day. Partnerzy Stowarzyszenia będą uczestniczyli w prezentacjach i dyskusjach. Zostaną podsumowane efekty dotychczasowej współpracy oraz możliwości dalszego współdziałania.

  29 kwietnia odbędzie się też debata dotycząca edukacji inżynierów w Europie. Ma ona umożliwić ocenę sytuacji w europejskiej edukacji, a także sprowokować rozmowy na temat przygotowania inżynierów do wymogów obecnego rynku pracy i rozwiązania istniejących problemów w tej dziedzinie. Efektywna współpraca z europejskimi programami m.in. "StartPro" pozwoli na przedstawienie rezultatów dyskusji organom zajmującym się edukacją w Unii Europejskiej.

  Oficjalne otwarcie kongresu odbędzie się 30 kwietnia o godz. 9.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Jak zapowiadają organizatorzy, europejskich gości przywitają przedstawiciele świata polityki. Patronem honorowym wydarzenia jest rektor PW, prof. Włodzimierz Kurnik.

  30 kwietnia odbędą się również Międzynarodowe Targi Pracy oraz warsztaty, podczas których delegaci i zaproszeni studenci zapoznają się z ofertami pracy. Warsztaty mają sprawdzić umiejętności studentów pracy w grupie. Będą oni rozwiązywali problemy zaproponowane przez BEST i partnerów wspierających kongres.

  Podczas obrad General Assembly - między 1 a 7 maja - goście omówią kluczowe problemy organizacji, porozmawiają o przyszłości organizacji, przedstawią międzynarodowe projekty, wyznaczą cele na przyszły rok i wybiorą nowy zarząd.

  ***

  BEST - Board of European Students of Technology - to międzynarodowa, pozarządowa organizacja studencka. Idea powołania organizacji pojawiła się w 1987 roku w Sztokholmie, podczas europejskiej konferencji dla studentów matematyki i fizyki. Narodził się wówczas pomysł organizowania co pół roku tzw. International Week, umożliwiającego współpracę studentów z europejskich uczelni. Dwa lata później powołano organizację BEST.

  Obecnie Stowarzyszenie skupia około 2 tys. członków z 83 lokalnych grup w 30 europejskich krajach. W Polsce istnieje 6 grup lokalnych, które działają m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechnikach: Warszawskiej, Gdańskiej, Śląskiej, Łódzkiej i Wrocławskiej.

  General Assembly to największy, najważniejszy i najbardziej prestiżowy organ decyzyjny Stowarzyszenia BEST.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynierskie Targi Pracy – Targi Pracy organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST na Politechnice Warszawskiej nieprzerwanie od 1993 roku. SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało założone w roku 1973 i posiada siedzibę w Brukseli. Misją SEFI jest promocja wymiany informacji dotyczących kształcenia inżynierów pomiędzy nauczycielami, naukowcami, studentami w krajach Europejskich. SEFI rozwija współpracę pomiędzy instytucjami kształcącymi inżynierów oraz przemysłem zatrudniającym inżynierów. SEFI działa również na poziomie politycznym i koordynacyjnym oraz reprezentuje Europę w tym obszarze na forum światowym. Skrót SEFI pochodzi od francuskojęzycznej nazwy tej organizacji. Członkami indywidualnymi są głównie nauczyciele akademiccy. Członkami instytucjonalnymi, których jest ok. 200, są Europejskie wyższe uczelnie techniczne. SEFI grupuje także członków przemysłowych oraz wspierających – zainteresowanych edukacją inżynierską. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy. Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Strukturalizacja relacji pracy z podopiecznym – podczas pracy z podopiecznym stosuje się strukturyzacje pracy, polegającą na ustaleniu częstotliwości i długości trwania spotkań, ogólnego planu dotyczącego czasu trwania pracy nad problemem, wskazanie miejsca spotkań. Przy ustalaniu klient powinien mieć duży wpływ na to gdzie każde kolejne spotkanie się odbędzie. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 odbędą się w Rosji w 2018 roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na dwóch kontynentach: w Europie i Azji. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego Świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

  Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - związek stowarzyszeń, których podstawowym celem jest "zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie długofalowego działania organizacji, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych". Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) (en.The Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités”) jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i inne stowarzyszenia. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. Ponadto od 2009 r. Stowarzyszenie działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca „Porozumienie Burmistrzów"

  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw. Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Dodano: 21.04.2010. 02:19  


  Najnowsze