• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narzędzie do nauki języków dla szkół podstawowych w UE

  18.02.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jednym z najważniejszych obszarów priorytetowych UE jest nauka języków. Komisja Europejska i jej przedstawiciele postanowili stworzyć obywatelom UE odpowiednie warunki do komunikowania się w co najmniej dwóch językach obcych, zapewnić migrantom możliwości nauki języka goszczącego ich kraju i promować nauczanie języków. Wkładem w sukces tych starań jest narzędzie LINGUASIGN korzystające z animacji, które wspomagają nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych.

  Eksperci twierdzą, że większość nauczycieli szkół podstawowych przeszła specjalistyczne szkolenie z zakresu nauczania języków tylko w niewielkim zakresie albo wcale. LINGUASIGN zmieni to, wyposażając ich w pomoce, jakich potrzebują. Projekt został dofinansowany w ramach unijnego programu Socrates Lingua 2.

  Wyjątkowość projektu LINGUASIGN, realizowanego przez Uniwersytet Wschodniej Anglii (UEA) z Wlk. Brytanii, polega na tym, że wykorzystuje mówiące i śpiewające awatary, aby pomóc nauczycielom w rozwijaniu umiejętności mówienia i słuchania uczniów szkół podstawowych w ramach nauki opierającej się na połączeniu materiałów wizualnych, audio i kinestetycznych. Zespół UEA opracował bazę LINGUASIGN na potrzeby dzieci w wieku od 7 do 11 lat.

  Baza LINGUASIGN jest owocem trzyletniej współpracy szkół brytyjskich, francuskich i holenderskich. Rodzimi użytkownicy użyczają głosu trójwymiarowym (3D) animacjom i awatarom w serii powiązanych ze sobą historyjek. Aby wzmocnić skuteczność nauki, wykorzystano także gestykulację. Jedną z największych zalet tego typu materiałów jest to, że nauczyciel nie musi znać języka, który naucza.

  Zespół UEA twierdzi, że język jest powiązany z podstawowym programem językowym (metalingwistycznymi ramami), który jest realizowany w europejskich szkołach podstawowych w zakresie nauczania języków obcych.

  Obecnie dostępne są płyty DVD (cyfrowe dyski ogólnego przeznaczenia) w języku angielskim i francuskim, a w zależności od zapotrzebowania dodawane będą kolejne języki. Według naukowców płyta DVD obejmuje aspekty mówienia i słuchania na potrzeby obecnego nauczania języków obcych.

  Opracowano również płyty "zwiastuny", które umożliwiają pracę z uczniami nad historyjkami angielskimi, francuskimi, holenderskimi i portugalskimi. Zespół twierdzi, że bazę LINGUASIGN można wykorzystać do wprowadzenia nowego języka mniejszości.

  "Animacje wprowadzają rodzimego użytkownika do klasy, co pomaga nauczycielom przedmiotów zintegrowanych, którzy nie mają doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zyskać pewność siebie" - wyjaśnia profesor John Glauert z UEA, kierownik techniczny projektu LINGUASIGN.

  Natomiast Joan Dickie, brytyjski doradca ds. nauczania na potrzeby projektu LINGUASIGN, twierdzi: "Przeprowadziliśmy ocenę nowych materiałów w wielu szkołach we Francji, Holandii i Wlk. Brytanii, i okazały się one niezwykle skuteczne w klasach. Grupy rozwinęły lub poprawiły swoje językowe umiejętności konwersacyjne w ciągu połowy semestru, bowiem każda historyjka wprowadza około 50 nowych słów."

  Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mieli wystarczającą ilość czasu, aby powtarzać słowa i gesty pojawiające się w animacjach, co z kolei poprawia ich proces uczenia się. Uczniowie oglądają i słuchają każdej animacji kilka razy w ciągu tygodnia przez połowę semestru, za każdym razem około pięciu minut. Powtarzają słowa i ruchy - naśladując to, co awatar mówi i robi - aż są w stanie mówić równolegle z animowanymi postaciami. Do każdej historyjki są dołączone notatki dla nauczyciela, dodatkowe zajęcia w klasie i skrypty.

  Wypowiadając się na temat swoich doświadczeń, Helen Keer ze Sprowston Junior School w Norwich, Wlk. Brytania, która wzięła udział w ocenie nowych materiałów, stwierdziła: "Praca z materiałami LINGUASIGN do doskonalenia umiejętności językowych sprawiała moim uczniom prawdziwą przyjemność. Za każdym razem, kiedy je wykorzystywaliśmy, reagowali entuzjastycznie i chętnie włączali się do nauki. To doskonały materiał - zabawny, prosty, efektywny i odpowiednio dopasowany. Zarówno niewyspecjalizowani, jak i doświadczeni nauczyciele języków stwierdzą, że LINGUASIGN jest pożądanym uzupełnieniem ich obecnych metod."

  Zainteresowane strony mogą zamówić serię LINGUASIGN na płytach DVD przez Internet.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych.

  Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”.

  Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie.

  Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie.

  Polityka językowa – zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosunku do języka lub języków obowiązujących bądź używanych na jego terenie. Obejmuje ona przyjęcie języka urzędowego, określenie sposobu jego nauczania, status języków mniejszości narodowych a także stosunek do ochrony języka przed wpływem obcych kultur.

  ELCL QAEuropean Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) jest międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech i wciąż trwa jego ekspansja na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA.

  European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) – międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech, planowane jest rozszerzenie obszaru działania na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA.

  Dodano: 18.02.2011. 16:26  


  Najnowsze