• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauka wyjaśnia, dlaczego niektórych gier nie można opanować

  14.01.2013. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy gry oparte na biegłości, takie jak szachy czy poker, są nazbyt złożone, aby umysł zdołał je pojąć, a opanowanie ich było niemożliwe?

  Zdaniem fizyka, dr Tobiasa Galla z Uniwersytetu w Manchesterze i profesora Doyne'a Farmera z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Instytutu Santa Fe, wydaje się to prawdopodobne. Przeprowadzając tysiące symulacji gier między dwoma graczami, zaobserwowali, że na proces decyzyjny oddziałuje zachowanie.
  Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  Naukowcy ustalili, że w przypadku prostych gier o niewielkiej liczbie ruchów, np. kółko i krzyżyk, strategia jest łatwa do odgadnięcia, a przez to gra szybko staje się nudna. Jednak wraz ze wzrostem złożoności i liczby ruchów, tak jak w szachach czy skomplikowanych grach karcianych, im trudniej jest znaleźć najlepszą strategię, tym działania graczy stają się mniej racjonalne.

  Uważa się, że te badania naukowe mogą nieść ze sobą dalekosiężne implikacje, na przykład w kontekście rynków finansowych. Wielu ekonomistów opiera swoje prognozy dotyczące giełdy papierów wartościowych na teorii równowagi - chociaż, jak wskazują akademicy, w ten sposób zakładają oni, że maklerzy są nieskończenie inteligentni i racjonalni.

  Dr Galla z Wydziału Fizyki i Astronomii stwierdził: "Równowaga nie zawsze jest tym, czego należy szukać w grze. W wielu przypadkach ludzie nie wykorzystują w grze strategii równowagi. To co robią może się raczej wydawać przypadkowe lub chaotyczne z rozmaitych powodów, a zatem nie zawsze właściwe jest opieranie swoich przewidywań na modelu równowagi. Na przykład w czasie handlu na giełdzie papierów wartościowych do wyboru mogą pozostawać tysiące różnych akcji, a ludzie nie zawsze zachowują się w takich sytuacjach racjonalnie albo nie mają wystarczających informacji, aby działać racjonalnie. To może istotnie wpływać na reakcje rynków. Być może powinniśmy odrzucić tradycyjną teorię gier i w jej miejsce zastosować nowe podejścia do przewidywania zachowań ludzi".

  Akademicy zamierzają teraz jeszcze bardziej rozszerzyć swoje badania i objąć nimi gry z udziałem wielu graczy. Szczególnie ciekawym aspektem w naszych czasach byłoby przyjrzenie się jak sama gra zmienia się w czasie. Byłaby to bliższa analogia, jak się uważa, do funkcjonowania rynków finansowych.

  Wstępne wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem liczby graczy, maleją szanse na osiągnięcie równowagi. Zatem w przypadku złożonych gier z udziałem wielu graczy, takich jak rynki finansowe, wydaje się jeszcze mniej prawdopodobne, by równowaga mogła służyć za wyczerpujące wyjaśnienie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Równowaga Nasha (ang. Nash equilibrium) jest to profil strategii teorii gier, w którym strategia każdego z graczy jest optymalna, przyjmując wybór jego oponentów za ustalony. W równowadze żaden z graczy nie ma powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi. W tym sensie równowaga jest stabilna. Indukcja wsteczna (ang. backward induction) to iteracyjny proces stosowany w teorii gier i służący do rozwiązywania gier sekwencyjnych. Algorytm polega na wyznaczeniu najpierw optymalnej strategii dla gracza, który podejmuje decyzję jako ostatni. Następnie wyznaczana jest optymalna gracza, który wykonuje ruch jako przedostatni, traktując jako znaną wyznaczoną we wcześniejszej iteracji strategię ostatniego gracza. Proces ten jest kontynuowany do początku gry, aż ustalone zostaną optymalne strategie wszystkich graczy. Uzyskany w ten sposób profil strategii i związany z nim punkt równowagi określa się jako doskonałej równowagi Nasha w podgrach. Mutual Assured Destruction (MAD) (ang. Wzajemne Zagwarantowane Zniszczenie; ale także mad – szalony) – doktryna strategii wojskowej, według której należy zmierzać do stanu, gdzie w przypadku wywiązania się konfliktu nuklearnego między dwiema stronami, doszłoby do efektywnej zagłady obu przeciwników. Opiera się ona na teorii odstraszania, która przewidywała, że warunkiem koniecznym uniknięcia ataku jest budowa arsenału potężniejszego od pozostałych potencjalnych stron konfliktu. Strategia ta jest de facto zastosowaniem koncepcji równowagi Nasha z teorii gier do świata konfliktów zbrojnych: obie strony dążą do zapobiegnięcia najgorszemu możliwemu wynikowi, czyli globalnej zagładzie termonuklearnej.

  Dylemat więźnia – problem w teorii gier. Jest oparty na dwuosobowej grze o niezerowej sumie, w której każdy z graczy może zyskać zdradzając przeciwnika, ale obaj stracą jeśli obaj będą zdradzać. Dylemat ten jest więc niekooperacyjną (o częściowym konflikcie) grą o sumie niezerowej, ponieważ strategia konfliktu przeważa nad strategią pokojową: najwięcej można zyskać zdradzając, a najwięcej stracić idąc na współpracę. W odróżnieniu jednak od dylematu kurczaków w tej grze istnieje większe pole do współpracy, która może zaistnieć w strategiach wielokrotnego dylematu więźnia. Strategia dominująca to strategia która jest zawsze nie gorsza od jakiejś innej strategii, niezależnie od wyboru strategii przez przeciwnika i zdarzeń losowych.

  Gra nieistotna to gra której wynik nie zależy od wyboru strategii. Gra może być nieistotna z punktu widzenia niektórych lub też wszystkich graczy. Jeśli gra jest dla kogoś nieistotna, nie można oczekiwać, że będzie się zachowywał racjonalnie (poczynając od tego, że nie da się tu zdefiniować racjonalności). Kapitalizacja – w terminologii używanej na giełdach papierów wartościowych jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym (a także tych poza obrotem giełdowym). Akcje odzwierciedlają własność, tym samym kapitalizacja giełdowa przedsiębiorstwa stanowi dokonaną przez rynek kapitałowy wycenę jego aktywów netto, czyli kapitału. Kapitalizacja giełdowa różni się od wartości księgowej kapitału, która jest księgową miarą, opierającą się na łacznej kwocie kosztów historycznych. W związku z tym, że w tradycyjnym sprawozdaniu finansowym nie próbuje się mierzyć wielu aspektów rzeczywistości finansowej (np. wartości nazw marek), kapitalizacja giełdowa może znacznie się różnić od wyliczeń księgowych.

  Strategia stabilna ewolucyjnie to w teorii gier taka strategia, że jeśli (prawie) wszyscy gracze ją stosują, to żadnemu z nich nie opłaca się zmiana strategii na inną. Strategia ta wcale nie musi być globalnie optymalna. Np. strategia bezinteresownej pomocy innym nie jest ewolucyjnie stabilna, ponieważ jeśli któryś gracz zmieni strategię na wykorzystywanie pomagających, uzyska nad nimi przewagę. Gracz po graczu, w końcu prawie wszyscy odeszliby od tej strategii. Turniej pokerowy jest turniejem, w którym gracze grają w pokera. Liczba uczestniczących w nim graczy może wahać się od 2 (tzw. turniej Heads up), do nawet kilkudziesięciu tysięcy grających przy tysiącach stołach w przypadku turniejów online. Zwycięzcą turnieju zostaje gracz, który jako jedyny zostanie z żetonami. Aby to ułatwić co określony czas, wzrastają wysokości ciemnych i ante. W turnieju pokerowym, w przeciwieństwie do gier pieniężnych, żetony przed zakończeniem rywalizacji nie przedstawiają żadnej wartości i nie można wymienić ich na gotówkę.

  Rynki wschodzące (z ang. emerging markets) – określenie używane w stosunku do niektórych regionów świata ze względu na ich charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego i aktywności rynków finansowych. W pojęciu tym mieszczą się wszystkie państwa, które znalazły się na drodze od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej. Przykładowymi rynkami wschodzącymi są Chiny, Indie, Malezja czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje te z reguły cechują się szybkim wzrostem gospodarczym oraz dużym poziomem inwestycji (choć nie zawsze jest to regułą), dlatego też stają się atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału (szczególnie na rynkach papierów wartościowych, z których zazwyczaj można uzyskać wyższe stopy zwrotu, niż z giełd krajów wysoko rozwiniętych).

  Strategia czysta (strategia prosta) - w teorii gier jest to strategia, w której każdy gracz dokonuje jednego wyboru z prawdopodobieństwem 1 i trwa przy nim. Jest szczególnym przypadkiem strategii mieszanej, w której gracze podejmują decyzje na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa.

  Strategia mieszana to w teorii gier strategia polegająca na wykonaniu losowania. Strategia mieszana określa prawdopodobieństwa z jakimi gracz wybiera postać strategii. Gracz przyporządkowuje każdej swojej czystej strategii prawdopodobieństwo jej wyboru przy czym suma wszystkich prawdopodobieństw wynosi 1. Tatry Mountain Resorts AS – słowacki operator usług turystycznych działający w Europie Środkowo-Wschodniej, największy dostawca usług turystycznych w tym regionie, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdzie Papierów Wartościowych w Bratysławie (notowania Spółki są elementem tamtejszego indeksu SAX).

  Światowa Federacja Giełd - organizacja skupiająca najbardziej rozwinięte giełdy świata. Do federacji należeć mogą jedynie giełdy spełniające ściśle określone standardy dotyczące między innymi organizacji rynku, zasad obrotu i infrastruktury technicznej. Od 1994 roku jednym z członków tej organizacji jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Dodano: 14.01.2013. 17:37  


  Najnowsze