• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy badają reakcje ludzi na androidy

  20.07.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy androidy wzbudzają w ludziach nieufność, a może nawet odrazę? Naukowcy są przekonani, że tak właśnie jest. Kiedy repliki człowieka patrzą i funkcjonują w sposób łudząco do niego podobny, wzbudzoną w ludziach w pewnym momencie wstręt. Japoński naukowiec specjalizujący się w robotyce, Masahiro Mori, ukuł w latach 70. ubiegłego wieku termin "dolina niesamowitości", aby opisać to zjawisko. "Dolina" jest wgłębieniem w zaproponowanym wykresie sympatyczności androidów, kiedy tracą one cechy charakterystyczne maszyny i stają się podobne do człowieka.

  Międzynarodowy zespół badawczy zanalizował zjawisko doliny niesamowitości, skanując mózgi osób oglądających filmy wideo z androidem zwanym Repliee Q2. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Social Cognitive and Affective Neuroscience sugerują, że odpowiedzialność za te odczucia ponosi rozbieżność percepcji wyglądu i ruchu.

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu Kalifornijskiego (UC) w San Diego, USA, twierdzą że ludzie wykazują pozytywne reakcje w stosunku do agenta (androida), który ma pewne cechy człowieka. Postaci z kreskówek, lalki, a nawet R2D2 z filmu "Gwiezdne wojny" były i nadal zyskują popularność wśród wielu osób. Podczas gdy większość ludzi lubi, kiedy agenci upodabniają się do człowieka, trajektoria wznosząca zatrzymuje się w pewnym punkcie i pojawia się odczucie, że agent jest jednocześnie dziwny i niepokojący.

  Naczelna autorka raportu z badań, Ayse Pinar Saygin z UC w San Diego, wraz z kolegami przeanalizowała to, co nazwali "układem postrzegania działania" w mózgu człowieka. Czy ten układ jest bardziej nastawiany na wygląd czy na ruch człowieka? Celem było dokładne wskazanie właściwości funkcjonalnych układów mózgu, które umożliwiają ludziom zrozumienie działań i ruchów innych.

  Eksperyment został przeprowadzony z udziałem grupy 20 osób w wieku od 20 do 36 lat, których znajomość badań z zakresu robotyki była niewielka. Nie miały one doświadczenia w pracy z robotami ani nigdy nie były w Japonii. Ludzie zamieszkujący w tym azjatyckim państwie są bardziej skłonni, kulturowo, do akceptowania androidów i wchodzenia z nimi w interakcje.

  Łącznie 20 uczestników badania obejrzało 12 filmów wideo z udziałem Repliee Q2. Android Repliee Q2 wykonywał wiele czynności, takich jak podnoszenie kawałka papieru, picie wody i machanie ręką. Badani oglądali również filmy wideo, na których te same czynności były wykonywane przez człowieka, na którym wzorowano agenta oraz przez rozebraną wersję androida z widocznymi metalowymi przegubami i okablowaniem.

  Ustalono trzy warunki: człowiek z biologicznym wyglądem i ruchem, człekopodobny agent poruszający się mechanicznie jak robot i robot z mechanicznym wyglądem i ruchem.

  Najpierw wszyscy uczestnicy obejrzeli wszystkie filmy nie będąc umieszczonym w skanerze czynnościowego rezonansu magnetycznego(fMRI). Byli poinformowani, która z postaci jest człowiekiem, a która robotem. Następnie naukowcy zaobserwowali najbardziej znaczącą różnicę w reakcji mózgu w przypadku androida. Wystąpiła ona w korze ciemieniowej, po obu stronach mózgu, na obszarach łączących część kory wzrokowej, która przetwarza ruchy ciała, z obszarem kory motorycznej, która wedle przekonania naukowców zawiera neurony lustrzane (neuronów empatii).

  Opierając się na wynikach fMRI zespół jest przekonany, że przyczyną było niedopasowanie. Mózg "zapalał się", kiedy ludzki wygląd androida i jego robotyczny ruch okazywały się "nie do wyliczenia".

  "Mózg nie wydaje się być nastrojony na interesowanie się biologicznym wyglądem czy ruchem samym w sobie" - zauważa profesor Saygin. "Wydaje się raczej poszukiwać spełnienia oczekiwań - aby wygląd i ruch przystawały do siebie."

  Zasadniczo ludzie nie mają nic przeciwko agentowi wyglądającemu i poruszającemu się jak człowiek. Nie mamy problemu również, kiedy wygląda i zachowuje się jak robot. Problem pojawia się, kiedy wygląd i ruch są rozbieżne.

  "Zważywszy na coraz powszechniejszą obecność sztucznych agentów podobnych do ludzi, być może nasze układy percepcyjne przestroją się, aby uwzględnić tych nowych partnerów społecznych" - czytamy w artykule. "Albo też zadecydujemy być może, że takie upodobnianie ich do nas nie jest koniec końców dobrym pomysłem."

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Danii, Francji, Japonii i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dolina niesamowitości – termin stosowany w hipotezie naukowej, zgodnie z którą robot, rysunek lub animacja komputerowa wyglądający bądź funkcjonujący podobnie (lecz nie identycznie) jak człowiek, wywołuje u obserwatorów nieprzyjemne odczucia, a nawet odrazę. Replikant – określenie androida łudząco przypominającego człowieka, używane w filmie Ridleya Scotta Łowca androidów (ang. Blade Runner), gdzie zastąpiło słowo "androidy", używane przez Philipa K. Dicka w literackim pierwowzorze filmu - powieści Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? (ang. Do Androids Dream of Electric Sheep?). Należy tu zauważyć, iż Dick używając określenia android (człekokształtny robot) miał raczej na myśli istoty biologiczne, bliższe pojęciu cyborga. Robot Diego-san - humanoidalny robot, który powstał na Uni­wer­sy­tecie Ka­li­for­nij­skim pod kie­row­nic­twem pro­fe­sora Ja­viera Movellana. Robot przypomina wyglądem niemowlę. Został tak zaprogramowany, aby jego zachowanie w możliwie największym stopniu odpowiadało zachowaniom jednorocznego dziecka. Robot ma charakter eksperymentalny. Jego zadaniem, to pomóc naukowcom ustalić w jaki sposób działa mózg niemowlęcia. Uzyskane dzięki robotowi dane mają w przyszłości posłużyć w walce z takimi chorobami jak autyzm.

  Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku. Herb Starogardu Gdańskiego: Początek historii herbu przypada na 1339 r., kiedy to został nadany miastu przez Krzyżaków. Pierwotna wersja herbu wyglądała tak samo jak współczesna. Jego wygląd nigdy nie został zmieniony. Herb jest podobny do herbu Gdańska.

  Neurony lustrzane – grupy komórek nerwowych (neuronów), które uaktywniają się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania jej u innych osobników. Neurony lustrzane odkryto w mózgu małp i człowieka. Podejrzewa się, że dzięki nim osobnik na widok pewnej czynności jest w stanie niemal natychmiast odgadnąć intencje innego osobnika nie tylko tego samego gatunku. U człowieka odpowiadają prawdopodobnie również za zdolność do rozpoznawania cudzych emocji i intencji wyrażanych niewerbalnie, czyli empatię oraz współczucie. Modelarstwo – działalność człowieka polegająca na odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów w postaci pomniejszonych modeli. Najczęściej pojmowane jest jako zabawa (hobby), może być także sportem. Przede wszystkim wiązane jest z modelarstwem redukcyjnym, polegającym na możliwie dokładnym odwzorowaniu wyglądu obiektu, z zachowaniem określonej skali, jednakże inne rodzaje modelarstwa skupiają się na odwzorowaniu funkcjonowania oryginału (np. latający model samolotu), lub łączą odwzorowanie funkcjonowania i wyglądu.

  Złudzenie (iluzja) – zniekształcona interpretacja istniejących bodźców zewnętrznych; występują one również u ludzi zdrowych i nie jest objawem psychopatologicznym. W przypadku ludzi zdrowych, osoba doświadczająca złudzenia jest w stanie skorygować je z rzeczywistością (np. widząc z daleka jakiegoś człowieka, który wydaje jej się być osobą, która wyjechała z miasta rozumie, że nie może to być ta osoba - w przypadku psychopatologii wiedza o tym, że dana osoba nie może znajdować się w tym miejscu nie wystarcza). Rasa człowieka (również odmiana człowieka) - termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Jest to system klasyfikacji ludzi na duże i odrębne populacje lub grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny. Na początku XX wieku termin ten był często stosowany w znaczeniu taksonomicznym, w celu podkreślenia genetycznego zróżnicowania ludzkich populacji określonych przez fenotyp.

  Rasa człowieka (również odmiana człowieka) – termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Jest to system klasyfikacji ludzi na duże i odrębne populacje lub grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny. Na początku XX wieku termin ten był często stosowany w znaczeniu taksonomicznym, w celu podkreślenia genetycznego zróżnicowania ludzkich populacji określonych przez fenotyp.

  e-wydania - zwane również prasą cyfrową, to komputerowe odpowiedniki tradycyjnych publikacji. E-wydania wyglądają na ekranie komputera dokładnie tak, jak ich papierowe odpowiedniki - zawierają identycznie wyglądające strony z artykułami i reklamami, niekiedy poszerzone o treści multimedialne (muzykę, wideo, animacje), niedostępne w edycjach drukowanych.

  Arkarianie: Arkarianie są fikcyjną rasą humanoidów wywodzącą się z planety Arkaria pojawiającą się w serii Star Trek. Wyglądem swym zbliżeni są do ludzi, zasadnicze różnice w wyglądzie odnoszą się do dwóch grzebieni znajdujących się na czole oraz mocno zaznaczonych łuków brwiowych. Android (stgr. ἀνήρ aner, dop. ἀνδρός andros – człowiek, istota ludzka εἶδος eidos postać, kształt, wygląd, rodzaj) – robot humanoid, czyli mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania, którego kształt przypomina ludzkie ciało.

  Stan wegetatywny - występuje u pacjenta, który jest przytomny, ale pozbawiony świadomości. Rdzeń przedłużony funkcjonuje prawidłowo, tzn. zachowane są reakcje odruchowe (np.: reakcje obronne, postawy ciała, regulacja temperatury, krążenie, chory samodzielnie oddycha, trawi podane mu pokarmy). Pacjent nie kontaktuje się jednak ze światem rzeczywistym. Stan ten spowodowany jest uszkodzeniem półkul mózgowych, zapewniających człowiekowi świadomość siebie, otoczenia i kojarzenie. Mózg części osób w tym stanie może reagować na bodźce zewnętrzne w sposób wykrywalny za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Projekt poznania ludzkiego cognomu (ang. Human Cognome Project) – zespół projektów badawczych mających na celu rozszyfrowanie działania ludzkiego mózgu. Nazwa cognom bierze się od łacińskiego cogito (myślę) i nawiązuje do nazwy genom. Cognom oznacza zespół cech określających sposób myślenia człowieka. Podstawowym założeniem projektu jest próba zrozumienia mózgu ludzkiego jako bardzo skomplikowanej maszyny. Naukowcy chcą odszyfrować sposób działania naszego umysłu podobnie, jak to się udało w Projekcie poznania ludzkiego genomu.

  Dodano: 20.07.2011. 17:49  


  Najnowsze