• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy ocenią, jaka była polska prezydencja w Radzie UE

  20.02.2012. 11:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bilansu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej dokonają 21 lutego w Warszawie badacze z Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego.

  Na konferencji naukowej zostaną przedstawione zarówno polskie dokonania, jak i zaniechania. Politolodzy ocenią ich realny wpływ zarówno na pozycję Polski w Unii Europejskiej, jak i na stan Unii Europejskiej.

  Jak oceniają organizatorzy - prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski i dr Paweł Olszewski - prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest nie tylko wyzwaniem, lecz przede wszystkim sprawdzianem dla każdego państwa członkowskiego pod względem jego zdolności organizacyjnych, politycznych wpływów na arenie europejskiej oraz umiejętności negocjacyjnych i zarządczych.

  "Znaczenie tej funkcji znacznie wzrosło w aspekcie wejścia w życie Traktatu z Lizbony i nie z powodu jej traktatowego wzmocnienia, lecz właśnie ograniczenia prerogatyw i przekazania ich do innych nowo utworzonych organów Unii Europejskiej. Wymusiło to na państwach członkowskich zwiększenie starań o realne oddziaływanie w czasie tzw. Prezydencji, a tym samym zwiększenie aktywności w zakresie kształtowania unijnych polityk" - przypominają politolodzy na stronie konferencji (http://www.isppan.waw.pl/konferencje/prezydencja.htm )

  Polska postawiła sobie do realizacji wiele różnorodnych celów, określonych w ramach tzw. priorytetów polskiej prezydencji, które przyszło jej realizować w bardzo złożonej sytuacji międzynarodowej. Kryzys gospodarczy, rosnące bezrobocie w poszczególnych państwach członkowskich, bankrutująca Grecja, pakiet klimatyczny, polityka energetyczna, destabilizacja Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Partnerstwo Wschodnie UE oraz akces do struktur unijnych zadłużonej Chorwacji - to tylko część z zagadnień, z którymi polska prezydencja musiała się zmierzyć.

  W ocenie polskiej prezydencji w Radzie UE badacze wezmą pod uwagą perspektywę polityczną, stopień realizacji polskich priorytetów i dostrzegalne zaniechania w tym zakresie. Zastanowią się nad miejscem Polski w UE po zakończeniu prezydencji i nad tym, czy polskie przewodnictwo było dla UE okresem rozwoju czy stagnacji. Omówione zostaną również problemy globalne.

  Konferencja odbędzie się na Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 w Warszawie, aula nr 130.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konrad Niklewicz (ur. 19 grudnia 1975 w Warszawie) – polski dziennikarz prasowy i urzędnik państwowy, rzecznik polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w 2012 wiceminister rozwoju regionalnego. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – okres, w którym Polska przewodniczyła posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

  Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, fr.COPS, ang.PSC - instytucja pomocnicza Rady Unii Europejskiej powołana w 2000 roku. KPiB zastąpił poprzednio funkcjonujący Komitet Polityczny przejmując jego zadania. W jego skład wchodzą wyżsi urzędnicy lub ambasadorowie państw członkowskich, a przewodniczy mu kraj, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w razie potrzeby organizuje się dodatkowe spotkania. KPiB obraduje w dwóch językach: francuskim i angielskim, nie korzysta przy tym z tłumaczy. Komitet wspierany jest przez Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysami, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Do jego zadań należy: Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej.

  Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 267 TFUE. Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami dotyczącymi „wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”. Stosunki Serbii z Unią Europejską – Serbia oficjalnie przystąpiła do unijnego procesu stabilizacji i stowarzyszenia Bałkanów Zachodnich 23 grudnia 2009 roku, kiedy to serbski prezydent Boris Tadić złożył w Sztokholmie oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Integracja tego kraju z UE zacieśniła się, kiedy do władzy doszedł po wyborach prezydenckich w 2004 roku proeuropejski prezydent Tadić. Największymi przeszkodami w przystąpieniu Serbii do UE są: sprawa niepodległości Kosowa oraz rozliczenie przed Trybunałem w Hadze osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione w czasie wojny w byłej Jugosławii. Premier Polski Donald Tusk zapowiedział, że polska prezydencja będzie wspierała dążenie Serbii do UE.

  Komitet Stałych Przedstawicieli (fr. Comité des représentants permanents, COREPER, ang. Committee of Permanent Representatives) składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców. Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE.

  Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) – organ Unii Europejskiej działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony od 9 kwietnia 2001 roku. W jego skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich, na co dzień reprezentowani w Brukseli przez swoich przedstawicieli. Wybrany na przewodniczącego może być tylko generał czterogwiazdkowy. Jest nim obecnie Francuz Patrick de Rousiers. Organ ten udziela zaleceń Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz zapewnia kierownictwo nad Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej.

  Dodano: 20.02.2012. 11:47  


  Najnowsze