• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: Pojednanie polsko-rosyjskie możliwe między ludźmi

  17.11.2010. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pojednanie polsko-rosyjskie jest realne na płaszczyźnie stosunków między ludźmi, nie państwami, które zawsze będą miały swoje sprzeczne interesy - przekonywali 16 listopada w Katowicach uczestnicy debaty w Uniwersytecie Śląskim.

  W zorganizowanej m.in. przez Fundację Polsko-Rosyjskie Pojednanie debacie uczestniczyli medioznawczy, historycy i politologowie związani z Uniwersytetem Śląskim. Prowadził ją dr Stanisław Górka z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie dotarł zaproszony poseł PiS Lucjan Karasiewicz.

  Kreśląc historyczne tło stosunków Polaków i Rosjan historyk prof. Sylwester Fertacz oceniał, że kwestia pojednania dotyczy przede wszystkim strony polskiej. To w Polsce - przypominał - od upadku powstania styczniowego zaczęła się negacja wszystkiego, co niesie ze sobą Rosja. Od tego czasu konflikt polsko-rosyjski kształtował się jako konflikt totalny, obejmujący nie tylko pryzmat państwa, ale też jego obywateli.

  Tak - zdaniem prof. Fertacza - jest do dzisiaj, podczas gdy dla Rosjan Polacy są stosunkowo obojętni. Naukowiec zaznaczył, że wyrazy sympatii Rosjan po katastrofie Smoleńskiej nie wynikały tyle z sympatii do Polaków, co - ogólnie - do narodu dotkniętego tragiczną katastrofą.

  Jego zdaniem, szansa na częściową zmianę świadomości polskiej leży w intensyfikacji stosunków międzyludzkich, zmianie świadomości młodzieży. "Chodzi o to, byśmy postrzegali Rosjan nie jako obywateli państwa z gruntu nam wrogiego" - przekonywał.

  "Musimy bazować na ogromnym potencjale propolskiej sympatii inteligencji rosyjskiej" - sugerował prof. Fertacz. Wskazywał też, że po stronie polskiej powinno nastąpić odejście od emocji w postrzeganiu polityki rosyjskiej. "Nie ma altruizmu w polityce" - akcentował historyk. "Oni działają po prostu we własnym interesie" - wyjaśniał.

  Również politolog dr Tomasz Słupik zaznaczył, że w swojej wewnętrznej dyskusji Rosjanie nie są raczej zainteresowani Polakami i Polską. Kluczowymi tematami w Rosji - mówił Słupik - są problemy związane z gospodarką, ekspansja Chin i islamu. Polacy nie do końca zdają sobie z tego sprawę.

  Jego zdaniem, tragedia smoleńska nie dała i nie da już przełomu w stosunkach między oboma krajami - na miarę listu do biskupów niemieckich z 1965 r. "W pierwszej fazie (katastrofa - PAP) czymś takim była, ale zachowanie Jarosława Kaczyńskiego i jego otoczenia spowodowały, że ten drobny kapitalik, został zaprzepaszczony" - ocenił Słupik.

  Głównym błędem Polaków wobec Rosji jest nieumiejętność myślenia o polityce realistycznie. "Polska musi lepiej zrozumieć Rosję, polskie elity muszą dokonać samowysiłku, by potrafiły lepiej tłumaczyć Rosję" - apelował politolog. Skrytykował wieloletnie zaniedbania w tej kwestii, w tym m.in. niedofinansowanie Ośrodka Studiów Wschodnich. Wskazał, że w Europie Zachodniej wiedza o Rosji traktowana jest o wiele poważniej.

  Według historyka dr. Jerzego Gorzelika, niemożliwe jest pojednanie między narodami, jako takimi. To - jego zdaniem - koncepcja zakorzeniona w logice nacjonalizmu, wiążąca się z zasadą odpowiedzialności zbiorowej. Po obu stronach potrzebne jest pojednanie z własną historią - trudne wobec faktu, że - jak mówił - Polacy i Rosjanie padają "ofiarami schizrofrenicznej polityki historycznej".

  Medioznawca prof. Krystyna Doktorowicz przekonywała, że kluczem w stosunkach polsko-rosyjskich - podobnie jak w stosunkach Rosji z innymi krajami Europy - powinien być pragmatyzm. "W naszym interesie są dobre stosunki z Rosją" - mówiła. "Mówimy o pojednaniu na wysokim szczeblu - do tego należy dążyć, bo to kształtuje nasze codzienne życie" - zastrzegła.

  Stosunki między Polakami a Rosjanami - w jej opinii - wymagają spojrzenia przez pryzmat pojedynczego człowieka. Prof. Doktorowicz przypominała, że to młodzi Rosjanie, niebędący zwykle wyznawcami żadnej ideologii, ponieśli na frontach największy koszt stalinizmu. "Powinniśmy myśleć o człowieku, wtedy inaczej popatrzymy na świat" - skonkludowała.

  PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak 

  ls/bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Reprezentacja Rosji w piłce siatkowej mężczyzn – zespół siatkarski, biorący udział w imieniu Rosji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo rosyjskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Rosyjski Związek Piłki Siatkowej. Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, ros. Российско-польская группа по сложным вопросам – zespół polskich i rosyjskich ekspertów i naukowców wyznaczonych przez oba państwa do omawiania najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, które wynikają z zaszłości historycznych. Grupa ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji. Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego.

  Zbigniew Opacki (ur. 1952) – historyk, profesor doktor habilitowany. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorat obronił w 1986; habilitację uzyskał w 1996. Specjalizuje się w polskiej i rosyjskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, polsko-rosyjskich stosunkach politycznych, dziejach Rosji oraz historii Kresów Wschodnich w XIX i XX w. Natalja Siergiejewna Lebiediewa (ros. Наталья Сергеевна Лебедева; ur. 1939) – rosyjski historyk, specjalistka w zakresie historii stosunków międzynarodowych i historii II wojny światowej, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

  Dzień Jedności Narodowej, ros. День народного единства – rosyjskie święto państwowe obchodzone 4 listopada w rocznicę upamiętniającą zdobycie w 1612 roku Kremla moskiewskiego, opanowanego przez Polaków, w wyniku działań wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618, przez powstańców ludowych pod przywództwem: Dymitra Pożarskiego i Kuźmy Minina. Wtedy też Rosja odzyskała niepodległość. Reprezentacja Rosji w rugby mężczyzn (ros. Сборная России по регби) – zespół rugby, biorący udział w imieniu Rosji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo rosyjskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Związek Rugbistów Rosji. Drużyna występuje w Europejskiej 1 dywizji.

  Stanisław A. Blejwas w Stanach Zjednoczonych - Stanislaus A. Blejwas (ur. 5 października 1941 w Nowym Yorku, zm. 23 września 2001 w Canton w USA) – historyk i działacz Polonii amerykańskiej. Pochodził w rodziny imigrantów polskich w trzecim pokoleniu. Doktoryzował się na Columbia Uniwersity w 1973 z historii Polski i krajów Europy Wschodniej. Na Central Connecticent State University wykładał historię Europy Wschodniej, stosunków polsko-amerykańskich i polsko-żydowskich. Od 1997 roku kierował utworzoną wówczas katedrą historii Polski i Polonii. Był autorem wielu studiów w periodykach i pracach zbiorowych, członkiem redakcji czasopism: „Polin” oraz „Polish American Studies ”. Kilkakrotnie przebywał w Polsce jako badacz. Działał na rzecz zbliżenia między Polonią i krajem, Polakami i Żydami, Polską i USA. Był aktywny w Kongresie Polonii Amerykańskiej zerwał z nim kontakty w 1996 protestując przeciwko antysemickim akcentom w jego działalności. W 1994 roku został z nominacji prezydenta USA członkiem Amerykańskiej Rady Holocaust Memorial. Był prezesem Rady Stosunków Polsko-Żydowskich. W 1996 udekorowany przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i w 2000 przez ministra spraw zagranicznych dyplomem za promocję polskiej kultury za granicą. Poniższy artykuł opisuje międzynarodowe reakcje na katastrofę polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Reakcje w Polsce omówiono w artykule reakcje w Polsce na katastrofę polskiego Tu-154 w Smoleńsku, a reakcje w Rosji w artykule reakcje w Rosji na katastrofę polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Lista krajów, które ogłosiły żałoby narodowe po katastrofie, znajduje się w haśle żałoby narodowe po katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku.

  Mariusz Muszyński (ur. 6 lipca 1964 w Brześciu Kujawskim) – polski prawnik, wykładowca akademicki, były przewodniczący zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", od 2011 członek Trybunału Stanu.

  Małgorzata Świder - polska historyk specjalizująca się w historii Niemiec po 1945 roku, stosunkach polsko-niemieckie w XX wieku, najnowszej historii Śląska, nauczycielka akademicka związana z Uniwersytetem Opolskim.

  Bogdan Koszel (ur. 1954) – polski historyk i politolog. Specjalizuje się w integracji europejskiej, polityce zagranicznej Niemiec w XX i XXI wieku oraz stosunkach polsko-niemieckich. Wojna polsko-rosyjska 1632-1634 (wojna smoleńska, VI wojna polsko-rosyjska) wybuchła wkrótce po śmierci Zygmunta III Wazy. Armia rosyjska wkroczyła na ziemie Rzeczypospolitej i okrążyła Smoleńsk. Po 2 latach blokady miasta, oblegajacą Smoleńsk armię rosyjską otoczyły siły polsko-litewsko-kozackie zmuszając Rosjan do kapitulacji. Armie Rzeczypospolitej wkroczyły na ziemie rosyjskie, a niebawem wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Polanowie.

  Czupa (ros. Чупа) – osada typu miejskiego w północno-zachodniej Rosji, na terenie wchodzącej w skład tego państwa Republiki Karelii. Miejscowość leży nad niewielką zatoką Morza Białego, w Rejonie łouchskim i liczy 3793 mieszkańców, głównie Rosjan. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Diecezja smoleńska – biskupstwo Kościoła katolickiego, założone w 1611 przez króla Zygmunta III Wazę po odzyskaniu Smoleńska z rąk Rosjan w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618. Powstała z wyłączenia terytorium z diecezji kijowskiej. Rosyjski Komitet Polityczny (Ewakuacyjny) − komitet antybolszewicko nastawionych Rosjan związanych przeważnie z Partią Socjalistów-Rewolucjonistów (eserowcami). Komitet został powołany w Warszawie za zgodą władz II Rzeczypospolitej w roku 1920, w trakcie trwania wojny polsko-bolszewickiej i u schyłku wojny domowej w Rosji.

  Dodano: 17.11.2010. 00:40  


  Najnowsze