• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowoczesne Centrum NanoBioMedyczne powstanie w Poznaniu

  23.03.2010. 12:27
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) powstanie w Poznaniu przy Wydziale Fizyki UAM. CNB połączy zespoły naukowe poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego, które włączą się w kształcenie w zakresie technologii nano-bio-medycznych. CNBM będzie również współpracować z zagranicznymi uczelniami.

  23 marca odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Centrum.

  "Projekt Centrum jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Beneficjentem projektu, partnerem wiodącym i właścicielem całej infrastruktury został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odpowiada za realizację inwestycji" - poinformował PAP pełnomocnik rektora UAM ds. realizacji projektu, dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

  W Centrum będą prowadzone studia stacjonarne II stopnia na kierunku biofizyka ze specjalnością nano-bio-medyczną oraz na makrokierunku "Bio-Nano-Materiały", który obejmie zagadnienia z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej i biotechnologii; a także III stopnia (doktoranckie) - w zakresie nanotechnologii i nanonauki.

  "Studenci biologii, chemii, fizyki, biofizyki i biotechnologii partnerskich uczelni będą mogli realizować w CNBM swoje zajęcia z zakresu pracowni magisterskiej - informuje prof. Naskręcki - Pakiety wykładów, demonstracji i eksperymentów będziemy transmitować do wszystkich tych uczelni".

  W CNBM będzie 9 pracowni: biologiczna, chemiczna, medyczna, "cleanroom", mikroskopowa, optyczno-spektroskopowa, spektroskopii NMR i obrazowania, wytwarzania nanostruktur oraz fizyki widzenia i neuronauki, w których znajdzie się 50 miejsc dla zaawansowanych prac eksperymentalnych.

  Budowa nowoczesnego Centrum ma się zakończyć pod koniec lipca 2011 roku. "Pierwsi studenci rozpoczną zajęcia 1 października 2011 r., a pierwsi doktoranci 1 października 2010 roku" - zapowiada prof. Naskręcki.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne - centrum badawczo-dydaktyczne przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 (na Kampusie Morasko). Służy także innym uczelniom z terenu Poznania: Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Przyrodniczemu i Politechnice Poznańskiej. Działa we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN i dwudziestoma instytucjami naukowymi z całego świata. Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WF UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne oraz niestacjonarne na czterech kierunkach, które zalicza się do nauk fizycznych. Wydział mieści się w budynku Collegium Phisicum przy ul. Umultowskiej 85 (kampus Morasko). Bogumił Kazimierz Brzezinski (ur. 22 maja 1943) − chemik polski, profesor dr hab. W 1967 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1972 obronił doktorat, w 1982 habilitował się. W 1991 został profesorem nauk chemicznych. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975−76 w ramach Stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Monachium. Wielokrotnie odbywał staże na Uniwersytecie im. Alexandra Humbolta w Berlinie. Przez lata współpracował z Prof. Zundelem. W latach 1990−1996 był prodziekanem Wydziału Chemii UAM. Prof. Brzezinski jest promotorem 9 prac doktorskich.

  Mikołaj Łabowski (ur. 1935, zm. 18 października 2013) – polski fizyk, specjalista w zakresie akustyki molekularnej, profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prodziekan Wydziału Fizyki na tejże uczelni, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Collegium Novum w Poznaniu – budynek w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4, gdzie mieści się obecnie Wydział Neofilologii oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki UAM z Wydziału Historycznego.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.

  Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.

  Dodano: 23.03.2010. 12:27  


  Najnowsze