• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O poręczeniach dla start-upów w cyklu wykładów Inteligencja Finansowa

  09.12.2011. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Popularyzacja instrumentów poręczeniowych, których system wspiera m.in. start-upy, czyli nowo powstające firmy bez zabezpieczeń kredytów na działalność, była jednym z celów wykładów tematycznych "Inteligencja Finansowa" skierowanych do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Prelekcje, organizowane przez Studenckie Forum Business Centre Club, odbyły się w dniach 28-30 listopada w auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Jak powiedział PAP Jerzy Kurella - wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, instytucje poręczeniowe w Polsce współpracują przede wszystkim z bankami oraz funduszami pożyczkowymi. Odbiorcami instrumentu poręczeniowego w 87 proc. są mikro i mali przedsiębiorcy.

   

  "Znajomość instrumentu finansowego, jakim jest poręczenie, na obecnym etapie rozwoju rynku poręczeniowego w Polsce wykazuje wciąż niedostateczny poziom. Należy jednak pamiętać, że poręczenia i gwarancje w naszym kraju mają krótką historię. Dopiero ustawa o poręczeniach i gwarancjach z 1997 roku, nowelizowana w latach 2003-2010, uregulowała - i to jedynie w pewnym zakresie - zasady funkcjonowania tego instrumentu na rynku finansowym" - przypomniał Kurella.

  Odkąd Polska należy do Unii Europejskiej polskie instytucje poręczeniowe mogą pozyskiwać kapitał przeznaczony na prowadzenie działalności poręczeniowej z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Obecnie są to środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego JEREMIE, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

  Jak podkreślił rozmówca PAP, rozwijający się rynek finansowania zewnętrznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw i istnienie tzw. "luki finansowej" będzie wymuszał rozwój instytucji poręczeniowych w Polsce. A dysponują one około 1 mld zł kapitału, z czego 792 mln zł należy do funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Na zwiększenie dynamiki prowadzonej działalności poręczeniowej pozwolą środki dostępne w programach UE.

  Tadeusz Adamski, dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego w rozmowie z PAP wyjaśnił, że luka w dostępie do kapitału występuje w fazie początkowej działalności wszystkich firm. Ułatwieniem w pozyskiwaniu finansowania dłużnego są instytucje wpierające. Fundusze pożyczkowe mają konkurencyjną ofertę dzięki pozyskiwanym przez te instytucje dotacjom w ramach programów unijnych. Drugim rodzajem instytucji wspierających przedsiębiorców z województwa śląskiego są Fundusz Doręczeniowe

  28 listopada w Poznaniu prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (SFPK) w Gostyniu Aneta Karkosz wygłosiła prelekcję na temat poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE. Podkreślała, że jest to szybki, skuteczny i tani produkt finansowy zabezpieczający zobowiązania kredytowe.

  Podczas wykładu zaprezentowane zostały możliwości, jakie daje bank, który jest partnerem w biznesie. Studenci poznali sposoby zabezpieczeń transakcji kredytowych, rozszyfrowali pojęcia takie jak: poręczenie oraz fundusz poręczeniowy, wysłuchali historii działalności poręczeniowej w Polsce i dowiedzieli się, jakie wyniki obecnie osiągają fundusze.

  W swoim wystąpieniu prezes SFPK przedstawiła studentom unijną inicjatywę JEREMIE. Jest to mechanizm wsparcia przedsiębiorczości realizowany w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Program ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na "zwykłym" rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność (start-upy), nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Awal (z fr. aval poręczenie wekslowe) - czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy (awalista) odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jak osoba, za której dług wekslowy poręczył. Poręcz (pochwyt przyścienny) – podstawową funkcją jaką powinny spełniać poręcze to ułatwienie poruszania się po schodach a także ochrona przed upadkiem z wysokości. Praca sezonowa – praca wykonywana przez część roku, związana z określonym sezonem, tj. z właściwą porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi.

  Poręby - osiedle Niepołomic położone w północno-wschodniej części miasta. Ważniejsze ulice to : Portowa, Poręby, Skarbowa, Piękna, Rolnicza i Wałowa. Na osiedlu dominuje zabudowa jednorodzinna. Przez osiedle przepływa rzeka Wydziałówka. Umowa poręczenia – umowa cywilnoprawna, przez którą jedna strona – poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał.

  Koninka – potok w Gorcach, dopływ Porębianki. Powstaje z połączenia się potoków: Turbacz i Olszowy. Potoki te łączą się z sobą nieco powyżej dolnej stacji kolejki linowej na Tobołów. Od tego miejsca Koninka spływa w północno-zachodnim kierunku przez Koninki i Porębę Wielką, gdzie w miejscu o współrzędnych N:49°36’12”, S: 20°03’49” uchodzi do Porębianki jako jej prawobrzeżny dopływ. Zasilana jest kilkoma mniejszymi potokami. Kościół św. Marcina w Porębie Dzierżnej – zabytkowy, drewniany kościół parafialny św. Marcina w Porębie Dzierżnej w Porębie Dzierżnej, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego. Pochodzi z 1766 roku, w 1870 został rozbudowany - od zachodu wzniesiono murowaną nawę.

  Nadleśnictwo Szklarska Poręba - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Siedzibą nadleśnictwa jest Szklarska Poręba. Nadleśnictwo Szklarska Poręba w całości położone jest na terenie województwa dolnośląskiego. Kopalnia kwarcu "Stanisław" w Szklarskiej Porębie (niem. Weisse Filns) – kopalnia odkrywkowa na wysokości 1050 m n.p.m., w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w Szklarskiej Porębie, w Górach Izerskich

  Szklarska Poręba Górna - część miasta Szklarska Poręba w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim.

  Porąbka – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, siedziba gminy Porąbka, nad Sołą, między Żywcem a Kętami w Beskidzie Małym.

  Dodano: 09.12.2011. 09:19  


  Najnowsze