• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O promocji Polski na świecie na konferencji w Warszawie

  21.06.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyzwania stojące przed marketingiem terytorialnym Polski ocenią uczestnicy konferencji "Promocja Polski - stan i perspektywy", którą 22 czerwca organizuje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.

  Cykl konferencji odbywa się pod hasłem: "Wizerunek Polski - Konkurencyjna marka Polska". Naukowcy, organizacje społeczne i gospodarcze, przedsiębiorcy i reprezentanci mediów podsumują ubiegłoroczne dokonania i określą priorytety przyszłej promocji polskiej gospodarki, turystyki, rolnictwa, kultury i wizerunku.

  Jak informuje Michał Baranowski z INE PAN, w programie spotkania znalazła się dyskusja nad reformą instytucjonalnego systemu promocji polskiej gospodarki i stworzeniem ustawowych rozwiązań porządkujących system polskiej promocji. Eksperci przeanalizują czynniki sukcesu w promocji polskiej gospodarki i bariery ograniczające skuteczność tych działań, ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej i rolno-spożywczej. Omówią też współpracę przedsiębiorstw z administracją rządową w promocji gospodarczej.

  Otwarcia konferencji dokona prof. dr hab. Michał Kleiber prezes Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący kapituły Teraz Polska, prof. Tadeusz Baczko z INE PAN oraz Krzysztof Przybył prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

  W dyskusji na temat promocji turystycznej wezmą udział: Katarzyna Sobierajska - podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki oraz Jan Korsak - prezes Polskiej Izby Turystyki i wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej - Bartłomiej Walas.

  O promocji rolno-spożywczej z wykorzystaniem specjalistycznych funduszy będą rozmawiali: podsekretarz stanu Marian Zalewski i Anita Szczykutowicz z ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi (MRiRW), Władysław Łukasik z Agencji Rynku Rolnego oraz Paweł Nowakowski z Polskiej Izby Makaronu.

  Debatę "Promocja polskiej gospodarki - w stronę rozwiązań systemowych" poprowadzą Krzysztof Przybył i Grzegorz Kiszluk z magazynu Brie. Do grona panelistów zostali zaproszeni: Paweł Madler ze spółki PL.2012, poseł Adam Szejnfeld (PO), wiceminister SZ Jan Borkowski, Rafał Baniak - podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, Monika Smoleń - podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego, Katarzyna Sobierajska - podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki, Marian Zalewski - podsekretarz stanu w MRiRW, Bożena Lublińska-Kasprzak - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Sławomir Majman - prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Rafał Szmytke - prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Łukasik - prezes Agencji Rynku Rolnego, Paweł Potoroczyn - dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Tadeusz Baczko z INE PAN, Lars Bosse - dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Marek Kłoczko - sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Jan Korsak - prezes Polskiej Izby Turystyki, Andrzej Malinowski - prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Lech Pilawski z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Roman Rewald - prezes Amerykańskiej Izby Handlowej, Mieczysław Twaróg prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Wojciech Warski z Business Centre Club oraz przedsiębiorcy - laureaci godła Teraz Polska.

  Spotkanie odbędzie się w godz. 11.00-15.30 w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Bożena Lublińska-Kasprzak (ur. 18 kwietnia 1966 w Mielcu) – polski urzędnik państwowy, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

  Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) została powołana do życia w listopadzie 2011 roku przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, przy wsparciu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych. Obecnie organizacja zrzesza ponad 1500 przedsiębiorców z całej Polski. Jerzy Wysocki (ur. ? – zm. 7 sierpnia 2007 w Warszawie) - polski działacz rynku finansowego, założyciel i były prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych S.A, społeczny prezes Funduszu Ochrony Ubezpieczonych. Członek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz International Insurance Society (Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowego). Był członkiem rady programowej ”Gazety Ubezpieczeniowej”.

  Czesław Przewoźnik (ur. 31 lipca 1928 w Devin, zm. 27 grudnia 2007 w Warszawie) – polski polityk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w latach 1968–1973, wojewoda słupski w latach 1980–1987, prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w latach 1973–1980. Członek PZPR. W latach 1988–1990 wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Panteon Narodowy w Krakowie – miejsce spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, kontynuacja idei krypty zasłużonych na Skałce. O pochówkach decydować będzie Kapituła Panteonu, w której składzie znaleźli się: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, metropolita krakowski, prezydent Miasta Krakowa oraz przewodniczący Rady Fundacji.

  Andrzej Dycha (ur. 1978 w Barlinku) – polski urzędnik państwowy, od 2007 do 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od 2011 w Ministerstwie Gospodarki. Krzysztof Stanowski (ur. 12 kwietnia 1959 w Lublinie) – polski harcmistrz, w latach 1989-1990 pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w latach 2007–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od 2010 do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Syn Adama Stanowskiego.

  Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki" – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez ministra właściwego do spraw turystyki, którym do 2007 był minister gospodarki, a obecnie (2012) jest minister sportu i turystyki (w latach 1998–2002 odznakę nadawał Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki).

  Jacek Jan Piechota (ur. 28 kwietnia 1959 w Szczecinie) – polski polityk, poseł na Sejm PRL i RP w latach 1985–2007 (IX i X oraz I, II, III, IV i V kadencji), minister gospodarki w rządzie Leszka Millera (od 19 października 2001 do 7 stycznia 2003), minister gospodarki i pracy w rządzie Marka Belki (od 31 marca 2005 do 31 października 2005). Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

  Stanisław Kajfasz (ur. 16 lutego 1925 w Krakowie, zm. 10 września 2013) – polski specjalista w zakresie teorii konstrukcji z betonu, prof. dr inż., przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w latach 1984-1990 oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1994. Stanisław Zbigniew Dąbrowski (ur. 12 kwietnia 1947 w Sokołowie Podlaskim) – polski sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, poseł na Sejm X kadencji, od 2010 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu.

  Paweł Tamborski (ur. 17 stycznia 1966 w Pile) – polski ekonomista, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (2012–2014), prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2014). Stefan Glonek (ur. 1948, zm. 17 sierpnia 2013) – polski przedsiębiorca, hodowca bydła, współzałożyciel i wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, prezes Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Sp. z o.o.

  Grzegorz Karpiński (ur. 4 sierpnia 1976 w Chełmnie) – polski polityk, prawnik i samorządowiec, poseł na Sejm VI kadencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

  Dodano: 21.06.2010. 02:18  


  Najnowsze