• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy analizują przyczyny utrzymywania się lęku

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czy łatwo zapomnieć o lęku po przeżyciu traumatycznego zdarzenia? Naukowcy z Niemiec odkryli, że to mało prawdopodobne. W toku nowych badań, których wyniki opublikowało czasopismo The Journal of Neuroscience, naukowcy z uczelni w Bonn i Berlinie, Niemcy, zidentyfikowali mechanizm powstrzymujący proces zapominania o lęku w następstwie stresującego zdarzenia. Odczucie lęku nie ulega osłabieniu, jeżeli do mózgu uwolniona zostanie niewystarczająca ilość dynorfiny - twierdzą badacze. Ich odkrycia mogą przyczynić się do opracowania nowych terapii dla pacjentów urazowych.

  Dodano: 10.07.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Jak stres wpływa na podejmowanie złych decyzji?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Portugalscy i amerykańscy naukowcy odkryli powiązanie między stresem a podejmowaniem złych decyzji. Ich odkrycia, opisane w czasopiśmie Science, pokazują, że przewlekły stres powoduje, iż wpadamy w tryb automatycznych reakcji, który powstrzymuje nas przed rozważeniem potencjalnie odpowiedniejszych i korzystniejszych odpowiedzi.

  Dodano: 06.07.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Skrajne zdarzenia pogodowe narażają UE na koszty

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu, pokazują, że ekstremalne warunki pogodowe generują w unijnym systemie transportowym koszty rzędu co najmniej 15 mld EUR rocznie.

  Dodano: 06.07.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Pałeczkę przejmuje Cypr! Pierwsze kroki śródziemnomorskiego państwa członkowskiego w Prezydencji UE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Lipiec to zazwyczaj czas długich, letnich wakacji szkolnych, ciepłych wieczorów i - dla tych, którzy mają to szczęście - kilku dni wytchnienia od codziennego kieratu. Ale lipiec to również zmiana warty w Radzie Unii Europejskiej, kiedy to następne państwo członkowskie przejmuje na sześć miesięcy rotacyjną prezydencję.

  Dodano: 03.07.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Komisja Europejska uruchamia szereg badań - rozwijanie wiedzy na rzecz polityki badań opartej na danych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej opublikowała dnia 15 lipca 2009 r. pierwsze noty informacyjne dotyczące szeregu badań uzupełniających w celu opracowania i analizy wskaźników oraz poznania konsekwencji politycznych i wyciągnięcia wniosków.

  Dodano: 28.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  10 lat zintegrowanych badań, finansowanych ze środków UE, zapewnia doskonalszy i bezpieczniejszy łańcuch dostaw żywności

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Właśnie opublikowano dorobek 10 lat prac badawczych, na który składają się odkrycia dokonane w ramach finansowanych ze środków unijnych 14 projektów z zakresu identyfikowalności żywności, poświęconych badaniu bezpieczeństwa i integralności łańcucha dostaw żywności.

  Dodano: 22.06.2012. 18:49  Czytaj więcej

  Harmonijną pracę wynagradza piękna muzyka

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy są przekonani, że skoordynowane działanie ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania interakcji społecznej. W toku nowych badań międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że utwory muzyczne są lepiej wykonywane w czasie występów, kiedy niewerbalna komunikacja czuciowo-ruchowa między dyrygentem a muzykami jest zmaksymalizowana. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE uzyskały wsparcie z dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych: SIEMPRE (Interakcja społeczna a rozrywka na podstawie eksperymentalnych występów muzycznych) i POETICON (Poetyka życia codziennego - podstawy zasobów i mechanizmów sztucznych agentów). Projekty SIEMPRE i POETICON, dofinansowane z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, uzyskały wsparcie w wysokości odpowiednio niemal 2 mln EUR i ponad 3 mln EUR.

  Dodano: 22.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Badania nie znajdują związku między depresją a samotnością u osób starszych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nikt nie lubi samotności a dotyka ona najbardziej osoby starsze, które borykają się z niezliczonymi problemami zdrowotnymi i są zagrożone wyższym ryzykiem zgonu - jak pokazują wyniki nowych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco (UCSF) w USA. Odkrycia zostały zaprezentowane w czasopiśmie Archives of Internal Medicine.

  Dodano: 21.06.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Badania europejskie pokazują, że gdy nauczyciel lubi przedmiot ścisły - uczniowie także

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czy zdarzyło ci się obwiniać swojego nauczyciela za to, że nie cierpisz przedmiotów ścisłych? Jeśli tak, to nie jesteś wyjątkiem. Nowe badania wskazują na to, że malejąca liczba studentów wybierających kierunki ścisłe, to po części wynik postawy prezentowanej przez nauczycieli i szkoły. Wyniki badań wykorzystano w projekcie POLLEN (Miasta-zalążki na rzecz nauki - społecznościowe podejście do zrównoważonego rozwoju edukacji na kierunkach ścisłych w Europie), który otrzymał z Szóstego Programu Ramowego (6PR) finansowanie na kwotę 1,75 mln EUR.

  Dodano: 12.06.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Otyłe kobiety dyskryminowane w pracy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Australii i Wlk. Brytanii odkryli, że dyskryminacja ma się całkiem dobrze na rynku pracy. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie International Journal of Obesity, pokazują, że otyłe kobiety nie mają tak naprawdę szansy na zdobycie pracy, kiedy stają w szranki z kandydatkami bez nadwagi. Ale to nie wszystko. Nawet wypłaty otyłych kobiet są niższe niż te otrzymywane przez ich szczuplejsze koleżanki.

  Dodano: 12.06.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Podnoszenie w Europie poziomu przygotowania na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Właśnie rozpoczął się nowy projekt unijny, który ma lepiej przygotować Europę na klęski żywiołowe.

  Dodano: 05.06.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Dobry początek budowania potencjału naukowego UE-Afryka - ogłoszono dwóch gospodarzy SKA

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Podmioty zainteresowane radioastronomią z Europy i Afryki spotkały się 29 maja w Brukseli, Belgia, aby dyskutować nad możliwościami finansowania nauki. W tym samym tygodniu ujawniono, że dwa z trzech komponentów odbiornika radioteleskopu SKA (Square Kilometre Array) mają zostać wybudowane na południu Afryki.

  Dodano: 01.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Stereotypy płci a TIK - nowe spojrzenie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Tradycyjnie to mężczyźni dominują w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), jednak w ciągu ostatniej dekady zostało podjętych wiele działań, aby zmniejszyć różnicę między płciami poprzez analizę barier, jakie piętrzą się w tej dziedzinie przed kobietami. Naukowcy zaprezentowali teraz swoje ustalenia poczynione w toku finansowanych ze środków unijnych badań naukowych, które przesunęły akcent z czynników wykluczających kobiety z TIK na te, które je włączają i motywują.

  Dodano: 28.05.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Turystyka slumsowa - badania nad kontrowersyjną, nową formą wakacji

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Finansowany ze środków unijnych naukowiec właśnie ma rozpocząć prace nad projektem poświęconym analizie nasilającego się zjawiska turystyki slumsowej, aby sprawdzić, czy jest ono jedynie specyficzną formą rozrywki dla bogatych turystów, czy też może pomóc w uporaniu się z globalnym brakiem równości i sprawiedliwości.

  Dodano: 24.05.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Szansa na tańszy gips

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Hiszpanii i Wlk. Brytanii ustalili etapy formowania się kryształów gipsu - odkrywając w ten sposób tajemnicę, którą trudno było ogarnąć wielu umysłom na przestrzeni lat. Występujący naturalnie minerał - gips, jest zazwyczaj wykorzystywany w procesach przemysłowych. Jeżeli pozostanie nietknięty przez tysiące lat, to może przekształcić się w duże, wysokie na ponad 10 metrów i półprzezroczyste kryształy. Badania zostały dofinansowane z projektu MIN-GRO (Nukleacja minerałów i kinetyka wzrostu - opracowanie ogólnego, podstawowego modelu poprzez integrację badań w skali atomowej, makro i polowej), który otrzymał grant o wartości 3 mln EUR z budżetu sieci badawczo-szkoleniowych Marie Curie Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Science.

  Dodano: 23.05.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Badania: Ponad 60 proc. dzieci ogląda telewizję kilka godzin dziennie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  60,5 proc. polskich dzieci ogląda telewizję kilka godzin dziennie - wynika z badań zaprezentowanych podczas piątkowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik. Wśród programów oglądanych przez najmłodszych przeważają bajki i kreskówki (87,9 proc.). 

  Dodano: 21.05.2012. 14:04  Czytaj więcej

  Studentka SWPS sprawdzi, dlaczego czujemy się lepsi od innych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Co decyduje, że czujemy się lepsi i bardziej "ludzcy" od innych? Odpowiedzi na to pytanie poszuka studentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Aleksandra Jaskółowska. Zbada około czterech tysięcy osób z Polski, Korei, Portugalii, Włoch i USA.

  Dodano: 20.05.2012. 23:47  Czytaj więcej

  Prof. Nosal: geniusz musi być trochę dziwny

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Einstein nie nosił skarpetek, a Picasso robił dziury w kieszeniach spodni, przez które wpuszczał zegarek na sznurku. Osoby genialne często przejawiają "dziwaczne" zachowania - powiedział PAP prof. Czesław Nosal w setną rocznicę wprowadzenia terminu "iloraz inteligencji".

  Dodano: 17.04.2012. 07:33  Czytaj więcej

  111 minut na pomyślny początek kariery

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jak nie podpaść szefowi zdjęciami zamieszczonymi na Facebooku, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i na jakie pytania nie trzeba odpowiadać - tego dowiedzą się studenci, którzy wezmą udział w kampanii edukacyjnej "111 minut do kariery". Bezpłatną kampanię, która obejmie tysiąc studentów z całej Polski, organizuje agencja pracy tymczasowej Work Express.

  Dodano: 17.04.2012. 00:04  Czytaj więcej

  Prof. Peter Bielik otrzyma doktorat h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ekonomista ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze prof. dr hab. Peter Bielik odbierze 13 kwietnia w Krakowie doktorat honorowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja (UR). Uczony współpracuje z krakowską uczelnią na polu wydawniczym oraz naukowym.

  Dodano: 12.04.2012. 15:53  Czytaj więcej