• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na nauce można zarobić niezłe pieniądze

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Choć początki są trudne, to możliwość zarabiania na nauce - dzięki kontraktom z przemysłem - jest nieograniczona. Przedsiębiorczość młodych uczonych, którą kiedyś uznawano za nielojalność, dziś jest ze wszech miar pożądana. Właśnie dlatego tworzymy inkubatory, żeby naukowcy nie zaniedbali części wdrożeniowej i mogli zarabiać niezłe pieniądze - mówi rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik.

  Dodano: 11.01.2010. 10:42  Czytaj więcej

  Myślenie na głos pomaga rozwiązywać zadania z matematyki

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  "Myślenie na głos" pomaga szybciej rozwiązywać zadania matematyczne i stwarza więcej możliwości na znalezienie poprawnej odpowiedzi - zaobserwowali naukowcy z Hiszpanii.

  Dodano: 09.01.2010. 17:08  Czytaj więcej

  Noworoczne postanowienia Polaków

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Któż z nas nie składał przynajmniej raz w życiu noworocznych postanowień. Nasze zmagania życzeniowe nie zawsze kończą się powodzeniem, ale pomimo to, co roku je powtarzamy. Jak się okazuje, z upływem czasu nasze pragnienia także ewoluują.

  Dodano: 29.12.2009. 12:47  Czytaj więcej

  Polskie uczelnie i firmy we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Polskie uczelnie i firmy będą ze sobą współpracować przy badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych związanych z poszukiwaniem ekologicznych źródeł energii w ramach jednej z trzech pierwszych europejskich Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI). 17 grudnia Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie ogłosił start trzech WWI, które mają się zająć trzema dziedzinami: zrównoważoną energią, zmianami klimatycznymi oraz technologiami informatycznymi.

  Dodano: 18.12.2009. 17:31  Czytaj więcej

  Jak z sukcesami budować gospodarkę opartą na wiedzy?

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Specyficzny model kariery naukowej, problem z przebiciem się patentów na rynek, bariery psychologiczne naukowców i przedsiębiorców, to tylko niektóre z przyczyn stosunkowo małej liczby polskich wynalazków i niskiej innowacyjności gospodarki. O tym, dlaczego polskie odkrycia nie trafiają na rynek dyskutowali uczestnicy jednego z paneli konferencji "Budujemy na wiedzy", zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i TVN CNBC Biznes.

  Dodano: 17.12.2009. 17:47  Czytaj więcej

  Partie i ugrupowania polityczne

  opublikowane przez: Dawid Rozburski
  W artykule tym znajdziesz częściowy spis partii i ugrupowań politycznych oraz ich główne założenia ideologiczne i cele. Prosiłbym, o nie doszukiwanie się tu podtekstów politycznych. Artykuł ten służy jedynie celowi informacyjnemu i jest odpowiedzią na prośbę jednego z internautów.

  Dodano: 13.10.2009. 06:48  Czytaj więcej

  Wyniki badań ukazują siłę negatywnych komunikatów podprogowych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wyniki nowych badań pokazują, że komunikaty podprogowe oddziałują najsilniej, kiedy wzbudzają reakcje negatywne. Odkrycia, opublikowane niedawno w czasopiśmie Emotion, mogą mieć znaczenie dla sposobu wykorzystywania komunikatów podprogowych w dziedzinach takich jak reklama, ogłoszenia społeczne czy kampanie na rzecz bezpieczeństwa.

  Dodano: 01.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Bikiniarz - chuligan, demoralizator, czy może buntownik walczący z systemem komunistycznym

  opublikowane przez: Dawid Rozburski
  Nasze rozważania rozpocznijmy od analizy samego pojęcia bikiniarz i tego, jakimi atrybutami wyróżniała się taka osoba wśród PRL-owskiego społeczeństwa. Najlepszego obrazu wyglądu oraz postrzegania ich nie tylko przez ludzi, ale w szczególności przez władzę dają nam kroniki filmowe PRL.

  Dodano: 23.09.2009. 11:56  Czytaj więcej

  Awatary w nowym oprogramowaniu do nauki przedmiotów ścisłych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wirtualne postaci, zwane awatarami, będą stanowić część nowego narzędzia edukacyjnego, które ma przyciągnąć europejskich uczniów do przedmiotów ścisłych i utrzymać ich zainteresowanie nimi. W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych opracowywany jest program kładący nacisk na nauczanie pojęć naukowych w interaktywnym środowisku. Głównym celem trzyletniego projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów w proces uczenia i zainteresowanie ich nauką.

  Dodano: 10.09.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Przedmioty ścisłe z pasją w europejskich szkołach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W swoim sprawozdaniu opublikowanym w czasopiśmie Science naukowcy z Europejskiego Laboratorium Uczenia się Nauk Przyrodniczych (ELLS) przy Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) opisują problemy, przed jakimi stają nauczyciele przedmiotów ścisłych w europejskich szkołach i wyjaśniają, w jaki sposób przygotowany przez nich program stawia czoła tym problemom. Program ELLS "ma prowadzić do przemyślenia, przeprojektowania i udoskonalenia zasobów w dziedzinie przedmiotów ścisłych na poziomie szkoły średniej, nie wpływając bezpośrednio na krajowe programy nauczania tych przedmiotów" - czytamy w sprawozdaniu.

  Dodano: 31.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Jak chronić wartości niematerialne?

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Jak chronić wartości niematerialne: technologie, pomysły, know-how?
  Rankingi mierzą poziom innowacyjności gospodarki liczbą rejestrowanych w kraju patentów. Wielu specjalistów przekonuje jednak, że to nie patenty a wdrożenia stanowią o poziomie zaawansowania technicznego przemysłu. Co wiemy o patentach i prawie autorskim - rosnących w siłę obszarach ochrony własności intelektualnej? Patentować tylko w Polsce czy też w skali europejskiej, światowej? Wątpliwości wyjaśnia prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba, były prezes Urzędu Patentowego RP, prodziekan do spraw ogólnych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  Dodano: 17.08.2009. 15:53  Czytaj więcej

  Zagraniczni studenci odwiedzili Politechnikę Łódzką

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Studenci z całego świata, którzy w ramach programu IAESTE odbywają wakacyjne praktyki w Łodzi, spotkają się jutro z władzami Politechniki Łódzkiej. W ramach zajęć zagraniczni goście zwiedzają miasto, spędzają weekendy w różnych zakątkach Polski i pracują z Łodzianami.

  Dodano: 13.08.2009. 20:03  Czytaj więcej

  Jak stres wpływa na podejmowanie złych decyzji?

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Portugalscy i amerykańscy naukowcy odkryli powiązanie między stresem a podejmowaniem złych decyzji. Ich odkrycia, opisane w czasopiśmie Science, pokazują, że przewlekły stres powoduje, iż wpadamy w tryb automatycznych reakcji, który powstrzymuje nas przed rozważeniem potencjalnie odpowiedniejszych i korzystniejszych odpowiedzi.

  Dodano: 04.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Dwujęzyczne dzieci bardziej elastyczne w nauce języków

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czy dzieci korzystają na tym, że uczą się dwóch języków zamiast tylko jednego? Zespół naukowców korzystający z funduszy UE twierdzi że tak. Opublikowane w czasopiśmie Science wyniki badań finansowanych ze środków unijnych pokazują, że małe dzieci mające kontakt z dwoma językami wypracowują elastyczniejsze strategie uczenia się w odpowiedzi na bodźce językowe.

  Dodano: 13.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wczesna interwencja otrzymuje drogocenne wsparcie

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dzieci z upośledzeniami lub opóźnieniami rozwojowymi powinny być objęte systemem wsparcia, który będzie wspomagać postępy w ich rozwoju. Eksperci twierdzą, że wczesna pomoc dla tych dzieci, których w UE jest 400.000, stanowi holistyczną metodę wczesnej interwencji i profilaktyki długoterminowych wad. Wczesna interwencja (ECI) pomaga zwiększyć szanse dziecka na osiągnięcie normalnych etapów rozwoju i zminimalizować opóźnienia.

  Dodano: 10.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Współpraca badawcza UE-Rosja ma się dobrze, ale mogłaby lepiej - donosi raport

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Współpraca UE-Rosja funkcjonuje dobrze, a wkład rosyjskich partnerów w projekty finansowane ze środków unijnych jest wysoko ceniony przez unijnych kolegów. Mimo to można jeszcze wiele zrobić, aby zwiększyć udział Rosjan w unijnych programach ramowych i włączyć ich całkowicie do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

  Dodano: 10.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Przekształcanie UE w innowacyjne społeczeństwo - nowy blog zaprasza do publicznej debaty

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej (DG ENTR) rozpoczęła w formie dziennika sieciowego (blogu) otwarte konsultacje na temat unijnej polityki innowacji. Członkowie zespołu eksperckiego zamieścili swoje pomysły na zwiększenie innowacyjności Europy, a internauci mogą je komentować, głosować na nie i dzielić się swoimi własnymi pomysłami od 7 lipca do 31 sierpnia. Opinie zostaną wykorzystane przez zespół do przedłożenia Komisji na początku jesieni rekomendacji do Europejskiego Planu Innowacji.

  Dodano: 09.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Unijni ministrowie przyjmują ramy prawne dla europejskich infrastruktur badawczych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejscy ministrowie ds. badań naukowych uzgodnili ramy prawne dla stworzenia europejskich infrastruktur badawczych. Decyzja ta otwiera drogę do zbudowania światowej klasy infrastruktur, które powinny pomóc Europie zająć miejsce lidera w wielu dziedzinach badań naukowych.

  Dodano: 03.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Projekty unijne wspierają nauczanie kanałami elektronicznymi

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nauczanie za pomocą interaktywnej telewizji cyfrowej (iDTV) zyskuje popularność, więc zespół naukowców, którego prace finansowane są ze środków UE, wspiera ten trend, opracowując narzędzia i metodologie uzupełniające elektroniczne kursy. Dzięki projektowi ELU (Poszerzone nauczanie bez granic), finansowanemu na kwotę 2,96 mln EUR, nauczyciele zyskają nowoczesne narzędzia umożliwiające kontakt z uczniami poza salą lekcyjną.

  Dodano: 25.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wpływ języka na imigrację i integrację

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Skąd wziął się język angielski? Brytyjski naukowiec stawił czoła temu pytaniu i odkrył, że po atakach wikingów w 793 n.e. pozostało wiele terminów, takich jak "potrzeba" czy "brzydki", zapożyczonych z pranordyjskiego. Wyniki badań rzucają więcej światła na socjolingwistyczną zależność między kulturą najeźdźców a najeżdżanych.

  Dodano: 18.05.2009. 15:11  Czytaj więcej