• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tatuaż a autodestrukcja

  opublikowane przez: Redakcja

  Patologiczne i autodestrukcyjne zachowania częściej towarzyszą młodym ludziom, którzy mają tatuaż. Im więcej tatuaży posiada osoba, tym tendencja do bardziej ryzykownych działań wzrasta. W tej grupie wiekowej najczęściej tatuują się osoby nieokreślone płciowo – pokazują badania przeprowadzone w SWPS Wrocław.

  Dodano: 26.08.2014. 14:24  Czytaj więcej

  Poznawanie ekonomii handlu ludźmi

  opublikowane przez: Redakcja

  Mimo iż Europa jest jednym z tych regionów na świecie, w którym niezwykle rygorystycznie podchodzi się do poszanowania praw człowieka, liczba ofiar handlu ludźmi, które trafiają do UE lub pozostają w jej obrębie, nadal sięga według danych Komisji Europejskiej kilkuset tysięcy rocznie. Najczęstsze formy takiego handlu obejmują eksploatację seksualną i ekonomiczną, pobieranie organów i przymusową nielegalną działalność, taką jak drobne kradzieże.

  Dodano: 25.07.2014. 15:27  Czytaj więcej

  Chiński bank chce inwestować na polskim rynku odnawialnych źródeł energii

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Jeden z najbardziej aktywnych graczy na rynku zajmującym się odnawialnymi źródłami energii w Chinach – Industrial and Commercial Bank of China – zamierza inwestować także w Polsce. Bank jest zainteresowany finansowaniem odnawialnych źródeł energii, ale także energetyki i infrastuktury.  Jednakże w Polsce, napotyka wciąż na trudności w zakresie regulacji prawnych, dotyczących takiego rodzaju przedsięwzięć.

  Dodano: 02.01.2014. 14:40  Czytaj więcej

  Nowatorska analiza kluczem do optymalnego marketingu internetowego

  opublikowane przez: Redakcja

  Nakłady na reklamę w Internecie przewyższyły ostatnio wydatki na reklamę w prasie w wyniku ogromnych inwestycji w nietradycyjne programy reklamowe w mediach społecznościowych. To pokazuje, że przedsiębiorstwa - duże i małe - zaczynają wykorzystywać unikatową siłę komunikacji mediów społecznościowych.

  Dodano: 24.12.2013. 17:27  Czytaj więcej

  Wspieranie rodziców w pomaganiu dzieciom

  opublikowane przez: Redakcja

  Każdy rodzic ma swoje własne niepowtarzalne podejście do wychowywania dzieci. Dokonuje różnych wyborów, na przykład ile książek kupić swojemu potomstwu czy ile czasu spędzić, jeżeli w ogóle, na czytaniu mu.

  Dodano: 11.11.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Drewniany dom – luksus czy oszczędność?

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  W Polsce od kilku lat zaczął kształtować się nowy trend w budownictwie indywidulanym. Polacy odchodzą powoli od murowanych domów, które położone są jak najbliżej centrów miast, a przychylają się w stronę ekologii. Zaczynamy wybierać domy wykonane z tradycyjnych surowców oraz udowadniać, że drewniany dom może być również nowoczesny.

  Dodano: 16.10.2013. 16:08  Czytaj więcej

  Koniec z pozwoleniem na budowę domu! Zmiany w prawie budowlanym 2013r.

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Propozycje zmian w prawie budowlanym będą stanowić przełom w całym procesie budowlanym. Celem projektu jest skrócenie terminów związanych z realizacją inwestycji oraz wyeliminowanie niektórych procedur.

  Dodano: 24.07.2013. 16:40  Czytaj więcej

  W budżecie zabraknie 24 mld złotych!

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Premier ujawnił, że w budżecie zabraknie około 24 mld zł. Rząd chce teraz zwiększyć deficyt, o około 16 mld zł, a cięcia w wydatkach wyniosłyby wtedy około 8 mld. Premier Donald Tusk tłumaczył się tym, że 2013 rok, to najgorszy czas dla polskiej gospodarki od chwili wybuchu kryzysu w 2008 roku. Aby zwiększyć deficyt, a tym samym dług państwa, rząd musi zmienić prawo.

  Dodano: 22.07.2013. 14:58  Czytaj więcej

  Który wariant zmian w OFE wybierze rząd?

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Rząd marginalizuje rolę Otwartych Funduszy Emerytalnych - tylko tak można nazwać propozycje zmian, które przedstawili ministrowie finansów i pracy, Jacek Rostowski z Andrzejem Kosiniakiem Kamyszem. Scenariusze są trzy, ale tylko jeden jest realny do wprowadzenia. Pozostałe powstały tylko po to, aby wdrażany wariant na ich tle wglądał atrakcyjniej, jako mniejsze zło.

  Dodano: 18.07.2013. 18:42  Czytaj więcej

  Unikalne badania poświęcone analizie prognoz populacji świata do roku 2100

  opublikowane przez: Redakcja

  W ramach prac badawczych nad trendami zmian klimatu analizie poddane zostanie ich przyszłe oddziaływanie na system fizyczny Ziemi. Niewiele badań skupia się na sposobie, w jaki zmiany klimatu wpłyną na przyszłe społeczeństwa. Tę lukę wypełniają prace, których celem jest opracowanie pierwszych, kompleksowych prognoz naukowych populacji wg wieku, płci i poziomu wykształcenia na świecie do roku 2100. Posłużą one za podstawę do przestudiowania oddziaływania zmian klimatu na dobrobyt człowieka.

  Dodano: 15.07.2013. 16:58  Czytaj więcej

  Edukacja naukowa na rzecz przyszłości

  opublikowane przez: Redakcja

  W demokratycznym społeczeństwie obywatele są w stanie ocenić argumenty za i przeciw, by zdecydować, co ich przekonuje i jak powinni zagłosować. W dzisiejszym społeczeństwie opartym na wiedzy oznacza to czasami konieczność zrozumienia zagadnień technicznych i naukowych. Ale czy młodzi ludzie w Europie faktycznie dysponują wiedzą niezbędną do uczestnictwa w decyzjach powiązanych z problematyką naukową?

  Dodano: 10.07.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Polityka praw człowieka w odpowiednich ramach

  opublikowane przez: Redakcja

  Ponad 100 czołowych naukowców i praktyków specjalizujących się w prawach człowieka połączyło swoje siły w ramach nowego, finansowanego ze środków unijnych, projektu, który ma dostarczyć komponentów niezbędnych dla zapewnienia spójności polityki praw człowieka zarówno wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami.

  Dodano: 01.07.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Zadowolenie z pracy zaczyna się od szefa

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Pracownicy fizyczni lepiej radzą sobie w pracy, gdy są pozytywnie nastawieni do życia i mają wsparcie przełożonego, który sam daje im dobry przykład – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Dodano: 29.06.2013. 15:22  Czytaj więcej