• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pilotażowa wersja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

  23.07.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ruszyła pilotażowa wersja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Ma ona gromadzić i udostępniać w sieci zdigitalizowane kopie najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zniszczeniem zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Pod adresem: jbc.bj.uj.edu.pl można czytać i oglądać rękopisy, czasopisma, starodruki, mapy, grafiki, rysunki i sporo innych pozycji. Do kwietnia 2013 r. cyfrowa biblioteka ma zdigitalizować i udostępnić łącznie 1222 tomy czasopism oraz 1644 książki i inne jednostki z tzw. zbiorów specjalnych.

  Zasoby pilotażowej wersji biblioteki cieszą się sporym zainteresowaniem, już na starcie przegląda je ok. 100 osób jednocześnie. Największym powodzeniem cieszą się mapy; stanowią 94 proc. przeglądanych pozycji. Najbardziej popularne to: XVIII-wieczna mapa województwa płockiego i Ziemi Dobrzyńskiej oraz równie stara mapa województwa krakowskiego i Księstwa Siewierskiego.

  W zbiorach graficznych cyfrowej biblioteki zobaczyć można m.in. akwaforty Rembrandta, litografie Leona Wyczółkowskiego oraz rysunki Piotra Michałowskiego.

  Projekt "Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa" jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu, trwająca od początku tego roku, zaplanowana jest na trzy lata. Jej całkowity koszt wyniesie ponad 6 mln zł. UE pokryje 85 proc. tej kwoty.

  Digitalizacja zbiorów UJ i popularnej Jagiellonki nie ograniczy się do trzyletniego projektu. Ma on stanowić jedynie pierwszą fazę większego procesu utrwalania krakowskich zbiorów bibliotecznych. CZO

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – regionalna biblioteka cyfrowa z Pomorza. Utworzona 8 grudnia 2008 roku w Słupsku. W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentów życia społecznego. Zadaniem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Pruska Biblioteka Państwowa (także Berlinka) – cenne zbiory kultury i sztuki niemieckiej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Morska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa utworzona w marcu 2009 przez Polską Fundację Morską. Była pierwszą biblioteką wirtualną w województwie zachodniopomorskim. W Morskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane jest ponad 1700 publikacji – są to cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych, dokumentów i zbiorów multimedialnych.

  Śląska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa, której zasób współtworzony jest przez instytucje z terenu historycznego Śląska oraz obecnych województw: śląskiego i opolskiego. Celem powstania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest promowanie kultury i nauki oraz zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych regionu. Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.

  Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliografia nauki o książce, od początku była silnie związana z Bibliografią Bibliografii Polskich. Początkowo była wydawana w czasopiśmie Exlibris przez Władysława Tadeusza Wisłockiego, kustosza Biblioteki Jagiellońskiej jako Bibliografia Bibliofilstwa i Bibliografii Polskiej w latach 1914-1922. Po kilkuletniej przerwie bibliografia została wznowiona i ukazywała się jako dodatek do Przeglądu Bibliotecznego Bibliografia Bibliografii, Bibliotekoznawstwa i Bibliofilstwa w latach 1928 oraz 1930-1936. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) – oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz tym samym współtworzy polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER, zapewniającą dostęp do obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi oraz do zaawansowanych usług opartych na udostępnianych obiektach (m.in. do wyszukiwania rozproszonego).

  Zofia Ameisenowa (ur. 31 maja 1897 w Nowym Sączu, zm. 25 grudnia 1967 w Nowej Hucie w Krakowie) – polska historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej. Andrzej Leon Sowa (ur. 1946) - polski historyk, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, wieloletni pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Doktoryzował się w 1978 roku na podstawie pracy "Mentalność elity rządzącej w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II". Habilitował się w 2000 r. rozprawą Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947. Zarys problematyki. Od 2010 roku wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

  Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis Mikołaja Kopernika zawierający tekst sześciu ksiąg dzieła De revolutionibus przechowywany w czasach współczesnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oznaczony sygnaturą 10 000.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – jedna z placówek kulturalnych miasta. Terenem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest Gmina Miasto Szczecin, na obszarze której rozmieszczone są trzydzieści cztery filie Biblioteki oraz Magazyn Rezerwy Zbiorów Bibliotecznych. Centralną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest budynek znajdujący się przy ulicy Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 1.

  Zdzisław Pietrzyk (ur. 1957 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski historyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej od 2003 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, doktorantem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. Habilitację uzyskał na Wydziale Historycznym UJ 1999 a tytuł profesora w 2006 r. Biblioteka Brytyjska (ang. British Library, BL — biblioteka narodowa Wielkiej Brytanii. Powstała w wyniku połączenia biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów książkowych decyzją parlamentu w 1972 roku; nowy gmach biblioteki w Londynie został otwarty 1 lipca 1973 roku. Jest to jedna z największych bibliotek świata (150 mln jednostek bibliotecznych, w tym około 25 000 000 woluminów). Roczny budżet biblioteki wynosi £100 000 000. Liczba papirusów wynosi 2651.

  Władysław Pociecha (ur. 1 lipca 1893 w Krakowie, zm. 28 stycznia 1958) – bibliotekarz, historyk, znawca kultury odrodzenia. Od 1921 r. pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, początkowo kustosz działu rękopisów, następnie jej wicedyrektor (1956-1958). W latach 1926-1928 sprawował funkcję dyrektora Biblioteki Kórnickiej. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej eBiPoL — biblioteka cyfrowa utworzona w ramach projektu digitalizacji oraz elektronicznej archiwizacji i konserwacji wybranych materiałów bibliotecznych Biblioteki Politechniki Łódzkiej.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Dodano: 23.07.2010. 02:17  


  Najnowsze