• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podyplomowe studia z etyki za pieniądze z UE

  08.03.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  40 nauczycieli z Zielonej Góry rozpoczęło podyplomowe studia z etyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zostaną one sfinansowane z pieniędzy unijnych i miejskich. W poniedziałek uczelnia zawarła w tej sprawie umowę z urzędem marszałkowskim i miejskim.


  Jak podała PAP rzecznik uczelni Ewa Sapeńko, projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i miasto Zielona Góra, a w uczelni za jego realizację odpowiada instytut filozofii wydziału humanistycznego.

  Wartość przedsięwzięcia to prawie 220 tys. zł - 85 proc. tej kwoty będzie pochodzić z funduszy unijnych, a 15 z budżetu Zielonej Góry.

  Nabór na nieodpłatne, kwalifikacyjne studia podyplomowe już się zakończył i 40 miejsc zostało już zajętych przed terminem zakończenia rekrutacji. Biorący w nich udział nauczyciele mają za sobą dwa zjazdy.

  "Studia są przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli z wyższym wykształceniem i dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne i zatrudnionych w Zielonej Górze" - powiedziała PAP Sapeńko.

  W ramach refundacji każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje bezpłatny posiłek, udział w zajęciach i warsztatach oraz pakiet środków dydaktycznych. Studia trwają trzy semestry.

  Jak poinformowała PAP z-ca naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra Lidia Gryko, w tym mieście zajęcia z etyki prowadzone są w siedmiu szkołach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczęszcza na nie ok. 750 uczniów. W Zielonej Górze jest ok. 20 nauczycieli etyki.

  "Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji przez kolejnych 40 sprawi, że w mieście nie będzie już brakowało nauczycieli etyki. Z naszych obserwacji wynika, że w Zielonej Górze jest zainteresowanie tym przedmiotem" - powiedziała PAP Gryko.

  Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, uczniowie mają do wyboru etykę lub religię; udział w tych zajęciach nie jest jednak obowiązkowy.

  Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach uczyło 31 tys. nauczycieli religii i 828 nauczycieli etyki. W 27 tys. szkół w lekcjach religii uczestniczyło 4,9 miliona uczniów. Lekcje etyki były prowadzone w 887 szkołach i korzystało z nich 250 tys. uczniów. W 10 tys. szkół nie było ani lekcji etyki, ani lekcji religii. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  "Etyka" – polskie czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii moralności wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje od 1966 roku, z przerwą w latach 1990-1993. Na łamach "Etyki" ukazują się artykuły zakresu etyki teoretycznej, etyki stosowanej, historii etyki, historii idei etycznych, psychologii i socjologii moralności, dydaktyki etyki filozoficznej oraz teksty dotyczące współczesnych kontrowersji moralnych.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce.

  Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.

  Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (IH UZ) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzieli się na 9 zakładów i 4 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunku historia o specjalnościach: nauczycielska oraz zarządzanie informacją i dokumentacją. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut wydaje własne czasopisma: Studia Zachodnie, In Gremium, Studia Epigraficzne i Zielonogórskie Studia Łużyckie. Siedzibą instytutu jest główny gmach Uniwersytetu Zielonogórskiego, powstały w latach 70. XX wieku na potrzeby powstającej wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, mieszczący się przy al. Wojska Polskiego 69.

  Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze – Uczelnia niepubliczna z siedzibą w Zielonej Górze. Powstała we wrześniu 2002. W pierwszych latach funkcjonowania uczelnia miała strukturę bezwydziałową zarządzaną przez organ kolegialny - Senat i organy jednoosobowe: Kanclerza i Rektora, który jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Obowiązki Dziekana wypełniał Prorektor do spraw Dydaktyki. Naukę prowadzono wówczas na dwóch specjalnościach (handel międzynarodowy oraz gospodarowanie nieruchomościami). Od roku akademickiego 2005/2006 jest Uczelnią jednowydziałową, bowiem w ramach jej struktury wyodrębniono Wydział Ekonomii i Handlu Międzynarodowego, którym kieruje Dziekan Wydziału. W 2009 roku powołany został Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

  Dodano: 08.03.2011. 00:25  


  Najnowsze