• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski lekarz - niemowa

  06.05.2010. 06:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polski lekarz ma większe problemy w porozumiewaniu się z otoczeniem niż przeciętny obywatel, wynika z badań wrocławskich naukowców, na które powołuje się "Dziennik Polski".

  "To niepokojąca obserwacja" - mówi dr Agnieszka Czerw ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Politechniki Wrocławskiej. Predyspozycje osób pracujących w służbie zdrowia przebadał zespół naukowców Zakładu Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich.

  Okazuje się, że polscy lekarze mają ponadprzeciętnie rozwiniętą umiejętność analitycznego myślenia, ale pod względem umiejętności komunikacyjnych i społecznych wypadają gorzej niż reszta społeczeństwa. "Tymczasem zawód, w którym pracują, wymaga od nich tego typu predyspozycji" - podkreśla dr Czerw.

  Badaniem objęto kilkuset lekarzy z różnych miast, pracujących w publicznych i prywatnych placówkach. Zdaniem naukowców, problem mogłoby częściowo rozwiązać zwiększenie na studiach lekarskich liczby zajęć z psychologii oraz komunikacji z pacjentem. YY

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu). Tomasz Franciszek Maruszewski (ur. 1946) – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii emocji, psychologii zarządzania oraz psychologii komunikowania.

  Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy. Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Piotr Sałustowicz (ur. 1944) - profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i w University of Applied Sciences, Bielefeld, doktor habilitowany, socjolog.

  Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu. Jacek Wasilewski – profesor socjologii, kierownik Instytutu Socjologii Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego.

  Andrzej Marian Eliasz (ur. 1941) – polski psycholog, profesor, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

  August Grabski (ur. 1971) – polski historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, członek Rady Naukowej tego instytutu, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Edward Nęcka (ur. 5 lutego 1953) – polski psycholog, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek senatu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyką inteligencji oraz uwarunkowaniami procesów twórczych. Helena Sęk (ur. 27 stycznia 1938 w Zielonej Górze) – prof. zw. dr hab. psychologii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Asertywność – w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. Hanna Hamer – polska psycholog, doktor psychologii społecznej i klinicznej, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, konsultantka I i III programu Polskiego Radia, radia TOK FM oraz radia Bis. Współpracuje z Izbą Lekarską (szkolenia) i charytatywnie - z Fundacją "MaMa" Sylwii Chutnik. Zajmuje się też popularyzacją wiedzy psychologicznej w radiu i telewizji.

  Wydawnictwo SWPS Academica: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Oprócz pozycji książkowych wydaje wydawnictwa specjalne i periodyki: Bliski Wschód, Kultura Popularna, Psychologia Jakości Życia, Acta Sueco-Polonica, Spotkania Europejskie. Mirosław Duchowski (ur. 1948) – malarz i projektant przestrzeni publicznych. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Kieruje interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, oraz Instytutem Kultury i Komunikowania SWPS. Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1990-93 był prorektorem ASP.

  Michał Iwaszkiewicz (ur. 29 sierpnia 1942 w Warszawie) – prof. dr hab., polski specjalista w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów działalności twórczej, marketingu w kulturze, polityki kulturalnej, public relations i protokołu dyplomatycznego. Twórca i rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ida (Idalia) Maria Kurcz (ur. 13 września 1930 w Łodzi) - psycholog, profesor zwyczajny doktor habilitowany. Od 1951 roku jest związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Również redaktor czasopism i podręczników. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery.

  Dodano: 06.05.2010. 06:19  


  Najnowsze