• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ponad 60 przedsiębiorstw zaprezentuje się na Targach Pracy

  20.02.2012. 21:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 60 firm, głównie z Podkarpacia, ale także z Warszawy, Krakowa, Poznania zaprezentuje swoje oferty na Podkarpackich Targach Pracy, które odbędą się w środę w Hali Podpromie w Rzeszowie. Wstęp na nie będzie bezpłatny.

  Impreza zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest skierowana głównie do studentów i absolwentów podkarpackich uczelni, ale każdy z poszukujących pracy może skorzystać z targów.

  Na imprezie zaprezentują się firmy m.in. z branży produkcyjnej, informatycznej, finansowej, turystycznej, nieruchomości oraz agencje zatrudnienia.

  Jak zaznaczyła Barbara Leśniak z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, na targach znajdą się oferty dla osób posiadających kwalifikacje i wykształcenie z różnych dziedzin. "Z uwagi na różnorodność ofert, liczymy na to, iż większość odwiedzających znajdzie interesujące propozycje zatrudnienia" - powiedziała.

  Osoby poszukujące pracy będą mogły zapoznać się z ofertą i wymaganiami potencjalnych pracodawców. Zdobędą też informacje o firmach. "Wielu pracodawców już podczas targów będzie przeprowadzać wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Odwiedzający będą też mogli zostawić swoje CV" - zauważyła Leśniak. Dodała, że warto zatem zabrać ze sobą kilka egzemplarzy CV.

  Wykaz wystawców znajduje się na stronie www.targipracy.rzeszow.pl. Tam także zainteresowani mogą poznać program targów i skorzystać z poradnika, by dowiedzieć się, jak napisać profesjonalne CV.

  Na targach będzie można także uzyskać od pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie informacje o prawach pracowniczych i obowiązkach pracodawców.

  Targi pracy organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania odbywają się po raz drugi. Uczelnia zorganizowała je w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "WSIZ: Wiedza - Staże - Informacja - Zatrudnienie".

  PAP - Nauka w Polsce

  api/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie jest największą niepubliczną uczelnią wyższą na Podkarpaciu. Targi pracy (giełdy pracy) – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników. Targi pracy najczęściej organizowane są przez urzędy pracy, akademickie biura karier lub organizacje studenckie. Andrzej Jan Kos – polski elektronik, profesor zwyczajny od 2003, doktor habilitowany inżynier, pracownik Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Katedry Elektroniki i Komunikacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Tadeusz Pomianek (ur. 1950) – polski naukowiec, wykładowca akademicki, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki (ur. 1945) – profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej Warszawie (Zakład Strategii Zarządzania w Handlu Zagranicznym, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich) i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalista w zakresie długookresowych zmian w gospodarce światowej, finansów międzynarodowych, integracji europejskiej (m.in. badacz zagadnień związanych z integracją walutową Polski w Unii Europejskiej) oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

  Krystyna Chojnicka (ur. 1951) - prof. dr hab., polska prawnik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji – uczelnia wyższa założona w 1999 roku w Warszawie zarządzana przez rektora dr inż. Zdzisława Nowakowskiego. Kształci na trzech wydziałach: Administracji i Zarządzania, Informatyki i Telekomunikacji oraz Nauk Społecznych.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu - niepaństwowa uczelnia wyższa założona w 1997 roku. Prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Uczelnia jest częścią Konsorcjum Akademickiego, które tworzy również Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku jest uczelnią niepaństwową. Powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Władze uczelni postawiły sobie za nadrzędny cel kształcenie młodego pokolenia Polaków zdolnych poprzez realizację ambitnych zamierzeń współtworzyć nowy wymiar społeczeństwa europejskiego. Uczelnia wydaje wiele pozycji skryptowych przydatnych dla studentów na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i marketingu oraz bankowości i finansów, zeszyty naukowe oraz Słupskie Studia Regionalne.

  Andrzej Głowacki – projektant, architekt wnętrz, grafik, prof. zw. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadzi III Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz, kierownik Katedry Reklamy, Grafiki i Nowych Mediów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Kongres Public Relations — spotkanie przedstawicieli branży public relations w Polsce, które odbywało się w Rzeszowie w latach 20032010. Organizatorami edycji w roku 2010 byli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Agencja RPR Group oraz Marketingowe Forum Naukowe działające przy WSIiZ. W trakcie trzydniowej konferencji corocznie prezentowano około 40 wystąpień przedstawicieli branży oraz zorganizowano sesję naukową. Podczas konferencji w roku 2009 opublikowany został list otwarty, przeciwko zrównywaniu public relations z propagandą i tym samym deprecjonowaniu public relations w debacie publicznej. Od roku 2011 zamiast Kongresu Public Relations organizowany jest Kongres Profesjonalistów Public Relations we Wrocławiu. W roku 2012 organizatorami są Uniwersytet Wrocławski, Związek Firm Public Relations oraz Newsline Sp. z o.o..

  Dariusz Rott (ur. 23 maja 1965) – polski literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab. nauk humanistycznych, prof. zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie oraz profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 62, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zezwolenia z dnia 24-07-1995 r. nr DSW 3-0145-184/2/AM/95. Jej założycielem jest "Gaudeamus" Sp. z o.o. WSEiZ. Uczelnia ma strukturę wydziałową, na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 3,5 tys. studentów.

  Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) to projekt skierowany na tworzenie cyfrowych zasobów dorobku kulturowego piśmiennictwa regionalnego. Zainicjowany został przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. 17 lipca 2007 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy obu placówek kulturalnych. Dnia 7 kwietnia następnego roku do projektu przystąpiła Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej, następnie, 3 listopada tego samego roku, Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne.

  Dodano: 20.02.2012. 21:19  


  Najnowsze