• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezentacja Raportu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN za rok 2009

  27.04.2010. 22:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy w kryzysie Polska odniosła sukces? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy otwartego seminarium, które 29 kwietnia organizuje w Warszawie Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Punktem wyjścia do dyskusji będzie raport pt. "Gospodarka Polski. Prognozy i opinie - maj 2010".

  Najnowszy raport INE PAN omówią: Cezary Wójcik, który przedstawi sytuację makroekonomiczną w 2009 roku oraz Jerzy Mycielski, który zajmie się prognozami na rok 2010.

  W dyskusji panelowej pt. "Czy w kryzysie Polska odniosła sukces" weźmie udział dyrektor INE Leszek Jasiński oraz eksperci ministerstwa finansów: Hanna Wasilewska-Trenkner, Mirosław Gronicki i Ludwik Kotecki.

  Obrady odbędą w Pałacu Staszica, w Sali Okrągłego Stołu (ul. Nowy Świat 72). KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski, krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych (m.in. tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, stopę bezrobocia, inflację) oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki. Cezary Adam Wójcik (ur. 24 grudnia 1974) - dr hab., polski ekonomista, wykładowca akademicki, od 1 maja 2013 dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw.

  Leszek Jerzy Jasiński (ur. 1952 w Lęborku) - prof. zw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Politechniki Warszawskiej. Były dyrektor INE PAN. Pracownik Centrum Europejskiego w Natolinie. Prowadzi badania nad ekonomią międzynarodową, integracją europejską, finansami i podstawami ekonomii. W 2011 roku Laureat konkursu „Książka historyczna roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego za „Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku”. Raport Ekonomiczny Prezydenta Stanów Zjednoczonych - dokument publikowany co roku w lutym przez Zespół Doradców Ekonomicznych Prezydenta USA. Zawiera on informacje dotyczące istotnych wydarzeń ekonomicznych, rodzajów aktywności gospodarczej oraz głównych celi ekonomicznych na nadchodzący rok. Raport bywa często krytykowany w kwestiach istotności zawartych w nim treści i celów.

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki.

  Sławomir Jan Szwedowski h.Korwin (ur. 1928, zm. 21 marca 2000) — prof. zw. dr hab. - polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Bogusław Fiedor (ur. 1946 r. we Wrocławiu) – polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w latach 2005-2012 rektor tejże uczelni, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Jan Karol Dziewulski (ur. 11 stycznia 1928, Warszawa - zm. 22 listopada 2010, Warszawa) - polski ekonomista i historyk myśli ekonomicznej, profesor i były kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Studia ekonomiczne odbył w SGH/SGPiS w Warszawie, gdzie w 1952 uzyskał magisterium. W 1968 r. uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie a habilitację na Uniwersytecie Warszawskim w 1978.

  Andrzej Sopoćko (ur. 2 stycznia 1948 w Łodzi) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego , Instytut Nauk Ekonomicznych PAN .

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską. Stefan Kurowski (ur. 11 marca 1923 w Wilnie, zm. 24 sierpnia 2011 w Warszawie) – polski ekonomista, działacz polityczny, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

  I liga polska w hokeju na lodzie rozegrana zostanie na przełomie 2009 i 2010 roku. Będzie to 54. sezon rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach weźmie udział 9 zespołów z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz z opolskiego. Studia Ekonomiczne – czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Czasopismo ukazuje się z przerwami od roku 1934, z różną częstotliwością: w latach 1934-1939 (6 numerów), następnie 1959-1972 (25 numerów), 1983-1990 (27 numerów), 1991-1998 (8 numerów) oraz 2003-obecnie (jako kwartalnik), publikując ekonomiczne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim.

  Jan Stankowski (ur. 1 stycznia 1934 w Poznaniu, zm. 4 września 2009 tamże) - polski fizyk, specjalista w zakresie nadprzewodnictwa oraz przemian fazowych, profesor nauk fizycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Zbigniew Hockuba (ur. 1952 w Niebylcu) - prof. nadzw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, obecnie profesor na Wydziale Zarządzania UW.W latach 1999-2005 dyrektor INE PAN. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2007-2011. W 2011 roku mianowany na stanowisko dyrektora wykonawczego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

  Halina Wasilewska-Trenkner (ur. 26 kwietnia 1942 w Warszawie) – polska urzędniczka państwowa, była minister finansów, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Wojciech Jerzy Materski (ur. 18 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski historyk, politolog, badacz najnowszej historii powszechnej i Polski, były dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesor nauk humanistycznych.

  Dodano: 27.04.2010. 22:17  


  Najnowsze