• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Tadeusiewicz o zależnościach między informatykami a psychologami

  21.06.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O tym, co mogą otrzymać informatycy od psychologów i vice versa opowiadał informatyk prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w czasie Kawiarni Naukowej w Warszawie. Zdaniem naukowca, między informatyką i psychologią można znaleźć elementy wspólne. Obie dziedziny zajmują się informacją i jej przetwarzaniem, w obu dziedzinach ważnym pojęciem jest pamięć i obie dziedziny próbują zrozumieć, czym jest inteligencja. Podczas wykładu opowiedział, jak może wyglądać współpraca między badaczami obu dziedzin.

  Tadeusiewicz zaznaczył, że dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym można udzielać pomocy psychologicznej on-line. "Człowiekowi łatwiej się otworzyć przed bezosobowym komputerem" - stwierdził. Dzięki temu z porady psychologicznej mają okazję korzystać osoby, które na rozmowę w cztery oczy nie mają odwagi. Według niego, zdalne porady są wygodne, tanie i mało krepujące, a jeśli chodzi o poufność takich połączeń, nie ma powodów do obaw, informatycznie da się ją zapewnić.

  Wykorzystanie narzędzi informatycznych może również pomagać w eksperymentach psychologicznych. "Komputer jest znakomitym obserwatorem" - zauważył badacz i wyjaśnił, że dzięki kamerom i czujnikom maszyna może wychwycić to, czego nie zauważy ludzkie oko. Poza tym, komputer może automatycznie analizować nagrania i wyłapywać te momenty, w których ludzkie zachowanie ma w sobie elementy niezwykłości.

  Również tworzona w komputerach wirtualna rzeczywistość może przydać się psychologom. Dzięki niej można stworzyć zupełnie nowe sytuacje i umieścić w nich badanego, aby zobaczyć, jak by się wtedy zachował. "To może być podstawa do wykrycia nowych form zachowań" - skomentował naukowiec.

  Dzięki nowoczesnym narzędziom można spróbować przerzucić pomost nad dziedzinami takimi jak psychologia i neurobiologia, między którymi dotychczas istniała przepaść - przekonywał prof. Tadeusiewicz. Komputery dają możliwość stworzenia bardzo uproszczonego "mózgu w probówce" i testowania różnych jego zachowań.

  Jak zauważył, dotychczas tradycyjnymi metodami badań były in vitro (na preparatach) i in vivo (na żywym organizmie). Teraz jednak coraz częściej stosuje się trzecią metodę - symulację komputerową, która pozwala zarejestrować zjawiska (np. zachodzące w mózgu) niemożliwe wcześniej do zaobserwowania.

  Nie tylko jednak psychologia może coś zyskać dzięki informatyce, ale również informatycy mogą czerpać od psychologów. Badacz z AGH stwierdził, że informatycy to twórcy narzędzi nowej cywilizacji. Systemy przez nich tworzone są niezwykle skomplikowane. "Są osobami, których psychika, zachowania, dziwactwa bardzo nas interesują" - przyznał prof. Tadeusiewicz i przypomniał, jak wielki wpływ na nasze życie mają działania informatyków.

  Zwrócił uwagę, że np. liczba osób, które oglądają w Luwrze "Monę Lisę" jest nieporównywalnie mniejsza od liczby osób, która ogląda obrazek startowy Windows. To, jak informatycy przygotowują aplikacje i systemy, ma bardzo wielkie znaczenie. "To nie jest kwestia techniczna, ale kwestia, dostosowania tworów informatycznych do preferencji użytkowników" - podkreślił naukowiec. Stwierdził, że w tym zakresie informatyków powinni wspierać psychologowie, którzy powinni ustawiać pewne drogowskazy i pomagać przezwyciężać słabości.

  Profesor przypomniał też o uzależnieniu od sieci, które wynika z nadużywania możliwości informatyki. Badacz stwierdził, że w Warszawie częstszą niż alkohol przyczyną rozwodów staje się właśnie internet. "Głębokość uzależnienia od informatyki zaczyna być niebezpiecznie duża" - ostrzegał naukowiec dodając, że z tym problemem informatycy nie dadzą sobie rady bez pomocy psychologów.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Narzędzia zębate - są to narzędzia kamienne wykonywane retuszem wnękowym można wyróżnić narzędzia zębate podłużne, pojedyncze i podwójne czyli transwersalne. Acting-out – w psychologii rodzaj zachowań, w których poprzez działanie wyrażane są bezpośrednio nieuświadomione impulsy. Dzięki temu można uniknąć uświadomienia sobie towarzyszących zwykle tym impulsom emocji. Acting-out jest jednym z mechanizmów obronnych, często prowadzącym do działań aspołecznych.

  Test psychologiczny – narzędzie badawcze w psychologii pozwalające na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawie założeń teoretycznych lub związków empirycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej. Rana kłuta (łac. Vulnus ictum s. punctatum) charakteryzuje się bardzo małą powierzchnią widoczną na skórze i poważnymi nieraz uszkodzeniami wewnętrznymi ciała. Jest ona głęboka i w jej wyniku mogą ulec uszkodzeniu narządy wewnętrzne, które mogą się skończyć późniejszymi powikłaniami (np. przebicie ścięgna może spowodować jego dożywotnią niesprawność, przebicie mięśnia może spowodować uszkodzenie żyły lub tętnicy, czego wynikiem może być wewnętrzny wylew lub krwotok, a przebicie takich narządów jak serce lub wątroba może być przyczyną śmierci).

  Cyfrowy nomada – osoba która wędruje, wymienia informacje i porozumiewa się z innymi bez poruszania się z miejsca – korzystając z takich zdobyczy techniki jak telefonia komórkowa i Internet, a także osoba, która może pracować wszędzie i z każdego miejsca, dzięki tym samym narzędziom. Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.

  Wkrętarka – elektryczne urządzenie mechaniczne służące do wkręcania i wykręcania śrub, wkrętów itp. Dzięki łatwo wymiennym końcówkom z chwytem sześciokątnym narzędzie łatwo można dostosować do różnych zakończeń wkrętów. Po wymianie narzędzia, może być także używane doraźnie np. przy pracach stolarskich do nawiercania, rozwiercenia, itp. Wnęka - sztuczne zaklęśnięcie w boku narzędzia krzemiennego. Narzędzia z wnęką są spotykane w wielu kulturach archeologicznych. Narzędzia z wnęką mogły być stosowane do obróbki drewna i kości oraz być pomocne w przymocowaniu do rękojeści.

  Kreślarz – osoba, która jest odpowiedzialna za wykonanie szkiców, schematów oraz rysunków technicznych potrzebnych do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Materiały tworzone przez kreślarza są wykonane na podstawie odpowiednich danych uzyskanych od osób związanych z budową. Wykonując swoją pracę, kreślarz może korzystać z klasycznych narzędzi kreślarskich, do których należy m.in. deska kreślarska, grafion i ołówek. Jednak osoby, które wykonują ten zawód, coraz częściej decydują się na wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania graficznego. Warunkiem wykonywania zawodu kreślarza jest ukończenie technikum lub studiów wyższych na kierunku technicznym. Osoby wykonujące tę pracę najczęściej znajdują zatrudnienie w branży budowlanej.

  Automat liniowo ograniczony (ang. linear bounded automaton) to ograniczona wersja maszyny Turinga, która podczas obliczenia na słowie wejściowym długości n może wykorzystać jedynie O(n) komórek taśmy. Innymi słowy, dostępna pamięć jest funkcją liniową od długości wejścia. Można także powiedzieć, że może ona w trakcie działania wykorzystywać tylko te komórki na taśmie, w których zapisane jest słowo wejściowe.

  Rafinacja informacji sieciowej (rafinacja sieciowa) – narzędzia pozyskiwania informacji z Sieci, które są rezultatem analizy treści zamieszczanych w Internecie. Istota rafinacji sieciowej tkwi w historycznie utrwalonym pojęciu białego wywiadu – pozyskiwania informacji, które w sposób zakamuflowany zawarte są w pozornie nieznaczącym przekazie. Rafinacja umożliwia prognozowanie zdarzeń, a nawet odczuć społecznych. Narzędzia te służą do oceny stanu i ciągłego monitorowania dynamiki zmian treści sieciowych zasobów informacyjnych, ich dogłębnej analizy w rezultacie dając kolejne instrumenty do bieżącej diagnozy obrazu badanego zjawiska społecznego. Skarbnica Wikipedii jest zbiorem zestawień (i jednocześnie linkowni), które można wykorzystać przy tworzeniu artykułów i haseł. Gdy brak Ci pomysłu na artykuł, może coś ze Skarbnicy Cię zainspiruje. Gwarantujemy, że dzięki niej najłatwiej i najszybciej znajdziesz przynajmniej jeden nienapisany artykuł, czyli zerwany link.

  Nauka pomocnicza – rodzaj dziedziny naukowej, stanowiącej samoistną całość, będący jednak uzupełnieniem wiedzy innej dziedziny. Dziedzin tych nie można jednak określić jako nadrzędna i podrzędna. Nauka korzysta z informacji gromadzonych w ramach nauki pomocniczej do wyjaśniania zjawisk objętych własnym przedmiotem badania. W przypadku pedagogiki naukami pomocniczymi jest socjologia czy psychologia. Liczne przykłady dziedzin pomocniczych posiada historia. Neuroekonomia – to dziedzina zajmująca się badaniem przyczyn oraz prognozowaniem przyszłych zachowań ludzkich w sferze szeroko pojętej ekonomii. Nauka ta wywodzi się z trzech dziedzin nauki: neurologii, psychologii i ekonomii, a jej początki można datować na rok 1990, kiedy pojawiły się możliwości techniczne wykorzystania dotychczasowych doświadczeń ekonomistów, neurologów i psychologów w badaniu jednego wspólnego celu.

  Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Można ją porównać do wielkiego monitora, który reaguje na dotyk. W zależności od technologii, w której tablica została wykonana, można używać specjalnego pióra, każdego innego przedmiotu lub dłoni. Osoba korzystająca z tablicy może za jej pomocą obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Interaktywna tablica zazwyczaj dysponuje też własnym specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwia przygotowanie zasobów do wykorzystania podczas wykładu, lekcji czy prezentacji.

  Dodano: 21.06.2011. 00:47  


  Najnowsze