• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Tomasz Zaleśkiewicz sekretarzem IAREP

  24.09.2010. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Tomasz Zaleśkiewicz został sekretarzem International Association for Research in Economic Psychology (IAREP). Jest to największa na świecie organizacja naukowa zrzeszająca badaczy zajmujących się psychologią ekonomiczną.

  "Członkostwo w International Association for Research in Economic Psychology daje ogromne możliwości kontaktów z naukowcami z całego świata, którzy prowadzą badania z zakresu psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej" - wyjaśnia prof. Zaleśkiewicz.

  Dodaje, że spotkania członków IAREP odbywają się podczas corocznych konferencji, które są okazją m.in. do zaprezentowania wyników najnowszych badań oraz uczestnictwa w wykładach plenarnych prowadzonych przez najwybitniejszych psychologów i ekonomistów. "IAREP wspiera również finansowo organizację seminariów i sympozjów na temat psychologii zachowań ekonomicznych" - uzupełnia profesor.

  Prof. Tomasz Zaleśkiewicz jest kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz założycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, które działa przy uczelni.

  W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych. Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych, kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych m.in. w prestiżowych pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w amerykańskich podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej.

  Jest laureatem kilku nagród i stypendiów naukowych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika "Polityka". Swoją wiedzę naukową na temat psychologii biznesu wykorzystuje także w praktyce - jest właścicielem firmy doradczej Psychonomia.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Tomasz Franciszek Maruszewski (ur. 1946) – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie), doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii emocji, psychologii zarządzania oraz psychologii komunikowania. Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu).

  Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy. Piotr Szulkin (ur. 26 kwietnia 1950) w Gdańsku – reżyser scenarzysta, plastyk, autor książek. Wykładowca (prof. dr hab) Szkoły Filmowej w Łodzi. Syn profesora fizyki Pawła Szulkina i Marii Szulkin. Żonaty od 1974 roku z dr psychologii Renatą Karwowską-Szulkin, wieloletnią prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Jan Gołębiowski (ur. 10 czerwca 1976) - psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii na temat profilowania kryminalnego. Ida (Idalia) Maria Kurcz (ur. 13 września 1930 w Łodzi) - psycholog, profesor zwyczajny doktor habilitowany. Od 1951 roku jest związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Również redaktor czasopism i podręczników. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery.

  Helena Sęk (ur. 27 stycznia 1938 w Zielonej Górze) – prof. zw. dr hab. psychologii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych, ale prowadzi także badania własne uwzględniające problemy specyficzne dla danej dziedziny zastosowań. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych, są: psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia kliniczna.

  Maciej Mrozowski (ur. 1950 w Łodzi) – prawnik, medioznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki w Instytucie Dziennikarstwa UW i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej gdzie jest kierownikiem Katedry Komunikowania i Mediów. Mrozowski jest częstym komentatorem wydarzeń medialnych – szczególnie debat politycznych, nowych trendów w przemyśle rozrywkowym.

  Ewa Czerniawska dr hab., prof. UW (ur. 18 lipca 1955) - Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie psychologii uczenia się i pamięci (gł. strategie pamięciowe, metapoznanie, usprawnianie pamięci, różnice indywidualne). Wykładowca akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, tłumacz z języka francuskiego i angielskiego. Członek European Association for Research on Learning and Instruction. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi za granicą: Universita di Padova, Potsdam Universitat, University of Newcastle.

  Andrzej Łukasik – polski psycholog ewolucyjny. Profesor psychologii w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Napisał książkę "Ewolucyjna psychologia umysłu", w której podjął problem ewolucji różnych aspektów umysłu, integrując wiedzę z zakresu rozmaitych dyscyplin naukowych: psychologii, neurobiologii, genetyki oraz endokrynologii. American Psychologist – recenzowane czasopismo naukowe zawierające dokumenty archiwalne i artykuły dotyczące bieżących tematów w psychologii, psychologii jako nauki i praktyki oraz jej wkładu w politykę publiczną. Zostało założone w 1946 roku i jest oficjalnym czasopismem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Pedologia (gr.), nauka o dziecku; wyodrębniła się i rozwinęła w pierwszej ćwierci XX w., obejmując swym zakresem całość problematyki związanej z rozwojem psychicznym i fizycznym dziecka, a także zastosowaniem tej wiedzy do zagadnień wychowania i nauczania; jej powstanie wiązało się ze wzrostem zainteresowania na przełomie XIX i XX w. sytuacją społeczną dziecka i jego prawami oraz rozwojem badań eksperymentalnych w dziedzinie psychologii rozwojowej; upatrując podstawę wszelkiej działalności wychowawczej w psychologii jednostki. Pedologia wywarła znaczny wpływ na koncepcje pedagogiczne tego okresu (naturalizm pedagogiczny, pajdocentryzm) oraz przyczyniła się do wykorzystania zdobyczy eksperymentalnej psychologii dziecka i pediatrii w instytucjach oświatowo - wychowawczych: żłobek, przedszkole, szkoła. Tytus Sosnowski (ur. 12 czerwca 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się psychofizjologią, biologicznym podejściem w psychologii i metodologią badań psychologicznych.

  Neuroekonomia – to dziedzina zajmująca się badaniem przyczyn oraz prognozowaniem przyszłych zachowań ludzkich w sferze szeroko pojętej ekonomii. Nauka ta wywodzi się z trzech dziedzin nauki: neurologii, psychologii i ekonomii, a jej początki można datować na rok 1990, kiedy pojawiły się możliwości techniczne wykorzystania dotychczasowych doświadczeń ekonomistów, neurologów i psychologów w badaniu jednego wspólnego celu. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) – istniejące od 1997 r. polskie stowarzyszenie, którego misją jest integracja środowiska studentów psychologii i psychologów, upowszechnianie wiedzy psychologicznej oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa.

  Dodano: 24.09.2010. 07:47  


  Najnowsze