• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt Klinika penitencjarna - praktyki studentów w areszcie

  23.02.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej rozpoczynają praktyki w areszcie śledczym w Olsztynie. W ramach programu "Klinika penitencjarna" będą przyglądać się metodom pracy resocjalizacyjnej z osobami ze środowisk patologicznych. 

  Umowę dotyczącą realizacji programu podpisali w środę rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Józef Górniewicz i dyrektor aresztu śledczego w Olsztynie Marek Kulwicki. Praktyki ruszają już od wiosennego semestru.

  Jak powiedziała PAP oficer prasowy aresztu Marta Klimas, 60 studentów drugiego roku, którzy rozpoczną praktyki w oddziale zewnętrznym aresztu śledczego, będą mieli szansę zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłej pracy.

  Będą obserwować, w jaki sposób wychowawcy prowadzą z osadzonymi pracę resocjalizacyjną, poznają zasady wydawania przez komisję penitencjarną przepustek dla osadzonych. Będą mogli także dowiedzieć się, na jakich zasadach sądy penitencjarne wydają decyzje o warunkowym przedterminowym zwolnieniu czy przerwach w odbywaniu kary, jak rozpatrują skargi osadzonych na warunki w aresztach czy na pracę funkcjonariuszy służby więziennej.

  Według Klimas to pierwszy taki projekt w Polsce. Chodzi o to, by studenci w miarę szybko poznali realia pracy w aresztach śledczych.

  Na oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w Olsztynie przebywa 340 osadzonych. Mają oni możliwość krótkotrwałego przebywania poza aresztem, ponieważ są to osoby, które odbyły już większość kary i przygotowują się do wyjścia na wolność. Jedną z form resocjalizacji jest praca. Skazani jako wolontariusze pracują przy remontach w szkołach, przy porządkowaniu miasta czy w schronisku dla zwierząt.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ itm/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zakład Karny w Wojkowicach – jednostka typu otwartego, półotwartego, zamkniętego oraz oddział aresztu śledczego dla mężczyzn w Wojkowicach. Od roku 2009 największa jednostka penitencjarna w województwie śląskim. Józef Henryk Górniewicz (ur. 8 stycznia 1956 r. w Tucholi) - prof. dr hab., drugi rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2012). Autor ponad 200 prac naukowych z dziedziny pedagogiki. Kara aresztu wojskowego – obecnie jedna z kar kryminalnych stosowana wyłącznie wobec żołnierzy. Skazany odbywa ją w przeznaczonym do tego zakładzie karnym, w jej trakcie podlega on także szkoleniu wojskowemu. Do kary aresztu wojskowego stosuje się odpowiednio przepisy o karze pozbawienia wolności.

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów). Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WMiI, mat-inf) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia na kierunkach:

  Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym prowadzone są studia na dwóch kierunkach: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WH, human) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

  Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WNT) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WNS) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia na kierunkach:

  Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujacy studia na kierunkach:

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WPiA) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

  Dodano: 23.02.2012. 00:19  


  Najnowsze