• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Języka Polskiego: podręczniki do nauki zawodu często niezrozumiałe

  22.07.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podręczniki do kształcenia zawodowego są często za trudne i pisane w sposób niekomunikatywny, dlatego uczniowie mogą mieć problemy z ich zrozumieniem - wynika z badań przeprowadzonych przez Radę Języka Polskiego. Językoznawcy przeanalizowali 70 polskich podręczników, z których uczniowie mają się przyuczać do zawodu.

  Zastrzeżenia językoznawców budził sposób przekazywania treści merytorycznych w podręcznikach. "Podręczniki te są z reguły za trudne dla uczniów, pisane tak, że czytelnicy nie mogą w pełni przyswoić treści w nich zawartych" - uznali członkowie Rady.

  Zdania używane w podręcznikach są trudne do zrozumienia - bywają bardzo rozbudowane, wielokrotnie złożone lub pełne wyrazów długich, specjalistycznych lub obcego pochodzenia - ocenili eksperci. A to - jak zaznaczyli - jest związane z większą trudnością odbioru takich tekstów.

  "Zastrzeżenia budzi również sposób podawania treści w wielu podręcznikach - piszą w podsumowaniu badań lingwiści z Rady Języka Polskiego. - Przeważa struktura monologowa, narracyjna: autorzy skupiają się na rzeczowym przekazywaniu wiedzy w stylu odpersonalizowanym. () Z zasady brakuje elementów dialogu z uczniem lub choćby markowania takiego dialogu. Często brakuje wstępu do podręcznika, a zdarza się i tak, że wstęp ten kierowany jest de facto do nauczyciela, a nie do ucznia."

  Językoznawcy zaznaczają, że na sposób pisania większości podręczników do kształcenia zawodowego negatywny wpływ ma to, że ich autorami są "kompetentni znawcy dyscypliny specjalistycznej, niezorientowani lub słabo zorientowani w zasadach dydaktyki i nieznający poziomu rozwoju intelektualnego oraz językowego młodych odbiorców." Badacze z Rady Języka Polskiego sugerują, że należy ten stan rzeczy zmienić, aby podręczniki spełniały swoje zadania.

  Językoznawcy zwracają też uwagę na to, jak do podręczników podchodzą ich właściwi odbiorcy: "Młodzież ma krytyczny i raczej niechętny stosunek do podręczników; swój niechętny stosunek uczniowie uzasadniają zbyt zawiłym, trudnym językiem przekazu wiadomości, encyklopedycznych ujęciem treści oraz nieprzystawalnością do potrzeb praktyki zawodowej. Zdaniem uczniów podręczniki do przedmiotów zawodowych są kompendium wiedzy dla fachowców, zbyt dużo w nich teorii, a zbyt mało odwołań do działań praktycznych".

  "Należy pamiętać o tym, że celem podręcznika jest nie tylko podawanie, lecz również porządkowanie wiedzy, a także np. kształcenie umiejętności myślenia problemowego i uogólniającego oraz rozwijanie języka uczniów. Oznacza to, że podręcznik powinien być rzetelny merytorycznie, ale także napisany w sposób zrozumiały, odpowiedni do możliwości intelektualnych ucznia oraz wzorowy pod względem językowym" - przypomina o zadaniach dobrego podręcznika Rada Języka Polskiego. Zdaniem językoznawców, wiele podręczników nie spełnia takich zadań. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Skrypt naukowy – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej. Barbara Bartnicka (ur. 1927, zm. 2011) - polska językoznawczyni, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo polonistyczne. Była autorką wielu podręczników języka polskiego dla obcokrajowców i podręcznika szkolnego. Opracowała dwa tomy słownika języka Stefana Żeromskiego (z 14). e-podręczniki do kształcenia ogólnego – komponent rządowego programu "rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”.

  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawiewydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin. Historia powszechna średniowieczna – podręcznik dla nauczycieli, pełniący także funkcję podręcznika akademickiego, do historii powszechnej średniowiecza autorstwa prof. dr. hab. Benedykta Zientary.

  Antoni Kiszewski (ur. 10 czerwca 1810 w Pile, zm. ok. 1887) – polski pedagog, autor podręczników do nauki języka polskiego, propagator jedwabnictwa. Autor między innymi: Nauka polskiego czytania i pisania na kl. I (1845), Czterdzieści tablic ściennych do pisania i czytania dla szkół elementarnych polskich (1846), Nauka o świecie – podręcznik do nauki języka polskiego na kl. II (1847), Czytelnia, czyli zbiór rozmaitych powieści, podań, klecht, legend, opisów geograficznych, wspomnień historycznych, zadań i myśli, fraszek i dowcipów itp. ku nauce, zbudowaniu i rozrywce (1866), Wzory poezji polskiej (1876). New Concept English - komplet podręczników do nauki języka angielskiego dla cudzoziemców autorstwa Louisa G. Alexandra wydany w roku 1967 przez wydawnictwo Longman. Obejmował zbiór czterech podręczników do nauki języka będących zintegrowanym kursem na wszystkich poziomach zaawansowania. Był przełomowym momentem w dydaktyce języków obcych dla cudzoziemców. W Polsce ukazał się wydany wspólnie przez Longmana i Państwowe Wydawnictwo Naukowe i był pierwszym podręcznikiem zagranicznym powszechnie dostępnym w Polsce. Tom czwarty został ocenzurowany; wycięto tekst G. Orwella.

  Podręcznik szkolny – książka przeznaczona dla ucznia, w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów. Podręcznik (potocznie: podstawka) oznacza w grach fabularnych zawarty w formie kilkusetstronicowej książki, zazwyczaj bogato ilustrowanej system. Oprócz systemu w podręczniku można znaleźć fragmenty prozy opartej na danym systemie, porady dla graczy i Mistrzów Gry, przykładowe scenariusze. Twórcy komercyjnych podręczników cyklicznie lub nieregularnie tworzą także do nich dodatki, zawierające szersze opisy świata, typy czy rasy postaci itp.

  Emilio Veratti (ur. 24 marca 1872 w Varese, zm. 24 lutego 1967 tamże) – włoski lekarz histopatolog. Autor podręcznika patologii ogólnej, podręcznika mikrobiologii i około 70 prac naukowych.

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. J. (GWO) – jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw edukacyjnych w Polsce, wydające podręczniki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do matematyki, języka polskiego, historii, fizyki, biologii i plastyki.

  Przypisy – wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu. Zwykle nie umieszcza się ich w podręcznikach akademickich. Migrena to powtarzający się, silny ból głowy. Historia badań migreny jest opisana w wielu podręcznikach. Samuel Auguste Tissot (1728–1797) opublikował książkę Traité des Nerfs et de leurs Maladies, jeden z podstawowych podręczników neurologii swojej epoki, w którym opisał migrenę, następnie L. Thomas opublikował w 1887 La Migrene. Książki te stanowiły podsumowanie wiedzy do wieku XIX Wiek XIX był wiekiem rozwoju badań neurologicznych i wiedzy o migrenie. W monumentalnej książce o różnych aspektach bólów głowy (1026 stron) Isler i Rose przedstawili wstępny rozdział dotyczący historii badań migreny do roku 1999.

  Dodano: 22.07.2010. 02:18  


  Najnowsze