• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rośnie spożycie alkoholu wśród nastolatków, ale nie wszędzie

  06.10.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych, międzynarodowych badań pokazują, że w krajach zachodnich mniej nastolatków upija się alkoholem w porównaniu z rówieśnikami w Europie Wschodniej. Naukowcy odkryli również mniej różnic pod względem kulturowym i płciowym, zwłaszcza w kontekście zwiększonego zainteresowania marketingiem alkoholu w ciągu ostatnich 10 lat. Raport został opublikowany w Internecie dnia 4 października przed lutowym, drukowanym wydaniem czasopisma Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

  To nie tajemnica, że spożycie alkoholu zwiększa zagrożenie urazami, chorobami, a nawet śmiercią na świecie. W szczególności zagrożone są nastolatki i młode osoby dorosłe. "Konkretnie stan upojenia alkoholowego powiązano z rozmaitymi, negatywnymi konsekwencjami i problemami zdrowotnymi, takimi jak urazy z następstwami śmiertelnymi i bez nich, krótka utrata przytomności, próby samobójcze, nieplanowana ciąża, choroby przenoszone drogą płciową, niepowodzenie w nauce i przemoc" - napisali autorzy artykułu. "Sprawna polityka ochrony zdrowia publicznego w związku z upijaniem się alkoholem przez nastolatki wymaga opartych na dowodach informacji na temat zmiany tego zachowania w czasie."

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem dr Emmanuela Kuntsche z Addiction Info Switzerland przy Instytucie Badawczym w Lozannie, przeanalizowali dane ponad 77.500 nastolatków (w wieku 15 lat: 51,5% dziewcząt i 49,5% chłopców) z 16 zachodnich i 7 wschodnich krajów europejskich, aby zbadać problem pijaństwa wśród tej grupy wiekowej. Zespół ocenił i prześledził częstotliwość w czasie upijania się alkoholem przez nastolatki według krajów i płci na podstawie danych zgromadzonych w latach 1997-1998 i 2005-2006. Na podstawie ich obserwacji średnia liczba stanów upojenia alkoholowego 15-latka wyniosła 2 lub 3.

  Średnia częstotliwość stanów upojenia alkoholowego we wszystkich 7 krajach Europy Wschodniej wzrosła w ciągu dekady o niemal 40%. Wzrost odnotowano zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt, niemniej był on bardziej stały wśród dziewcząt - stwierdzili naukowcy. Częstotliwość, która wykazała średni spadek rzędu 25%, zmalała w 13 z 16 krajów zachodnich. Największy spadek odnotowano w Ameryce Północnej, Irlandii, USA, Wlk. Brytanii i w krajach skandynawskich.

  Do podsycenia trendu pijaństwa mogła przyczynić się działalność marketingowa, niemniej zmiany w warunkach społeczno-ekonomicznych również mogły odegrać rolę w zmianie częstotliwości upijania się nastolatków w Europie Wschodniej.

  "Wraz z otwarciem granic i rynków w gospodarkach kierowanych poprzednio centralnie, kraje Europy Wschodniej były w coraz większym stopniu konfrontowane ze współczesnymi, globalnymi strategiami marketingu alkoholu, których celem są przede wszystkim młodzi ludzie" - napisali autorzy.

  "Podczas gdy spożycie alkoholu mogło jawić się nastolatkom z Europy Wschodniej jako część nowego i atrakcyjnego stylu życia, w tym samym okresie alkohol i upijanie się mogły utracić na atrakcyjności w grupie niegdyś wysokiego spożycia, tj. głównie wśród chłopców z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

  "W tych rejonach wszechobecność marketingu alkoholu mogła nasycić rynek, zwiększając prawdopodobieństwo, że nastolatki uznają panujące sposoby spożycia alkoholu jako konformistyczne i tradycyjne, a nie innowacyjne."

  Naukowcy sugerują, że kraje Europy Wschodniej powinny skupić się na wdrażaniu polityki i działań profilaktycznych, np. limitów w zakresie reklam i działań promocyjnych, aby walczyć z upijaniem się nastolatków. Tymczasem kraje zachodnie powinny promować bezalkoholowe formy spędzania wolnego czasu, aby obniżyć spożycie alkoholu.

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Szwajcarii, USA i Węgier.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Standardowa dawka alkoholu, standardowa porcja alkoholu, standardowa jednostka alkoholu (SJA) – 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu). Areometr Trallesa – areometr, zwany alkoholomierzem, który podaje zawartość alkoholu w stopniach Trallesa (°Tr), czyli procentach objętościowych (cm³/100 cm³). W alkoholu absolutnym o gęstości d20/4=0,7895 g/cm areometr pokazuje 100 °Tr, w wodzie 0 °Tr. Określenie procentowej zawartości alkoholu jest też możliwe przy pomocy areometru uniwersalnego (wyskalowanego w jednostkach gęstości), niemniej wymaga wykonania dodatkowych obliczeń lub skorzystania z tabel ujmujących zależność gęstości w funkcji zawartości alkoholu.

  Powieść młodzieżowa – powieść, w której na plan pierwszy wysunięto problemy nastolatków. Fabuła rozgrywa się w świecie młodzieżowym: w szkole, na podwórku, w domu. Stylistyka tej powieści także często nawiązuje do gwary młodzieżowej. Zazwyczaj porusza problemy moralne, wybory, które odczuwa młody człowiek wkraczając w dorosłość. Z reguły nacechowana jest dydaktyzmem i podsuwa gotowe rozwiązania. Z racji odmienności specyfiki płci, zwykło się odróżniać literaturę dla chłopców i dziewcząt. Głód alkoholowy – stan organizmu charakteryzujący się zarówno wzmożoną jak i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu. Z głodem alkoholowym wiąże się narastające napięcie, niepokój, rozdrażnienie. Nie ma określonych czynników, które wywołują głód alkoholowy. Może on wystąpić zarówno w miejscach, sytuacjach czy okolicznościach kojarzonych z alkoholem, jak również po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu. Jest jednym z głównych czynników wywołujących nawrót choroby alkoholowej.

  Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,co pozwala określić zawartość alkoholu we krwi. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis. Popularna nazwa potoczna to alkomat. Piwo bezalkoholowe – rodzaj piwa z niską lub zerową zawartością alkoholu. Aby piwo zostało uznane za bezalkoholowe, zawartość alkoholu nie może przekroczyć 0,5% całkowitej objętości.

  Denaturat (spirytus skażony) – handlowa nazwa alkoholu etylowego (zwykle ok. 92%) skażonego substancjami mającymi uniemożliwić jego spożycie. Grupy Rodzinne Al-Anon/Alateen (Ang. Al-Anon Family Group) (Al-Anon - od pierwszych sylab Alcoholics Anonymous; Alateen - ang. teen nastolatek) - pracujące w oparciu o 12 Stopni grupy samopomocowe skupiające krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach Al-Anon /mityngach/ członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem działania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją czy instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W Al-Anon nie ma żadnych składek członkowskich. Przynależność i uczestnictwo jest w pełni dobrowolne. Grupy Alateen nie stanowią samodzielnej wspólnoty i są częścią Al-Anon. Alateen jest wspólnotą młodych ludzi, których życie aktualnie, lub w przeszłości upływało, w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu. W spotkaniu /mityng/ uczestniczy, albo czuwa obok dorosły uczestnik Al-Anon.

  Radio Luxembourg – nazwa potoczna "LUXY" – w latach 60.-80. XX wieku kultowa stacja radiowa, nadająca muzykę młodzieżową i lansująca modę muzyczną wśród nastolatków Europy Zachodniej i Centralnej, w tym Polski.

  Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

  Biokominek – forma kominka opalanego płynnym lub żelowym paliwem na bazie alkoholu. Paliwo na bazie alkoholu (przeważnie etylowego) spala się nie wytwarzając dymu, ani zapachu. W odróżnieniu od tradycyjnego kominka, w biokominku po wypaleniu miarki płynu lub żelu w palenisku nie pozostaje popiół. Główną cechą biokominków, wynikającą ze stosowania bezdymnego paliwa na bazie alkoholu jest to, że nie wymagają one instalacji kominowej. Ciepło powstałe w procesie spalania nie wydostaje się przez komin, lecz pozostaje w pomieszczeniu. Brak instalacji kominowej to również cecha umożliwiająca łatwe przemieszczanie biokominka.

  Dodano: 06.10.2010. 18:26  


  Najnowsze