• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszają bezpłatne zajęcia dla młodych pasjonatów ekonomii

  09.02.2011. 00:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy doczekamy się jednej światowej waluty? Jak być sprytnym w finansach? Skąd się biorą pieniądze? - tego dowiedzą się młodzi pasjonaci ekonomii, dla których po raz kolejny przygotowano zajęcia w Akademii Młodego Ekonomisty i Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Organizatorem zajęć jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  Akademia Młodego Ekonomisty - działająca przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - to program edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z Warszawy i Katowic. Każdy semestr AME to sześć 1,5-godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej.

  "Na najbliższy semestr zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu globalizacji gospodarki, finansów przedsiębiorcy, zarządzania w kryzysie, nowych trendów w marketingu i efektywnego zarządzania czasem własnym. Punktem kulminacyjnym semestru AME będzie spotkaniem z praktykiem biznesu, na które zwykle zapraszamy osobę z grona znanych polskich przedsiębiorców i ludzi sukcesu" - wyjaśnia dyrektor Fundacji Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Marcin Dąbrowski.

  Zajęcia na AME mają charakter interaktywny - są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Wykłady prowadzą wykładowcy akademiccy, a w realizacji warsztatów pomagają studenci kierunków ekonomicznych. Każdy student Akademii otrzymuje indeks, do którego zbiera pieczątki potwierdzające obecność na zajęciach. Obecność na 4 z 6 spotkań uprawnia do otrzymania dyplomu ukończenia AME. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody dla najlepszego studenta.

  Jednak z zajęć Akademii mogą skorzystać nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Dla nich przygotowano edukacyjne zajęcia, które poprowadzą specjaliści z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii.

  "Z rodzicami rozmawiamy między innymi o roli i znaczeniu kieszonkowego, metodach wspierania dziecka w nauce i samorozwoju, kreatywnych metodach rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, nauczaniu wartości i kształtowaniu w dziecku postaw prospołecznych" - informuje Dąbrowski.

  Zapisy na kolejny semestr zajęć przeprowadzi również Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD), który działa już w Warszawie, Katowicach, Białymstoku i Bełchatowie. Po raz pierwszy o indeks studenta EUD starać się też będą mogli uczniowie z Poznania, gdzie rusza inauguracyjny semestr zajęć.

  "Uruchomienie zajęć w Poznaniu to ważny krok w rozwoju projektu EUD. Mam nadzieję, iż z pomocą kolejnych partnerów oraz wsparciu Narodowego Banku Polskiego takie zajęcia będziemy mogli oferować uczniom klas 5 i 6 szkoły podstawowej z wielu kolejnych miast" - mówi Marcin Dąbrowski.

  Semestr zajęć EUD obejmuje sześć spotkań trwających 2 godziny lekcyjne. Wykłady, prowadzone przez nauczycieli akademickich, mają zaznajomić słuchaczy z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. Odgrywając rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, młodzi studenci uczą się pracować w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.

  Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu. Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość.

  EUD funkcjonujące przy SGH w Warszawie do rozdania ma 160 indeksów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Poznaniu przyjmą na studia 120 małych studentów, zaś Uniwersytet w Białymstoku i ośrodek EUD w Bełchatowie - 100.

  Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków AME, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.gimversity.pl. Te dotyczące EUD można znaleźć na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

  Zapisy na zajęcia zarówno AME i EUD rozpoczną się 10 lutego o godz. 15 i są bezpłatne.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

  Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to:

  Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.

  Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.

  Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Dodano: 09.02.2011. 00:05  


  Najnowsze