• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszają zapisy na Olimpiadę Przedsiębiorczości

  28.09.2010. 14:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 1 października uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą się zapisywać do VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Na zwycięzców czekają indeksy uczelni ekonomicznych. Najlepsi zawodnicy mogą też liczyć na stypendia oraz nagrody rzeczowe i finansowe. Zapisy potrwają do 31 października.

  Program Olimpiady obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, psychologii i praktyki biznesowej, a hasło przewodnie VI edycji brzmi: "Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia". Celem jest promocja przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Olimpiada składa się z kilku etapów: szkolnego, dwóch okręgowych i dwóch centralnych.

  Współorganizujące Olimpiadę uczelnie ekonomiczne - SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, przewidziały znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów. Najlepsi zawodnicy otrzymają ponadto stypendia oraz nagrody finansowe, a także nagrody rzeczowe: sprzęt komputerowy i elektroniczny. Wszyscy zakwalifikowani do etapu okręgowego uzyskają uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym na temat rozwijania działalności biznesowej.

  Uhonorowani zostaną także nauczyciele i szkoły. Opiekunowie laureatów otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, z których będą się wywodzić zwycięzcy, zostaną wyróżnione zestawami publikacji przygotowujących do kolejnych edycji zawodów. Nagroda specjalna Olimpiady - tablica interaktywna do prowadzenia multimedialnych zajęć - zostanie rozlosowana wśród szkół zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, a wszystkie te szkoły otrzymają licencję na system antyplagiatowy.

  Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Skarbu Państwa.

  Program Olimpiady i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.olimpiada.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów. Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z:

  Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

  Dodano: 28.09.2010. 14:48  


  Najnowsze