• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszają zapisy na zajęcia dla najmłodszych ekonomistów

  04.09.2010. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści kilku miast Polski mogą wziąć udział w zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) lub Akademii Młodego Ekonomisty (AME). Zapisy na obydwa rodzaje warsztatów rozpoczynają się 6 września o godz. 15.

  Organizatorem zajęć jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  Jak informuje dyrektor Fundacji Marcin Dąbrowski, będzie to już szósta edycja EUD w Warszawie i trzeci semestr zajęć Uniwersytetu w Katowicach, Białymstoku i Bełchatowie. W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, których ciekawi i interesuje świat ekonomii i biznesu.

  W semestrze czeka ich sześć spotkań - wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom ekonomicznym. Podczas zajęć EUD będą mogli się dowiedzieć m.in. po co płacimy podatki, czy warto powierzać pieniądze bankom, jak efektywnie zarządzać własnym czasem, na czym polega marketing w Internecie i po co i jak działa giełda.

  "W świat ekonomii uczniów wprowadzą wykładowcy akademiccy, jak również praktycy biznesu" - relacjonuje przedstawiciel Fundacji. W czasie wolnym od zajęć, na stronie portalu EUD będą organizowane konkursy edukacyjne dla młodych żaków.

  Każdy student Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymuje indeks, do którego zbiera stempelki. Cztery stemple uprawniają uczestnika spotkań do otrzymania dyplomu ukończenia EUD. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody dla najlepszego studenta danego ośrodka.

  Wzorem poprzednich edycji, wraz z zajęciami dla dzieci rusza cykl wykładów dla rodziców i opiekunów studentów EUD. Wykłady z zakresu wychowania, edukacji finansowej dzieci i młodzieży są prowadzone przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i dydaktyki nauczania.

  Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

  Lokalnymi partnerami Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku i Miasto Bełchatów.

  Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.

  Siostrzanym programem EUD jest Akademia Młodego Ekonomisty (AME), czyli program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów. Z tej formy zajęć ekonomicznych uczniowie mogą skorzystać już po raz 5 w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Po raz pierwszy zajęcia ekonomiczne dla gimnazjalistów zrealizuje Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

  "Cieszymy się, że programem edukacji ekonomicznej będziemy mogli objąć młodzież gimnazjalną z Katowic. Stało się to możliwe dzięki entuzjazmowi i dużemu zaangażowaniu władz katowickiej uczelni" - zaznacza Marcin Dąbrowski.

  Semestr zajęć AME obejmuje 6 spotkań trwających dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny - są połączeniem wykładu, dyskusji w formie seminaryjnej i prac warsztatowych.

  Jak wyjaśnia Dąbrowski, wykłady mają zaznajomić słuchaczy z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi młodzież spotyka się na co dzień. Z kolei warsztaty służą rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, planowania oraz przekładania zdobytej wiedzy na praktykę.

  Podobnie jak w przypadku EUD, słuchacze Akademii korzystają z indeksu, do którego zbierają stemple potwierdzające udział w zajęciach. Na ich podstawie otrzymują dyplom ukończenia zajęć. Najlepsi studenci AME będą wyłonieni za pomocą testu wiedzy.

  Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie: www.gimversity.pl.

  PAP - Nauka w Polsce, EKR

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to: Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów. Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.

  Lekcje religii w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy religijnej. Treść i sposób prowadzenia zajęć oraz stopień ich obowiązkowości zależą od systemu edukacyjnego w danym kraju. Plan lekcji (zwany również planem zajęć, rozkładem zajęć lub podziałem godzin) – odmiana harmonogramu, odnosząca się do zajęć szkolnych, który stanowi tablice następujących skoordynowanych ze sobą elementów:

  Uniwersytet Dzieci - Fundacja non-profit powstała w 2007 roku w Krakowie, gdzie mieści się też główna siedziba. Ponadto istnieją trzy oddziały fundacji: w Olsztynie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Uniwersytet Dzieci jest pierwszym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Zajęcia w formie warsztatów i wykładów prowadzone są dla dzieci w wieku 6-14 lat. Liczba studentów szacowana jest na około 6000 osób. Uniwersytet Dzieci prowadzi współpracę z naukowcami m.in. z takich ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska. IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem.

  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe).

  Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały).

  Zajączkowski (forma żeńska: Zajączkowska; liczba mnoga: Zajączkowscy) – polskie nazwisko, pochodzące od nazw miejscowości: Zajączkowice i Zajączków. Ćwiczenia przygotowawcze – forma ćwiczeń, w których głównym podmiotem szkolenia jest kadra. Organizowane są w celu utrwalenia i pogłębienia indywidualnej wiedzy i umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach. Treścią ćwiczeń przygotowawczych, które mogą przybierać różne formy, jest profesjonalne przygotowanie kadry w zakresie rozwiązywania problemów strategicznych, operacyjnych i taktycznych w procesie planowania i dowodzenia w różnych sytuacjach pola walki (misji) oraz doskonalenie umiejętności organizacyjno-szkoleniowych i metodycznych. Ćwiczenia przygotowawcze poprzedzane są zajęciami przygotowawczymi w formie wykładów, seminariów, zajęć zbiorowych i podróży historyczno-geograficznych. W ramach ćwiczeń przygotowawczych do realizacji zadań szkoleniowych z praktycznym działaniem wojsk (pododdziałów), w okresie bezpośrednio poprzedzającym to zamierzenie, mogą być przeprowadzane ćwiczenia epizodyczne.

  Dodano: 04.09.2010. 14:33  


  Najnowsze