• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie z prof. Kołodką i światem na wyciągnięcie myśli

  18.10.2010. 01:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodką odbędzie się 20 października w Warszawie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tematem debaty będzie najnowsza książka profesora "Świat na wyciągnięcie myśli", która właśnie się ukazała nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka.

  Kryzys finansowy, migracje ludności, problemy z euro, ocieplanie się klimatu, wzrost potęgi Chin, narodziny nowego globalnego ładu, zahamowanie wzrostu gospodarczego, problemy patologii społecznych, nowe, konkurujące ze sobą wizje przyszłości - to główne wątki publikacji. Książka kontynuuje i rozwija niektóre wątki zawarte w wydanej dwa i pół roku temu innej pracy profesora pt. "Wędrujący świat".

  Spotkanie z prof. Kołodką - ekspertem w dziedzinie ekonomii i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, intelektualistą i politykiem, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Kultury i Sztuki rozpocznie się o godz. 16.00.

  Wprowadzenie do debaty wygłoszą profesorowie: Paweł Kozłowski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Ryszard Michalski z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

  Dyskusja będzie rejestrowana elektronicznie i opublikowana. Zapisy stenograficzne zostaną zamieszczone na stronie: www.pte.pl/czwartki

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urszula Płowiec (ur. 2 stycznia 1933 w Chełmie, zm. 7 grudnia 2011 w Warszawie) – polska ekonomistka, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, wykładowca Akademii Finansów w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1995–2005 członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Anna Olejniczuk-Merta – polska ekonomistka, profesor tytularny w Katedrze Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

  Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Atlas Sztuki Ludowej i Folkloru w Polsce – książka autorstwa Mariana Pokropka wydana w 1978 roku nakładem Wydawnictwa Arkady. Publikacja ta porządkuje wiedzę o dawnej kulturze ludowej w Polsce i jej współczesnym rozwoju; kataloguje najważniejsze zachowane zabytki kultury ludowej, twórców sztuki ludowej i odtwórców folkloru. Atlas... zawiera ponad 4 tysiące haseł z dziedziny budownictwa wiejskiego drewnianego, sztuki ludowej, folkloru słowno-muzycznego i muzealnictwa etnograficznego (w tym 2,5 tysiąca haseł poświęconych miejscowościom). Obok katalogu zamieszczony jest wykaz literatury, liczne fotografie i mapy. Opiniodawcami publikacji byli prof. dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa i prof. dr Ksawery Piwocki. Nakład 25 250 egz.

  Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Grzegorz Witold Kołodko (ur. 28 stycznia 1949 w Tczewie) – polski polityk, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Edmund Rosner (ur. 12 maja 1930, zm. 17 maja 1998) – prof. dr hab., polonista, germanista, historyk literatury, od 1972 związany z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wieloletni pracownik Zakładu Animacji Społeczno-Kulturalnej, były dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze.

  Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – seria publikacji Pracowni Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego. Dotychczas ukazały się tomy części 1: Dawne Województwo Ruskie oraz tomy części 2: Dawne Województwo Nowogródzkie i części 3: Dawne Województwo Wileńskie. Na stronie Instytutu jest dostępny wykaz obiektów opisanych w tomach 1-17 części 1 . Wydawcą serii jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie . Decyzje – czasopismo naukowe otwartego dostępu poświęcone podejmowaniu decyzji ekonomicznych i społecznych wydawane przez Akademię Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Na jego łamach publikowane są wyniki badań, analizy teoretyczne, a także recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji.

  Krzysztof Kornacki- ur. 1970 r. Dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, pracownik Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej, specjalizuje się w historii kina polskiego, autor m.in. książek: "Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970" (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor tomu "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie oraz Sacrum w kinie: dekadę później"; współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego, Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce. Ekonomista – dwumiesięcznik Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zawiera opracowania naukowe oraz informacje o publikacjach naukowych, nowych zagadnieniach życia gospodarczego i ważnych wydarzeniach z dziedziny teorii i praktyki ekonomii.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Piotr Szulkin (ur. 26 kwietnia 1950) w Gdańsku – reżyser scenarzysta, plastyk, autor książek. Wykładowca (prof. dr hab) Szkoły Filmowej w Łodzi. Syn profesora fizyki Pawła Szulkina i Marii Szulkin. Żonaty od 1974 roku z dr psychologii Renatą Karwowską-Szulkin, wieloletnią prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Dodano: 18.10.2010. 01:05  


  Najnowsze