• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studenci SGH znów najlepsi w europejskim Google Online Marketing Challenge

  26.07.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół studentów ze Szkoły Głównej Handlowej po raz drugi wygrał w europejskim konkursie marketingu internetowego Google Online Marketing Challenge. Światowym zwycięzcą tegorocznej edycji jest Uniwersytet Zachodniej Australii.

  W zwycięskim zespole znaleźli się: Barbara Feliszek, Aleksandra Puchta, Antoni Rościszewski, Piotr Miąskiewicz i Marek Pyra. W ramach konkursu uczestnicy musieli nawiązać współpracę z lokalną firmą i opracować dla niej skuteczną kampanię marketingową w internecie. Polscy laureaci opracowali kampanię dla jednej ze szkół tańca.

  "Dzięki udziałowi w konkursie zdobyliśmy wiedzę i umiejętności pozwalające tworzyć profesjonalne kampanie z wykorzystaniem najnowszych trendów w marketingu wyszukiwarek" - powiedział Antoni Rościszowski z SGH.

  "Zajęcie pierwszego miejsca wśród wszystkich drużyn Starego Kontynentu drugi raz z rzędu przez kolejną grupę studentów SGH jest dowodem na to, że umiejętności praktyczne i wiedza naszych studentów cały czas utrzymują się na najwyższym światowym poziomie" - uważa wykładowca SGH i opiekun zespołu Marcin Dudek.

  Jak zapewnił, zespół wywiązał się z zadania znakomicie i został bardzo wysoko oceniony przez praktyków marketingu internetowego jak i przez wykładowców akademickich z różnych zakątków świata.

  Zespoły uczelniane otrzymały ekwiwalent 200 dolarów z przeznaczeniem na reklamę w programie Google AdWords. Studenci musieli przygotować strategię kampanii, przeprowadzić ją, a następnie przeanalizować wyniki i przedstawić firmie rekomendacje działań w przyszłości.

  Zespoły miały trzy tygodnie na wdrożenie strategii, która mogła być projektowana od stycznia tego roku. Później musiały przesłać raport o kampanii do międzynarodowego jury składającego się z autorytetów akademickich z renomowanych uczelni na świecie.

  Specjalny algorytm stworzył ranking 150 czołowych zespołów z całego świata, uwzględniający efekty kampanii w zwiększaniu liczby kliknięć prowadzących do witryny, a także aktywności na stronie. Zgłoszenia 15 najlepszych zespołów, wśród nich dwóch z Polski - z warszawskiej SGH oraz poznańskiego UAM, poddano ostatecznej ocenie jury.

  "Przy tworzeniu kampanii, zespoły z Polski wykazały się ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Polska jest krajem, z którego najwięcej zespołów dostało się do grona finalistów. Widać, jak dobrą pracę w tym zakresie wykonały polskie uczelnie, czego najlepszym przykładem jest warszawskie SGH, które zostało zwycięzcą konkursu w regionie EMEA już drugi rok z rzędu" - powiedział organizator konkursu Alex Gibelalde.

  Juror konkursu Larry Neale, tłumacząc tajemnice sukcesu polskiego zespołu, powiedział, że studenci SGH stworzyli kreatywną kampanię dla szkoły tańca i zapewnili klientowi pożądane rezultaty. "Zespół składa się z osób o różnych zainteresowaniach, co nie przeszkodziło im w bardzo owocnej współpracy i dobrym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na przygotowanie kampanii" - wyjaśnił.

  Konkurs Online Marketing Challenge jest obecnie jednym z największych na świecie konkursów uniwersyteckich - w rywalizacji udział wzięło 3 tys. zespołów z 65 krajów. 12 miesięcy temu, w drugiej edycji, 2187 zespołów reprezentowało 57 państw. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Google Code Jam – corocznie realizowany przez Google konkurs programistyczny, polegający na rozwiązywaniu problemów algorytmicznych. Początkowym celem konkursu było wyłonienie kandydatów do pracy w Google. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku a pula nagród wynosiła 20000 dolarów, w tym 10000 dolarów za zajęcie pierwszego miejsca. Zwycięzcą pierwszej edycji był Szwed Jimmy Mardell. W 2004 roku triumfował Argentyńczyk Sergio Sancho. Kolejne edycje wygrywali Marek Cygan (2005), Petr Mitrichev (2006), Tiancheng Lou (2008), Tiancheng Lou (2009), Egor Kulikov (2010), Makoto Soejima (2011) (trzecie miejsce - Jakub Pachocki), Jakub Pachocki (2012). Door-to-door - w marketingu i marketingu politycznym sposób prowadzenia kampanii reklamowych lub wyborczych, polegający na bezpośrednich odwiedzinach – spotkaniu akwizytora z klientem lub kandydata politycznego z wyborcą. Whistlestop znany także pod nazwą whistlestop tour jest to termin z zakresu marketingu politycznego, działań prowadzonych w ramach węższego, marketingu wyborczego. Jest to zbiór krótkich spotkań polityka w trakcie kampanii wyborczej z wyborcami, najczęściej w małych miastach, przy zachowaniu formy objazdowej.

  Marketing i Rynek - polski miesięcznik wydawany przez PWE, Miesięcznik ukazuje się od 1994 r. Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów oraz do ich wykładowców. Pismo jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów). SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mieści się w Gorzowie Wlkp. w dzielnicy Górczyn. Szkoła ta obecnie jest jednym z największych zespołów szkół na terenie miasta. Obecnie w strukturach zespołu działa kilka szkół o różnym profilu i kształcących w różnych zawodach. Są to: Zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji – 61 piosenek wygrało Konkurs Piosenki Eurowizji. Konkurs, który jest nadawany co roku od 1956 roku, jest jednym z najdłuższych programów telewizyjnych na świecie. Zwycięzca konkursu wybierany jest na różne sposoby: przez przyznawanie punktów, przez jury lub przez telewidzów. Kraj, który otrzyma najwięcej punktów, zostaje ogłoszony zwycięzcą. Pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji Lys Assia nie wygrała na punkty, ale dzięki zdobyciu głosów (po dwa z każdego kraju) i wówczas ogłoszono zwycięzcę.

  Kampania reklamowa – zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie. Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się: Mayday Rock Festival - cykliczna impreza muzyczna, organizowana w Młodzieżowym Centrum Kultury Mayday w Głogowie, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie. W ramach festiwalu odbywa się przegląd i konkurs wśród muzyków i zespołów rockowych. Festiwal kończy koncert finałowy, podczas którego prezentowani są laureaci konkursu oraz zaproszeni goście - przeważnie popularne zespoły i muzycy.

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

  Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a także takie formy marketingu internetowego jak buzz marketing, e-mail marketing, gry marketingowe, także reklama na środkach komunikacji miejskiej (taxi, autobusy, tramwaje, metro), na przystankach, cały outdoor oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach).

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. "Hard Rock Hallelujah" – piosenka fińskiego zespołu Lordi, którą to zespół zwyciężył Eurowizję w 2006 roku. Wcześniej, w tym samym roku, pojawił się także singel zespołu pod tym samym tytułem. Utwór ten zdobył na Eurowizji dwieście dziewięćdziesiąt dwa punkty, co do 2009 roku było najwyższym wynikiem w historii konkursu. Jest także najpopularniejszym fińskim utworem zaprezentowanym na Eurowizji w ciągu czterdziestu pięciu lat.

  Dodano: 26.07.2010. 03:17  


  Najnowsze